online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

HITELES HUN TÖRTÉNELEM - A Hunok népeinek szent tudasafelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarokTartalom:


1.    Mi a célunk?


2.    A Magyarság eredete - Csicsáky Jenö 1938.

3.    Milyen müvészeti bizonyítékai vannak, hogy a Magyarok szent állata a delfin?

4.    Mi az eredete a magyar delfinkultusznak?

5.    Nimród, Jézus és a Párduc kapcsolata - Váradi Tibor 2001.

6.    Mi bizonyítja, hogy a Kínai Nagy Falat a hunok elleni védekezés miatt építették?

7.    Atilla temetése 453. - Arvisura

8.    Koppány utolsó napjai 998-999. - Arvisura

9.    Magyar Táltosbarlang Ecuadorban - Hary Györgyné 1977

10. A magyar ember és a magyar nép küldetése, feladata, missziója - Váradi TiborHITELES HUN TÖRTÉNELEM

- A Hunok népeinek szent tudása -


Mi a célunk?


Sokan vagyunk a Kárpát-medencében, akik az összecsalt magyar történelmet nem tudják elfogadni, ki-ki azért, mert mondjuk kutató és rájön, hogy a tények hamisak, vagy régész és rájön, hogy nem talál a hamis történelmi eseményekhez leleteket, vagy épp látó és látja a hazugságot. Ebben a sokaságban a fentiek közül mind van böven. Ezért összedugtuk a fejünket és úgy döntöttünk, hogy a tudásunk összeadjuk azért, hogy felmutassuk a Hiteles Hun Történelemkönyvet, a Mi történelemkönyvünket.


Az itt található anyagok kutatómunkák gyüjteménye, rendszerezve, érthetöen mindenki számára. Nem állítjuk, hogy minden itt állított dolog igaz, de a legjobb tudásunk és a Szentlélek által vezérelt szándék szerint írtuk és írjuk a sorokat. Bárki, akinek saját kutatása, tanulmánya, olvasmánya, emléke van, az járuljon hozzá a nagy egészhez. ... mert zajlik a nagy színjáték és Te is hozzáírhatsz egy sort.


A lapjainkra várunk a témával (és a vázlattal) összefüggésben lévö újságcikkeket, egyéni publikációkat, lexikon és/vagy könyvrészleteket, elöadás jegyzeteket, egyéni gondolatokat, médiumi beszélgetések jegyzeteit, fényképeket, leletek dokumentációit, videó anyagot, családfákat, térképeket, hanganyagot vagy rajzokat.


Mindenki, aki egy sorral, vagy információval is gazdagítja ezt a rendhagyó történelemkönyvet, megjelenik a neve itt a honlapon is és mindenhol a jövöben ahol ezen anyagok nyilvánosságra kerülnek majd. Ez egy gigantikus vállalkozás, amely ma még az árral szembeni úszásnak minösül, de Isten segítségével ahogy a pisztráng is, feljutunk a forráshoz.


Kigyüjtések a

Csicsáky Jenö: Mú - Az emberiség bölcsöje

c. könyvböl 1938 Bp:

(Kiadta: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda)

Készítette: Kozsdi Tamás 2002. november


A magyarság eredete


Jókai Mór a Finnugor elméletröl: "Mellemre tett kezekkel hajlok meg a nagybecsü etnográfiai adathalmaz, az összehasonlító nyelvészet szólajstromai elött. Néma bámulattal tekintek úgy a finnugor, mint az ural-altáji és török nyelvcsoportokat megállapító elméletekre, de minderre csak azt mondom, hogy a magyarok nyelve mindig is csak magyar volt." (pp205-206)

A magyarok ösei a szittyák voltak. (p205) A szittyák birodalma a Fekete-tengertöl északra, az Ural folyótól a Lajtáig terjedt. Szomszédjaik K. felöl a törökök, É-on az ugor népek, ÉNY-ra a szlávok és a germánok (gótók), D-re pedig a perzsák és a hellének voltak. (p206)

A török és mongol müveltségnek alapjait a szittyából merítette. A szittyától tanulta meg az írást, a betüket. A földmüvelés és állattenyésztés körébe tartozó szavak nagy részben a szittyából jutottak át hozzájuk (pl: árpa, ökör, szölö, karó, árok, alma, balta). Az iparnál föleg a bör feldolgozását sajátították el öseinktöl és a ruházati cikkek tetemes része is szittyaeredetü.(p207)

Az ugor népekre, föleg a vogul déli ágára a vogul-osztjákra volt nagyhatással a szkíta befolyás. Innen ered a hasonlóság nyelvünk és a vogul-osztják között. (p207)

A szláv népek egyenesen a szittyáknak köszönhetik müveltségük megalapozását. Ezt egész sereg szlávba került szittya müveltségi szó bizonyítja. Elösegítette ezt az is, hogy öseink rabszolgáinak legnagyobb része a szlávokból került ki. (p207)

A szomszédes, söt gyakran szittya uralom alatt élö gótokra kiható szittya müveltség kétségbevonhatatlan, hisz a germán nyelvekben is kimutatható néhányszáz szittya szó. (p207)

A hellénekkel állandó barátságban éltek a szittyák, hiszen a helléneknek számos gyarmatuk volt a Fekete-tenger északi partján. (p207)

Az ugor-szittya keveredés úgy jött létre, hogy nem az ugor keveredett a szittyába, hanem valamely szittyatörzs töredéke olvad bele a szittyaföldtöl északra lakó, akkor még egy tömegben élö ugorságba. (p207)

A magyar klasszikus nyelv. Küldtek, jöttem, hívnak, megyek - ilyen tömörséggel csak a klasszikus nyelvek tudnak kifejezni (Mittebant, adveni, vocant, ibo). Ha összelopkodta volna szavait (ahogy állítják) akkor tömörségével hogy szárnyalhatná túl a Föld összes nyelvét? (p208)

Dr. Aczél József 1927: "Szittya-görög eredetünk" c. tanulmány: Nyelvünk ösgörög származású, amely ösgörögnek a hellének is csak egy távoli ágát alkották. Úgy nyelvtanunk, mint 3 959b12j 000-re menö töszavunk egyezik az ó-göröggel. A székely-szittya rovásírás is azonos az eredeti ó-görög írásjelekkel. A rovásírás nem szolgailag átvett jelek voltak, hanem azok használata a szittyáknál visszamegy az ösi idökbe. (p209)

Írásos emlékek öseinktöl azért nincsenek feltárva, mert fába róttak ami elporladt, és az orosz síkság még régészetileg sehogyan sincs feltárva (írja 1933-ban)

Churchward munkáiból tudjuk, hogy az ösi görög nyelv tiszta kara-maya volt, s hogy az összes ó-görög munkák kara-maya nyelv kifejezéseivel vannak áthatva. Karák C. szerint a föld különbözö helyein találhatók. (p209)

Az ösi görögök akik mayak voltak és nem árják, mint a mai görögök a Mu uralkodó törzsének voltak a leszármazottai. (olvasd újra pár sorra feljebb az ógörög-magyar azonosságot!!!)

