online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  
felso sarok kategória jobb felso sarok
 

Biológia
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment Humán erőforrás Marketing Politikatudomány
Receptek
Vegyes

 
bal also sarok   jobb also sarok
felso sarok   jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

A MARKETING ALAPJAI

marketing

felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
EGYSZERŰSÍTETT ÜZLETI TERV
Az üzleti tervkészítés módszertana
Marketingterv
Piackutatas, termék politika, értékesítési módok, elosztas, eladasösztönzés
Marketingkutatas - írasbeli kollokviumi kérdések, 2010. tavasz
A piac területe
A piac térfogata
A MARKETING ALAPJAI
 
bal also sarok   jobb also sarok

A MARKETING ALAPJAI


1. A fogyasztói magatartás


Elmélet:

A vásárlási folyamat szakaszai - esettanulmányon keresztül, hogy ok ismerjek fel a lépéseket és a betölthető szerepeket. Ami a példatárban van, elég banális.


 1. A probléma felismerése
 2. Információ keresés (információforrások: személyes, kereskedelmi, tömegkommunikációs, tapasztalati)
 3. Az alternatívák érté 626f59g kelése "Hofmeister-Tóth Á., Törőcsik M., 1996, Fogyasztói Magatartás"

a. "uralkodói" modell - ha egy márka minden tulajdonságai magasabban vannak értékelve a többi márkától, természetes, hogy a fogyasztó azt választja (a valóságban ez ritkán fordul elő). A modell segítségével leszűkíthetjük a válasz lehetőségeket, kizárva azokat a márkákat amelyeknek a tulajdonságai kisebbek a többiekétől.b. "alsó" határ - konjunktív "by brand" modell - a fogyasztó két csoportra osztja a márkákat: elfogadhatók és elfogadhatatlanok. Ezért a fogyasztó megállapítja minden tulajdonságnak a minimális értékét, azért hogy a márka elfogatható legyen. Egy tulajdonságnak a nagyobb értéke nem egyenlítheti ki a másik tulajdonságnak a kisebb értékét.

c. "elválasztó", szempontokénti kizárás - diszzsunktív "by brand" modell - a fogyasztó csak bizonyos (fontosnak tartott) tulajdonságoknál szabja meg a minimális értéket.

d. "szótár"- lexikográfiai "by attribute" modell - a fogyasztó a tulajdonságok fontossága szerint rangsorolja a márkákat. Ha két tulajdonságnak az értéke azonos, akkor a következő tulajdonságok értékét hasonlítja össze.

e. "várakozás-érték"- a lineáris kompenzációs modell - a fogyasztó egy fontossági tényezőt ad minden tulajdonságnak, és a tulajdonságokat is értékeli. Ezt követően kiszámítja a márkák hasznossági értékeit, a legnagyobb érték biztosítja a fogyasztónak a legnagyobb hasznosságot. Uik=,

Uik= a termék hasznossága, a "k" fogyasztó elégedettségi szintjét mutatja, az "i" márkára

J - tulajdonság

K - fogyasztó

I - márka

Pik = fontossági együttható,

N - a termék tulajdonságainak száma

Mopt = max Uik


f. "ideális termék" modell - feltételezi, hogy a fogyasztó érzékelni tudja az ideális termék tulajdonságait. Minél jobban egy termék megközelíti az ideális termék tulajdonságait, annál vonzóbb lesz a fogyasztó számára a termék. Az ideális terméket egy vektor segítségével írja le, (6, 10, 10) ami különbözik, a "várakozás-érték" modell - nél használttól (10, 10, 10)

Dik =        

Dik = a "k" fogyasztó elégedetlenségi szintjét mutatja, az "i" márkát illetően

Ijk = az ideális termék jellemzői

Mopt= min Dik, i=1,m; m a márkák száma


e. és f. modellek kompenzációs modellek. Az egyik tulajdonság rossz előmenetelét ellensúlyozza egy másik tulajdonság jó teljesítménye.


 1. Vásárlási döntés
 2. Vásárlás utáni magatartás

Feladat: 8, 56 oldal


2. A marketingmix.


1. A marketingmix

- rövid elmélet: a marketing mix elemeiről

1 Feladat - 66 oldal

3. A termék


Termékszintek

Vágási Mária, Kotler: a termékelőny, az alaptermék, elvárt termék, a kiterjesztett termék, a potenciális termék.

Ph. Kotler:

- az absztrakt termék: Lényegi előny vagy szolgáltatás

- A tárgyiasult termék: Termékjellemzők, Stílus, minőség, márkanév, csomagolás

- A kiegészült termék: eladás utáni szolgáltatások, garancia, szállítás és hitel, üzembe helyezés

- differenciálás

- charter járatok


Termékválaszték

"A termékvonal olyan szorosan összetartozó termékek csoportja, amelyek hasonló módon funkcionálnak, azonos fogyasztói csoportokat szolgálnak, ugyanolyan típusú kiskereskedelmi egységekben értékesítik őket, vagy azonos ársávba esnek." [84, 387] Vágási Mária [161] még két ismérvet említ: a) azonos alapanyagból, alkatrészekből, gyártási technológiával állítják elő és b) azonos vagy hasonló szükségletet elégítenek ki, vagy együtt használják a szükséglet kielégítésére.

