online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Piacszegmentalas

marketingfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
EGYSZERŰSÍTETT ÜZLETI TERV
Az üzleti tervkészítés módszertana
A piac szegmentalasa
Marketingterv
Piackutatas, termék politika, értékesítési módok, elosztas, eladasösztönzés
Reklamterv a SC.Optimag SRL - vallalat szamara
A MARKETING ALAPJAI
A marketing fogalma
 
bal also sarok   jobb also sarok

Piacszegmentálás


Szegmentum: a termék fogyasztása szempontjából releváns változók szerinti homogén csoportok.


Lehetséges szegmentálási változók: földrajzi, demográfiai, pszichográfiai (pl. életstílus - személyiség és demográfiai jellemzők alapj 626f51g án), magatartás (pl. termékhasználat, ismeret, attitűd).


A c statisztika két változó (X és Y) közti összefüggés statisztikai szignifikanciáját méri, segít meghatározni van-e szisztematikus kapcsolat a két változó között.


H0 (null hipotézis) az, hogy nincs összefüggés két változó között.

H1 (alternatív hipotézis) az, hogy van összefüggés két változó között (pl. a szegmentálási kritériumok és a piaci szegmensek között).


A null hipotézis tesztelési lépései:

a.     Felmérést készítünk egy reprezentatív mintán a két változó (X és Y) valóságos értékeiről. Az eredményeket kereszttáblába (kontingencia-táblába) tüntetjük fel, amely két vagy több változó gyakorisági eloszlásának összevonása egy táblázatba.X1

X2


Xj


Xn

Összesen

Y1

X11

X12


X1j


X1n

K1

Y2K2

Yi
XijKi

YmKm

Összesen

åX1

åX2


åXj


åXn

X


Ahol,

m, n - az X és Y változók száma

Xij - az "i" szegmens nagysága a "j" szegmentálási kritérium alapján

Xj - az adott oszlop összege

Ki - az adott sor összege

X - a teljes mintanagyság

b.            Kiszámítjuk a cellák várt gyakoriságát (elméleti gyakoriságát amennyiben nincs korreláció a két változó között)  a következő képlettel:

fij = , i = 1,m ; j = 1,n

c.     Kiszámítjuk a c statisztika értékét a következő képlettel:

ccalc = , minden cellára

d.            Összehasonlítjuk a  ctab értékét 95% valószínűséggel (p), az adott szabadságfokokkal (g) (a Fisher táblázat alapján) a kereszttáblából számított értékel ccalc

P = 0,95

A kereszttáblázathoz kapcsolódó c statisztika esetén, a szabadságfokok száma egyenlő a sorok száma mínusz egy, illetve az oszlopok száma mínusz egy

g = (m-1)(n-1)

Ha adott szabadságfok mellet a próbafüggvény számított értéke nagyobb, mint c - eloszlás kritikus értéke (ccalc ³ ctab ), a null hipotézist (H0) elutasítjuk, azaz a szegmentálási kritériumok szignifikánsak. Ellenkező esetben,  a szegmentálási kritériumok nem szignifikánsak.


e.     Abban az esetben ha a c statisztika teszt alapján a szegmentálási kritériumok szignifikánsaknak bizonyultak, következő lépésben elkészítjük a piaci szegmentum-fát. 

A szegmentálási változók fontossági sorrendjét a következő képlet alapján számítjuk ki: Max (ccalc ctab


Találat: 6176


Felhasználási feltételek