Az etruszkokról, akik ugyancsak rovásírást használták ösi görög nép volt. (p210)

A hellének csak Euclides alatt tértek át a régi rovásírásról a még mai használatban levö írásjeleikre. (p210)

A perzsa és a szittya nyelv egymásra hatott, így keveredett a nyelv. (p207) A perzsa birodalmat úgy a déli hellén-görögség, mint az északi szittya-görögség századokon át rettegésben tartotta és Darejosz serege, bár százezrekböl állott, mégis kudarcot vallott a leleményes szittya taktikával szemben. Volt idö, amikor Perzsia szittya uralom alatt állott. (p210)

Herodotos: a kallipidák (görbelábúak, lovasok) tulajdonképpen görög-szittyák, míg a gelonosziak félig szittyául, félig görögül beszélnek. (p210) Karjaikat fölmetszik, vérükböl egy boros korsóba csöpögtetnek és abból isznak, egyenesen öseink vérszerzödésének a szertartására ismerünk. (p210)

Az, hogy a magyar izig-vérig görög, azaz kara-maya, tehát se nem mongol, se nem ugor, se nem árja, az megdönthetetlen pozitívum. (p211)

Szent Gellért legendája: Péter király alatt a föllázadt pogányok megint a szittya istenséget kezdték imádni. Tudósaink nem is vonták ezt kétségbe azelött, de az árjavérü tudósok az ugor rokonság kitalálása után támadták hagyományok hitelességét, mert szeretnék a szittyákat az indogermánokkal rokonságba hozni. (p211)

Tudományos köreinkben a múlt század ötvenes évei óta (értsd: 1850) egy olyan iskola szervezkedett, mely a magyar östörténelem hazai forrásait minden eszközzel igyekszik hitelességüktöl megfosztani, hogy aztán engedjük magunkat idegenböl importált téveszmékkel félrevezetni (leírva 1933!!!) (p211)

Ott ahol a magyar öshazát gyaníthatjuk, kellett lakni egy hatalmas, müvelt görög (kara-maya) népnek, amely népnek a föld utolsó nagy mágneses kataklizmáját túlélt kisebb csoportjának vagyunk késöi leszármazottai. (p213)

A szláv nyelvekben édeskevés a görög elem, talán csak minden tizedik. Nos, amikor átvettünk a szlávból 500-600 szót, gondosan csak a görög eredetüeket vettük át onnan. A törökben is van vagy 150 görög eredetü szó, s mi az átvételkor csak ezeket válogattuk ki és vettük át. Így vagyunk a többi nyelvekkel is, mindenütt gondosan csak a görög eredetü szavakra vadásztunk. (p214)

Az, hogy a külföldi krónikák a kunokat egynek veszik a törökökkel, annak a "turc" szó az oka. A tizedik század bizánci írói ugyanis Árpád magyarjait is turk néven említik. Bölcs Leó görög császár a magyarokat a IX. sz.-ban turci-knak nevezte. Ez a turc elnevezés a külföldi tudósoknál nagyon sok zavart idézett elö s innen származott az a helytelen elmélet is, amely szerint török eredetü lett volna a magyar meg a kun. Ezzel szemben kétségtelen, hogy a kun nyelv a szittya-görögnek csak egy tájszólása s így a magyarságba való nagyarányú kun-beolvadás a faj tisztaságát mit sem érintette. Ugyanígy nem érintette a faji tisztaságot a besenyök, kazárok, avarok, alánok, utrigurok és kutrigurok beolvadása sem, mert ezek is csak tájszólásai voltak a szittya-görög népcsaládnak. (p220)

A szláv-, török- és tatár-keveredés nem volt olyan óriás mérvü, hogy beolvadásukkal a magyar fajta jellegzetes változást szenvedett volna, mint a mai görögség, akiknek vérébe erös árja, arab és szemita vér keveredhetett s így nagyon távolra kerültek öseiktöl. (p220)

Egy Sandwich szigeti szájhagyomány szerint kezdetben nem volt csak víz, amikor egy nagy madár szállott alá s tojást tojt a tengerbe. A tojás szétrepedt és Hawaii bújt ki belöle. (p223)

A Turul a nemzetségünk toteme, akinek az öreg Álmost feláldozták, hogy varázsereje, bölcsessége és bátorsága fiának, Árpádnak lelkébe költözzék. (pp222-223)

Az egyiptomi SEB isten fejéke egy madár volt. Seb az Istenség teremtö eröit jelképezte.

Niven mexikói föarchaeológus által kiásott ösi mexikói táblák között sok madár jelképes tábla található. A rajtuk levö írások szerint ezek az Istenség teremtö eröinek a müködéséröl szólnak. (p223)

É-Amerikában a haiden indiánoknál ugyancsak megtaláljuk az Istenség teremtö eröit jelképezö madarat, amely totem-oszlopukat díszíti, illetve koronázza s amelyet Mennydörgös madárnak neveznek. (p223)

A Szent Négyek madár jelképét megtaláljuk a babyloniaiaknál, kaldeusoknál, hettitáknál. A Szent Négyeket ábrázoló négyküllös kört szárnyakkal megtaláljuk egy ösi hindu kéziratban. (p223)

Az Istenséget ábrázoló napkorong madárszárnyakkal megtalálható még az amerikai Guatemalában, Egyiptomban, Assziriában, Perzsiában és végül az ösi Görögországban. (p223)