- a szélességét a termékvonalak száma

- a hosszúságát az egyedi termékek száma (átlag),

- a mélységét a termékváltozatok száma adja

- konzisztenciája - összekapcsolás

- kiszélesítés


Feladat - Termék vonal elemzés: termékvonal értékesítése és nyeresége Kotler, 484 oldal

1. Feladat - 72 oldal

3. Feladat - 72 oldal


2.3. A Termék piaci életciklusa

- BCG

- jellemezni a különböző fázisokat értékesítés, profit és marketing stratégiák szempontjából: bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás.


4. Feladat - 73 oldal

5. Feladat - 73 oldal


Termék stratégiák

1. Ansoff termék/piac mátrix:

- piaci behatolás (piackiaknázás),

- termékfejlesztés: lényeges újítások, új üzletágak, új termékek bevezetése létező piacokon, a termékvonal meghosszabbítása, terméktökéletesítés, a termék stílus javítása

- piacfejlesztés,

- diverzifikáció: koncentrikus-, horizontális-, konglomerátum szerű diverzifikáció

7. Feladat - 75 oldal

8. Feladat - 75 oldal


4. A jövedelmezőségi küszöb és az árrugalmasság


I. Az ár.

Bevezetés:

alku eladó vevő között, pl. kulturális különbségek (kelet-nyugat)minden vevő számára egységes ár új jelenség: nagyüzemi jellegű kiskereskedelemre jellemző.

Az árképzés lépései

 1. A cél meghatározása

a.       Túlélés

b.      A pillanatnyi nyereség maximalizálása

c.       A pillanatnyi árbevétel maximalizálása

d.      A forgalom növekedés maximalizálása

e.       A piaci lefölözés

f.        Vezető Termékminőség

g.       Egyéb (nonprofit vállalatok

 1. A kereslet tanulmányozása

a.       árrugalmasság

b.      a keresleti görbék becslése (statisztikai adatok elemzése, árkísérletek, felmérések)


 1. Költségbecslés (állandó, változó)
 2. A versenytársak költségeinek, árainak elemzése
 3. Az árképzési mód meghatározása
  1. Költségalapú

i. Haszonkulcsos

ii. Tervezett megtérülés

  1. Piacvezérelt

i. Észlelt érték (fókuszcsoportos interjúval feltárni a tulajdonságok fontosságát, a hasonló márkák értékelését)

ii. Versenytársakhoz igazodó árképzés

iii. Versenytárgyalás (ipari beszerzésnél)

II. A jövedelmezőségi küszöb - (fedezeti mennyiség) azt a termékmennyiséget határoztuk meg, amelyet a vállalatnak le kell termelnie, és el kell adnia ahhoz, hogy fedezhesse költségeit.

A költségek elemzése az árdöntések alsó korlátját képezik, míg a vevők árelfogadási hajlandósága, kereslete az árdöntések mozgásterének felső határát képezik. Piacorientált árképzésnél is figyelni kell a költségszerkezetet.


Költségek:

a. Közvetlen, közvetett

b. Állandó, változó


A fedezeti pontnak is nevezett termékmennyiség alatt a vállalat veszteséges, felette viszont nyereséges., 

ahol,     Ák - állandó költség

P - egységár

Vk - változó költség


Ábrázolom:

III. Az árrugalmasság a kereslet reakcióját jelenti az ár változását illetően. Az árrugalmasságot, az árrugalmassági együtthatóval mérjük.

Az árrugalmassági együttható (Eq,p) a kereslet százalékos változásának arányát mutatja az ár százalékos változásához képest.


Eq,p=,

ahol q - mennyiségi kereslet

p - a termék ára

Ha a keresletet egy ár függvény szerint fejezzük ki akkor:

Eq,p=                      

Álltalába véve, a változások az ár és a kereslet között ellentétesek: Dp>0, Dq<0, illetve ha Dp<0, Dq>0, akkor Eq,p<0


A következő lehetőségeket különböztetjük meg:

 1. A kereslet árrugalmas ha Eq,p<-1
 2. A kereslet  egységi rugalmasságú ha Eq,p= -1
 3. A kereslet árrugalmatlan ha Eq,p>-1

Kivételek:

1. Dp>0, Dq=0 Eq,p=0 a kereslet teljesen árrugalmatlan

  1. Dp=0, Dq >0 Eq,p=¥ a kereslet teljesen árrugalmas
  2. Dp>0, Dq>0 Eq,p>0
  3. Dp<0, Dq<0 Eq,p>0

Keresztárrugalmasság:

Eqa,pb=,


A kiskereskedelmi árazás, végső, fogyasztói ár: referencia ár (belső, külső), 99 végződés (cimkeár és árpszichológia) pl.


FeladatokHázi: 2,5: 7360Felhasználási feltételek