Az összegyüjtött madár-jelképek adataiból arra a meggyözödésre jutunk, hogy az Anyaország (Mú) valamelyik részében az Istenség teremtö készségéböl kiáradó eröknek az általánosabban használatos jelképe, a kereszt helyett egy képzeletbeli nagy madarat használtak. (p223)

Turulunk kiterjesztett szárnyai a teremtö erök állandóan cselekvö, müködö állapotát fejezik ki. (pp223-224)

A madár elkísérte népünket az idök teljes hosszán. Volt Egyiptomban, Babylonban, Asszíriában, Elö-Ázsiában, volt velünk Indiában, Perzsiában, Görögországban, volt É-Amerikában, a középamerikai Guatemalában, minden bizonnyal elö fog kerülni D-Amerikában is, és végül volt Mu-ban az emberiség szülöföldjén, ahonnan tízezer évekkel ezelött indultak el öseink, hogy terjesszék a müvelödést a föld népei között. (p224)

Az Anyaország elmerülésével megszünt a nagy uralkodó s életben maradt töredékét a számban nagyobb fajok már nem ismerték el felettük állónak. Erejük tudatában már többen indultak el közülük, hogy lehengereljék a világot. Kik akasztották meg mindig az ilyen nekilendült áradatot? (p226)

Kik állították meg a perzsákat? A görögök

Kik vágtak végig a római latin birodalmon? A hunok.

Kik véreztek el a tatár áradatánál? Elödeink

Kik akasztották meg a török elörenyomulást? Ükapáink

Kik törték meg legelöször a vörös bolsevista terjeszkedést és így kik mentették meg Európát elsösorban a vörös mételytöl?


dr. Cserép József a bp-i Pázmány Egyetem egykori tanára 1929: Fajunk eredetét és vándorlását ugyanazon az úton vezeti vissza Mu-ra, az általa is 11,500 évvel ezelött elmerültnek jelzett szárazföldre, mint azt fentebb Szent Turulnak nyomán megjelöltem. Krónikák nyomán ö is megállapítja, hogy görög jövevényeknek vagyunk tekinthetök. A mai nyelvünk az ösi maya nyelvvel való élénkebb egyezését felemlíti. (p226)

Az ókori klasszikus írók nyomán ö is arra a megállapításra jut, hogy kultúra és civilizáció terén mindig Madya népe vezetett s a Zeustól bilincsekbe vert ösmagyar Prometheusz, Gaea, illetve Madya fia, Aischilos szerint, elsorolván népe kultúrvivmányait, e szavakkal végzi:


"Egyszóval az emberiség minden tudását nekem köszönheti."


MILYEN MŰVÉSZETI BIZONYÍTÉKAI VANNAK

HOGY A MAGYAROK SZENT ÁLLATA A DELFIN?


 • Delfinfaragvány az Árpád háznál.

Esztergomi útikönyv részlet 1981-böl[i][i].

Feltételezem, ha márványból készítették, akkor "értékes" ábrázolási módnak vehetjük. Kérdés, hogy az Árpád ház korában miért volt kedve a köfaragónak épp delfint faragni, ha nem a szent állatot akarta ábrázolni?

 • Delfinfaragvány Mátyás királynál.

Mátyás király is az öseihez hasonlóan használ delfinmintákat. Ez a lelet nem Esztergomban, hanem a Budai várban látható[ii][ii].Ezüst és arany tányér

Forrás: NATIONAL PALACE MUSEUM - Taipei

Leközölve: 2000. november 5. Taipei Times.

Ez a tányér nem lehetett az Árpád házé sem Mátyás királyé, hiszen a Föld Ázsiai részéböl nem jöttek portyázók a két dinasztia korából. Az alábbi leletet ezért csak ázsiai Hunnak gondolom. • Váradi Tibor: Az amit ma kereszténységnek ismerünk, az az eredeti Jézus által kinyilatkoztatott tanításoknak továbbá görög és egyéb tanításoknak a keveréke. Ehhez csapódott valamilyen szinten a Nimródi hagyományok is. De voltak olyan részei is a Nimródi hagyományoknak amelyet mindenáron próbáltak eltörölni. Az ösmagyar kereszténységben, az egyik szent állat a párduc volt. Az ösmagyarok Jézust, Nimród tiszteletére sokszor párducnak ábrázolták. A párduc jelképet a római kereszténység mindenképpen próbálta eltörölni a magyarság tudatából, föleg amikor István korában a római térítés megkezdödött. Ekkor a párduc helyébe bekerült a bárány szimbólum. Ugyanígy a magyarság másik szent állatából a delfinböl lett a hal. De Domonkosfán vagy Ócsán ez a párducszimbólum ma is megjelenik még. Van olyan ábrázolás ahol Jézus látszik a párduccal söt olyan is, ahol a  párduc viszi a keresztet. Rómában is van ilyen ábrázolás Domján templomában.[iii][iii]MI AZ EREDETE A MAGYAR DELFINKULTUSZNAK?


 • A delfin elnevezést az agaba törzs adta ennek az állatnak[iv][i]. Ez a törzs a vízözön elöttröl ered. Ataisz sziget lakói voltak a hunokkal és az úzokkal együtt.
 • A Kaltes-asszony Földjéröl jöttek minden kísérleti leszállásnál hoztak magukkal magvakat és Joli-Tórem földjén meghonosították azokat. Nyájaikat a Kaltes-asszony birodalombeli Pulikkal öriztették, és az onnan hozott, de már itt kifejlödött Delfinek­kel játszadoztak a fürdömedencékben.[v][ii]

A fenti idézethez magyarázatként nem árt tudni:

  • a Kaltes-asszony földje a Tórem mitológia szerinti elnevezés, és a Szíriusz Naprendszert jelenti (Nagy Kutya csillagkép - "itt van a kutya elásva").
  • Jólim-Tórem földje azonos a Föld bolygóval, Joli Tórem=Gaia a Föld Istenanyja.
  • A Pulik - a magyar pásztorok hü barátja - a Szíriusz Naprendszerböl lehozott állatok
  • A delfinek, hasonlóan a pulikhoz a Szíriuszról lehozott állatok.

 • Az Égböl jötteknek nemcsak a puli volt a kedvencük. A legnagyobb Kaltes-asszony szekerén kis úszómedencében delfineket is hoztak magukkal, hogy azokkal szórakoz­zanak. Ezeket a delfineket aztán egy tóba telepítették, ahol azok jó nagyra megnöttek. Amikor Kaltes-asszony bolygójára visszamentek volna, a delfinek észrevették a készü­lödésüket és a tóból levezetö folyócskán a tengerbe szöktek, ahonnan játékosan magasra szökdelve eljöttek ugyan búcsúzni, de visszamaradtak az ataiszi tengerben. Azóta már nagyon elszaporodtak. Némelyik közülük még az emberekkel is szót tudott váltani.[vi][iii]


NIMRÓD, JÉZUS ÉS A PÁRDUC KAPCSOLATA


Isten Áldd meg a magyart." Gondolatok a magyarságról

Váradi Tibor elöadása

Magyarok Háza 2001. október 9.


- részlet -NIMRÓD - A magyarság egyik ösatyja. Mivel a magyarság egy része a Tárim-medencébe (késöbbi Mezopotámia) került Ataisz süllyedése után (a másik része Anyahitával a Kárpát-medencébe!), ezért Mezopotámiában is találtak olyan ékírásos táblákat, amelyen Nimród neve szerepel. A Tárim-medencében élö magyarok, Nibur néven hívták Nimródot. Nibur jelentése (NIB=párduc, ÚR=úr azaz) a párducok ura. A Bibliában olvashatjuk, hogy Nimród nagy vadász az Istenek elött.


Az égen lévö nagy vadász az Orion csillagkép. Az öseink nagy tisztelettel tekintettek erre a csillagképre, mert úgy tartották, hogy a magyarság egyik ösatyja Nimród, halála után oda távozott és onnan segíti a magyar népet. A sémi, akkád népek viszont félelemmel tekintettek erre a csillagképre. Azt gondolták, hogy Nimród szelleme megbosszulja azt, hogy kegyetlen módon betolakodtak a sumer ösmagyaroknak a földjére.

A sumer nép nem más mint az Ataiszról a Tárim-medencébe vándorolt magyarok népe.


Az Orion csillagképet az Ég hüséges pásztorának tekintették a Tári-medencei magyarok. Késöbb a görögök nevezték el Nagy vadásznak. A Tárim-medencéböl késöbb a magyarok egy része átkerült Egyiptomba. Az Egyiptomban élö ösmagyarokat hívják Fekete Hunoknak. Ezek a magyarok ugyanúgy tisztelték Nimród ösatyánkat, és Osirist aki egyik Napisten volt Egyiptomban, nagyon gyakran párducnak ábrázolták. Osiris jelentése (OS=sok IRI=szem azaz) sokszemü. A párducot is sok szemünek tekintették a rajta lévö sok folt miatt. Az egyiptomi Halottas könyv, 12 helyen utal arra, hogy az Orion csillagkép és Osiris között valami komoly összefüggés van. Nimród mindenképpen az Orion csillagképpel hozható összefüggésbe, Nimród két gyermekét Hunyort és Magyart pedig az Ikrek csillagképpel.


Az Orionról nem árt tudni, hogy egy szellemi kapu, dimenziókapu egy másik világegyetembe. Ezt Orionisznak nevezik. Ebbe a másik rendszerbe lehet átlépni az Orion csillagképen keresztül.


Nimród a hatalmas király

Az angyalok ismeröje

Emberek között élö nemes herceg

Világhódító, a Föld kormányzója

A lenti világ ura

Istenként mondja ki az igazságot

Ítéletet mond, mely változtathatatlan

Mert más nem létezhet.

A Napisten tudása és hatalma az ö kezébe adatott.


- Egy ékírásos tábla nyomán -


Nimród - Jézus - Párduc


Az amit ma kereszténységnek ismerünk, az az eredeti Jézus által kinyilatkoztatott tanításoknak továbbá görög és egyéb tanításoknak a keveréke. Ehhez csapódott valamilyen szinten a Nimródi hagyományok is. De voltak olyan részei is a Nimródi hagyományoknak amelyet mindenáron próbáltak eltörölni. Az ösmagyar kereszténységben, az egyik szent állat a párduc volt. Az ösmagyarok Jézust, Nimród tiszteletére sokszor párducnak ábrázolták. A párduc jelképet a római kereszténység mindenképpen próbálta eltörölni a magyarság tudatából, föleg amikor István korában a római térítés megkezdödött. Ekkor a párduc helyébe bekerült a bárány szimbólum. Ugyanígy a magyarság másik szent állatából a delfinböl lett a hal. De Domonkosfán vagy Ócsán ez a párducszimbólum ma is megjelenik még. Van olyan ábrázolás ahol Jézus látszik a párduccal söt olyan is, ahol a  párduc viszi a keresztet. Rómában is van ilyen ábrázolás Domján templomában.MI BIZONYÍTJA HOGY A KÍNAI NAGY FALAT A HUNOK ELLENI VÉDEKEZÉS MIATT ÉPÍTETTÉK?


Bánki Vajk: A kínai Si-Hvang-Ti császár az észak-keletröl beözönlö hun seregektöl annyira tartott, hogy tíz lépés vastag, tíz ember magas köfalat kezdett építtetni a birodalom határán. Az itt dolgozó hunok egy része áttelepült, megmaradt Kína északi területén, és a Han-császárok alatt már beolvadt a nagy birodalom életébe. Mao-tun (fejedelem a hun birodalom megalapítója. Ezt i.e. 207-ben tette[vii][i].) pedig az ösi hun birodalom szervezettségét igyekezett megerösíteni.[viii][ii]

Dümmerth Dezsö: A kínai évkönyvek valószínüleg hun regösénekek nyomán jegyezte fel Mao-tun trónra jutásának történetét, akiktöl késöbb népek sokasága rettegett, maga a hatalmas kínai birodalom is. A Nagy Fal is a hunok betörése ellen épült.[ix][iii]

Net: Korabeli kínai kéziratok utalnak "türk-ül beszélö emberekre", akiket öt Xiongnu-nak neveztek. A mai Mongólia területén éltek a kr.e. 4 és 5. században. Volt egy nagy háború a Kínaiak és ezek a Xiongnuk (Ázsiai Hunok kínai elnevezése) között akik lóháton rohamoztak, könnyen bántak a lándzsával, karddal és nyíllal tüzeltek. A Xiongnuk ebbéli harci veszélye miatt építették a Kínai Nagy Falat.[x][iv]

Pallas Lexikon: A hiungnuk, hiunjuk vagy huniok a khinaiak szerint eredetileg az Amur és Szelenga mellékein tanyáztak. Jelentékenyebb szerepet a Kr. e. XII. sz.-tól fogva kezdtek vinni a belsö-ásziai törzsek közt, amidön a mongol felföldön, a Góbi pusztaságon államot alapítottak s a Csou dinasztia idejében (Kr. e. 122-255) gyakori betörésekkel háborgatták a khinai birodalmat. Csinsihvangti császár (Kr. e. 245-210) 2000 km hosszúságban a nagy falat építtette ellenük s visszaszorította öket.[xi][v]

Bárány Éva: A tájat (Ordos vidéke) keleten és délre 2800 méter csúcsmagasságú hegyek szegélyezik. Közepe, az ún. táblás vidék, 1400 méter magas. A felföldet ferdén szeli félbe a Nagy Fal. Ezt az antik vasfüggönyt a kínaiak Kr.e. VII. századtól az akkori legveszedelmesebb ellenség, a hunok ellen emelték. Helyenként örtornyok övezték[xii][vi].Atilla temetése 453. -

a híres hármaskoporsó igazsága

Arvisurából gyüjtötte: Arion

2002-09-08

(269. Arvisura, Szanka fösámán rovása valamint

a 236 (N) Arvisura Boszkan, Tarkacs és Ügyek rovása alapján)Atillát a sámánok-tanácsa hármas-koporsóban akarta eltemetni. A kiképzö tábor kö­zépsö sátorába vitették és jégverembe téve várták meg az arany, ezüst és vaskoporsó megérkezését. Darócot küldték Ózdra Nekese vaskoporsójáért. Nekese-Szanka-Ugron sámánok erre az idöre az Arvisura-sokszög használatával kijelölték a temetkezés helyét.

Aladárt és kishúgát, Szalajkát elkísérte Daróc vitéz, Nekese fösámán harmadik fia. Ugyanis ö lovagolt el Nekese elöre elkészített vaskoporsójóért Ózd-kegyhelyre, amit Arvisura szertartás szerint három-férjes házasságoknál minden dúsgazdag asszonynak elöre el kellett készítenie.

Az ércet gondosan válogatva Dobsináról hozták, amelyet Indijó elnevezés szerint "Cinóber" ércnek neveztek, amiböl 438-ban Ózdon Nekese a saját vaskoporsóját öntet­te. Bihar fövezér ugyancsak az Arvisura szerint egyszer már leöntette Hadraba fejede­lemnek a Kabar oszlopokat Dernö fösámán vezetésével. Most Nekesének is olyanféle koporsót kellett öntenie, amit soha "Nem eszi a fene". Mérgesen tett eleget az Arvisura parancsának és 24 vasforraló fújtatójával végrehajtotta a csodát, mert a csoda-koporsót 438-tól 453-ig "Nem ette meg a fene"! Vajon kibírta-e az idök rádobált sarát?

Amikor Daróc megérkezett, azzal fogalatoskodtak, hogy az aranykoporsót az ezüstbe kénysze­rítsék, de ez sehogyan sem akart sikerülni. Végül Daróc letörte az ezüst koporsó lá­bait, s így sikerült az ezüst koporsót az aranyba beletenni. A vaskoporsóval nem volt semmi baj, mert Deédes aranyasszony férjei közül Nekese volt a legmagasabb, és a hatalmas tárkány-fejedelem koporsójában elfértek a többiek.

Atilla így - szemben a hiedelemmel - nem arany, hanem Eszék, magyari szárma­zású daragúz tyumenvezér ezüstkoporsójában nyugoszik. Majd Maros hun származá­sú marúz tyumenvezér aranykoporsójába téve helyezték el a hatalmas vaskoporsóba.

Daróc szolgálatos testör-vezérnek kellett a tökéletes lezárást végrehajtania, mielött a végeztes pergöt, emlékezésként a koporsóban elrejtette. Atilla temetésekor a Maros négy gázlójánál huszonnégy sámánifjú helyezkedett el az örizö lovasokkal, míg a fejedelmi, víz alá való temetkezés lezajlott.

Réka (Atilla felesége - szerk.) még sértödöttségében is megsiratta elsö szerelmét. Halottját aranyos kopor­sóba fektette, majd Maros-Eszék arany-ezüst koporsójába helyezve, annak díját szín­arannyal kifizette. Mire Nekese palócai a Sajón és Tiszán leúsztatták a "Nem eszi a Fene" rozsdamentes vasfényes koporsót, amellyel a kettös koporsót beborították, a sámánifjak megszerkesztették Atilla temetésének halotti énekét:

"Napsugárban, Holdsugárban,

Kéklenyércnek Szentvasában,

nyugodjon a Gilgames-vér csillaga!

Ki­hez felért rabszolgának,

sóhajtozó gályarabnak,

keresztekre felfeszítettek jajszava!

A búcsúztatóban Nekese fösámán minden jót elmondott Atilláról és nagy elödjé­nek, Nimródnak életmüvéhez hasonlította hódításait. Elmondta, hogy egy fényes csillag futott le az Égröl; Vanisten birodalmából.

Deédes Aranyasszony a Nagysüán gyözteseinek nevében azt mondta:

- Egi-Birodalmunk reményeivel indultunk gyöztes ifjúságunk élén. Gyöztes vezér­ként temetünk el: Napsugárban, Holdsugárban, Kéklenyércünk csillagában! Nimród elödünkkel mehetsz vadászni a Nagymezökre! Gilgames vére szentté varázsolta a Melegvizek Birodalmát! Mindenki cserben hagyhatja szent emlékedet, de Csaba ve­zér kisfiaddal együtt székihun, daragúz, marúz és palúz 4 töményes néped örökké táplálni fogja emléked a Szent-Lándzsa szövetség keretében! Nyugodjál Atillám bé­kében!


Csaba megbízásából Maros fia, Szöged lett Atilla sírjának örzöje, aki a Maros és Ti­sza összefolyásánál örséget alapított Szöged elnevezéssel. A járörök minden reggel in­nen úsztattak át a Tiszán, a Szkitha-sziget belsö oldalán végig lovagoltak és az Artunya-karám örpalotában megpihentek. Másnap reggel visszalovagoltak Szögedre. Közben megfigyelték, nem bolygatja-e meg valaki a vizek folyását, nehogy megzavar­ja valaki Atilla álmát. (Ezen örszolgálatot Ilona 505-ben megszüntette.)Koppány 998-999

Az Arvisura szerinti oldalszám megjelöléssel

Készítette Ybario 2002


Koppány és Vecelin csatája /Veszprém, Farkashegy/ 998.


Koppány vezér bö vére, indulata nem enged, nem enged a többi, vele tartó, vele érzö surányi-káli lovasság sem. István, az új fejedelem Vecelinék sere­gét küldi Koppány, Árpád nembéli rokona, meg apja, Gelyza fejedelem unokatestvé­re ellen. 813-814

Koppány magyari serege összecsap az István küldte német lo­vagok, s a velük tartó magyariak seregével. Véres küzdelem. Az új istent hivök gyöznek Koppány és hadi népe ellen az ádáz csatában. Hosszan elhúzódó harcok. Öldöklés. Vérbulcsú végvári serege elkésett. Koppány, az Árpád nembéli vezér élve kerül Ve­celin, Hunt és Pázmány lovagok fogságába. Nincs kegyelem az ösi sámánhelynek. Mindent, ami menthetö, menteni igyekeznek az Öreg Östent hivök. Veszprém kigyullad, Vecelinék felgyújtják. Hamvába roskad, elpusztul csaknem minden ösi, tör­ténelmi rovásérték. Elhamvad az ösi múlt majd minden rovásban maradt emléke Veszprém kegyhelyen, a sámánok szerinti idöszámításunk után 1726 éven át rejtve­ rejtett ösi, történelmet örizö rovás. Csak az a kevés vésett rovás maradt épségben, amit Vászoly és vele az életben maradt sámánok idöben elmenekítettek. 813-814

 • Sarolt és Gizella Dunaordoszban tartózkodott, mivel a kis Ottó, az elsö unoka meg­halt és Fehéregyházán Árpád mellé temették el. Itt kellett bevárniuk Erdeljü Gyula visszaérkezését Gyulafehérvárról, mivel a növére, Sarolt az ö védelme alatt állott. 813-814

Koppány felnégyelése 998.

Veszprém, az aranyasszonyok városa napokig ég. Füstje betakarja az Öreg Östen egét, jobb is, hogy betakarja, ne lássa az Öreg Östen Vecelin, Hunt, Pázmán és Héder elött gúzsban Koppányt, az Árpád nembelit. A gúzsban lévö Koppányt két elébe állí­tott kicsiny fia könny nélkül nézi. Magyariak. 813-814

- A Halálé vagy Koppány! - néz Vecelin, szava dölyfös. - Négy égtája vagyon a vi­lágnak, négyfelé vágatunk, darabjaid minden égtájon gyözelmünket, István fejedelem gyözelmét, a keresztény István gyözelmét hirdetik. Én itt István fejedelem szava va­gyok! 813-814

- István te, akkor gyesznó ölé magod! - Keményedik átokba Koppány indulata. ­István fiát disznó ölje! Pusztuljon Vajk minden jövendö magod, aki István néven az új istent szolgálod. - Vecelin, Hunt és Pázmán lovag szeme a bakóra villan, sújtanak, vágnak a kardok, amelyek a holt Koppány szájába többé nem tudják visszaparancsol­ni a Vajkra mondott rettentö átkot. Koppány teste négyfelé szakad. Koppány fiai Vá­szoly nagybátyjuk kezében tovasodródnak. Egyre többen rebegik, ismétlik a gyözök tömegéböl Koppány vezér István fejedelem valamikor születendö fiára mondott ret­tentö átkát: "Gyesznó ölé magod!" - zúg a döbbenet. Vajk két éve házasodott, aki ke­resztségben István nevet kapta. Magja mostanáig mind elpusztult. Most is egy halá­losan beteg kis Ottót vittek Budavárra gyógyítani. Félelemmel húzódnak el Vecelinék, és a bakó Koppány négyfelé vágott teste mellöl. 813-814

Koppány négyfelé vágott testét száguldó lovagok vitték, szegezték a magyari nép rettentésére a négy égtáj más és más vára, városa kapujára. Végül: Györ, Veszprém, Székesfehérvár és Gyulafehérvár kapujára szögezték ki, hogy minden vezéri ivadékot megrettentsenek. Koppány vezér halálhíre a Lajta-Kapu tájától a távoli Magyarkáig eljutott. Kilenc tömény, kilencvenezer besenyö lovas felesküdött, mivel Koppány a besenyö Kapgán fejedelem leányától, Ibolyától született: Koppány átkát soha nem feledik, Vajk vala­mikori, eljövendö fiát megölik. Ezen eskü Budavár Beavatott Központjába is eljutott. Sarolt és a beteg-gondozó rimalányok serege sírt, az Oreg Östennek áldozott. 813-814


Koppány halála után 998-999


Gyász borítja a magyariak földjét. Gyász borítja István palotáját is, mivel István fejedelem ösi hiten lévö, nehéz életü leánytestvére megölte magát, ezzel remélve Ist­ván feloldozását a Koppány elleni büne alól. Kurszán várában Tolma-Judit ifjúsági aranyasszony fehér lovat áldozott. 813-814

Idö, kevés idö telik. Kurszán várából Sarolt hazavágtatott az Aranyasszonyok ösi városába. Veszprémet füst és por takarja.

- Fiam! - siet be István fejedelemhez gyászbaborult anyja, a holt Gelyza nagyfeje­delem felesége, Sarolt-Csantavér aranyasszony, a sebápoló rimalányok seregének ve­zérasszonya. - Döbbenten hallom, Koppány vezér tetemét, aki rokonunk, mennyire megcsúfolták holtában Vecelinék. 813-814

- Tiltsd meg holtában az Árpád-ház nembeli Koppány teteme gyalázását, akihez mint Te is tudod: ösi magyari törvényeink szerint, Gelyza nagyfejedelem halálát kö­vetöen, feleségül kellett volna mennem csakúgy, mint az Árpád nembeli Taksony fe­lesége Ibolya halálát követöen, a meghalt Mihály elsö feleségét, Adelhaid asszonyt kellett Derencsénynek elvennie. Taksony vezér és Adelhaid házasságából született Vászoly, aki a keresztségben a Vazul nevet kapta. Majd Derencsény halála után Söpte fia, Vászoly-Vazul-Béla vette feleségül Adelhaid-Ada-Adelajdát és nevelte fel kicsiny gyermekeit. - István Te tudod - lélegzik mélyet Sarolt fejedelemasszony - ösi törvényeink sze­rint, mivel apád halála után a feleségét vesztett Koppányhoz kellett volna feleségül mennem, de nem mentem, ezért engem a magyari földön bárki büntetlenül megöl­het. Koppány halálával a bajok elkerülése végett öcsémet, Erdeljü Gyula lovasfejedel­met hívtam palotámba mindent rendezni, ha ugyan az, ami történt, rendezhetö. 813-814

- Anyám, én mindent megteszek, amit tehetek - komorodik el István. Sarolt Csantavér fejedelemasszony megfordul, vészjóslóan kimegy a teremböl. 813-814

Hír jön István fejedelem udvarába, száll a hír a magyari törzseknél: Csoltó rovósá­mán a 998. évben összegyüjtötte Koppány feldarabolt testét, majd a besenyök egyik határvédö örsége táján eltemettette. 813-814MAGYAR TÁLTOS BARLANG ECUADORBAN

Móricz János felfedezése

a dél-amerikai, magyarul beszélö indiánokról


Hary Györgyné (1977)A Harvard Egyetemnek a Peapody Museum jelentette, hogy a Puebla-ba (Mexikó) kiküldött kutatócsoportjuk, az ott lefolytatott ásatások leletanyagából megállapította, hogy az amerikai ember nem 12-15,000 éve jelent meg Amerikában, hanem több mint negyvenezer éve. Az ásatásoknál emberi csontvázakat, csiszolt köszerszámokat találtak olyan öslényekkel együtt, amelyek már több mint 40,000 éve kihaltak. Az USA hírügynökségei a hírt világgá röpítették.


Móricz János, magyar testvérünk, akkoriban Ecuadorban, Peruban és az Amazonas vidékén, olyan indián törzseket talált, amelyek tagjaival magyarul (!) tudott beszélgetni. Legendáikban sok ezer éves múltjuknak és a tölük kirajzott más népekkel való rokoni kapcsolataiknak tudata él. Móricz felfedezéseit senki nem tudta cáfolni, ellenben a spanyolok részéröl, politikai és gazdasági okokból súlyos támadásoknak volt kitéve.


Felfedezései igen nagy horderejüek. Annyi bizonyos, hogy a sok évezredes sötétségbe burkolt östörténetböl, a magyarság ösi múltja fényesen fog felragyogni, a világ összes népe elött. Az 1900-as évek elején a tankönyvekböl, napi sajtóból, szakkönyvekböl köztudomású volt, hogy az Amazonas öserdeiben olyan fehér indián törzsek élnek, amelyeket még alig tudtak megközelíteni, így ez a vidék sok meglepetéssel kecsegtette a kutatókat. Íme itt a meglepetések egy szelete.


Az 1920-as években több híradás is érkezett, hogy a Dél- és Közép-Amerikában dolgozó magyar mérnökök és munkások, a helyi indián munkásokkal magyarul beszélgetnek. A II. világháború után az itt letelepedett magyar emigránsok egy része ezt komolyan véve, alaposabban utánajárt a dolognak. Ezek egyike volt Móricz János, aki a 60-as években Ecuadorban kezdett kutatni. Itt három indián törzs, a Cahari, a Mochica és a Puruha tagjaival magyarul beszélt. Ezen felbuzdulva régészeti és levéltári kutatásokat végzett, s többek között 10 ezernél is több magyar azonos térképészeti és családnevet gyüjtött össze. Kutatásai eredményeként az egyik argentin egyetem történelmi tanácsosnak nevezte ki.


Elsösorban Ecuadorban kutatott, aminek a fövárosa Quito. A város a nevét a régi Quito birodalomról kapta. Ez eredetileg Kitus-nak hangzott. (Kit=Két, Us=Ős, tehát a Két Ős Birodalma) Itt a Kitus birodalomban, a Csendes-óceán partján, az ötezer méternél is magasabb Kordillerák (Andok) hegyei között, az Amazonas medencéjéhez tartozó, öserdökkel borított lapályok titokzatos és mesebeli tájain laknak azok az indián törzsek, amelyek közül néhányan ma is beszélik ösmagyar nyelvünket. Móricz kutatása alapján quitói Institutio de Antropologia y Geografia megállapította, hogy a spanyol önkény által kiirtott ösnyelv a magyar volt. Ennek nyomai világosan mutatkoznak a családi és földrajzi nevekben, jóllehet a spanyolok eröszakos nyelvcserét hajtottak végre.


A még magyarul beszélö törzsek - köztük a Cayapak, a Salasaca (Zala-szaka, több ösi forrás a szkítákat, szaka-ként nevezi meg.)

- pl. ezeket a szavakat használják: apa=apa, aya=anya, nap=nap, vin=vén, kit=két, us=ös, cu=kö, pi, bi=víz, fuel=folyó, pille=pille, lepke

és még sorolhatnánk.


Mutatóba néhány, magyarral megegyezö név: Tanay, Damma, Taday, Mór, Momay, Mansy, Pil, Béla, Uray, Zillahi stb. Zuay tartomány egyik ösrégi helysége: Pest. A régi Kitus birodalom területén halomsírok (kurgánok) találhatók, bennük trepanált (lékelt) koponyák. A régészeti leletek között fokosokat találunk, és a magyar koronázási jogar és országalma hasonmását. Móricz szerint is: ez a kettös keresztet hordozó aranyalma, tulajdonképpen a földgolyót jelképezi.


Dél-Amerikában, de föleg Ecuadorban nagy lelkesedéssel fogadták e felfedezéseket. Valósággal ünnepelték, mivel a lakosságban, a spanyol hódítók eröszakos uralma sem tudta teljesen kiirtani a régi múlt emlékeit. A hivatalos körök leellenörizték Móricz nyelvészeti és régészeti adatait, s azokat megbízhatónak találták. Elhatározták, hogy  ebböl egy hatalmas nemzetközi "ügyet" csinálnak, sürgetve az amerikai földrész történelmének reverzióját. A tervek szerint az ENSZ-hez akartak fordulni.


A további kutatások során, Móricz, az ecuadori ösrengetegben, az ottani indiánok segítségével felfedezett egy hatalmas barlangrendszert. A barlangok egyikében valóságos múzeumra bukkant. Aranylemezekre vésett, rovásos könyvtárat, szobrokat, kulturális emlékeket talált itt. Ezt a barlangot, Táltosok Barlangjának nevezte el. Szerinte az öslakók idehordták össze, mintegy óvóhelyre, a spanyol hódítók által veszélyeztetett kincseket. Móricz állítja, hogy az Andok hegység keresztül-kasul át van szöve barlangokkal és járatokkal. Ezeken közlekedhettek az öslakosok. Az argentin elnök és az ecuadori vezérkar meg akarta öt bízni egy kutató expedíció vezetésével, anyagi, technikai eszközöket ajánlva neki. Ez azonban csak terv maradt.


Idöközben a nagy befolyású mormon "egyház" vezetöi is bekapcsolódtak az ügybe. Ez az egyház roppant vagyonnal rendelkezik, aktív terjeszkedési programmal lép fel az amerikai államokban. Az egyház vezetöi elmondták, hogy minden olyan kutatást támogatnak, amely az emberiség és a vallás eredetének tisztázását segíti elö. "Önzetlen" támogatást helyeztek kilátásba, csak azt kérték, hogy az aranylemezek tartalmát ök fejthessék meg.


Ezután 1967. szeptember 7-én, Móricz János egy nagy sajtókonferencián, a lapok, rádió és televízió riportereinek ismertette eredményeit. A több órán át tartó konferencia rendkívül lelkes hangulatú volt. Úgy látszott, hogy egy világraszóló szenzáció indul útjára, de ehelyett néma csend és mellözés követte a konferenciát. Egyetlen hír sem jelent meg róla. Ellenben a mormon egyház föemberei továbbra sem hagyták békén Móriczot, folyamatosan unszolva, hogy árulja el nekik a barlang helyét.


Az agresszív viselkedésböl kiderült, hogy nem egy hívö egyházról van szó, hanem egy világhatalomra törö szervezet áll mögöttük. Kincskeresés és egyéb célok ösztönzik öket. Móricz ekkor elhatározta, hogy a barlang titkát nem adja ki. Meggyözödött arról, hogy a barlangok feltárásának még nem jött el ideje, ezért elöbb az amerikai földrészre került magyar nyelvü törzsek odaérkezésének rejtélyét akarta feltárni, illetve a tényt gyakorlati módszerrel bizonyítani.


1970. május 28-án az ecuadori óceánpartról vízre szállt, a Móricz elképzelései szerint készült, balsafa tutaj, rajta négy fiatalember. Móricz a partról rádió adó-vevö irányította öket. A tutaj 159 nap múlva október 4-én megérkezett Ausztráliába, Sydneytöl nem messze. Itt bevontatták a nagy szenzációt keltö világjáró balsafa tutajt. (lásd: Magyar Ifjúság 1970. 50. szám)


Móricz feltételezése az, hogy a magyar nyelvü törzsek nyugatról érkeztek, vízi úton Dél-Amerikába. Ezt bizonyítják különben a csendes-óceáni és kelet-ázsiai földrajzi nevek is. Vámos Tóth Bátor, Hawaii-n élö emigrált földrajzszakos tanár a Hawaii-szigeteken 50 magyaros földrajzi nevet írt össze. A szigetvilágban pedig olyan neveket talált, mint pl. a Balaton menti Aliga, Kiliti, Lelle stb. Térképekkel igazolta, hogy Indonéziában minden negyedik, az Indus völgyében pedig minden harmadik földrajzi név magyar.


Az amerikai öslakosság hovatartozósága ill. bevándorlása kérdésében fontos adatokat szolgáltatnak az ún. Kland-tekercsek. 1967-ben Mexico City térségében húsz méter vastag lávatakaró alatt, köládában lévö sértetlen írott tekercseket talált egy USA támogatást élvezö régészcsoport. A C14-es vizsgálat 21,000 évben állapította meg a tekercsek korát. Azóta megfejtették ezeket, s kiderült, hogy azok a sok ezer évvel ezelött elsüllyedt MU történetét, müveltségét, viszonyait írják le. Az egyik munkatárs, Tony Earl, megírta az ásatások lefolyását és eredményeit a 'Mu Revealed' c. könyvében. A nagy érdeklödést kiváltó mü, ma már valószínüleg nem kapható.


A fenti szöveget adatok és kéziratok nyomán összeállította: Hary Györgyné (1977)Szerkesztök megjegyzése:

* Mi is állítjuk és térképekkel igazolni is tudjuk, hogy a magyar nyelvü törzsek nyugat felöl vízi úton érkeztek Dél-Amerikába. (Ataisz felöl)

* Az indián törzsek között ma is van aki ért magyarul. Kapcsolat is felvehetö ezekkel a törzsekkel!!!

* A mormonok nem fértek hozzá a kincsekhez és Hála a Teremtönek ha eljön az ideje a Tudás Népéhez kerülhetnek.A magyar ember és a magyar nép küldetése, feladata, missziója


Isten Áldd meg a magyart." Gondolatok a magyarságról

Váradi Tibor elöadása

Magyarok Háza 2001. szeptember 21.Minden népnek, ugyanúgy ahogy az egyes embereknek van missziója és van küldetése a Földön. Ezt a küldetést csak ö, vagy csak az a nép tudja végrehajtani, senki más. Amikor az ember megszületik, mindig figyelembe kell venni, hogy milyen néphez születik, hiszen az ember az egyéni feladatát összehangolja a nemzete feladatával, missziójával, küldetésével. Ezért fontos, hogy egy ember megismerje a népe küldetését, ugyanis ezen a küldetésen belül kell a saját feladatát is megvalósítania.


A magyar népnek az egyik legfontosabb feladata a szeretet megtanítása. A föld szíve Dobogókön található. Ahogyan az emberen a szívcsakra, ugyanígy a földön is a szívcsakra az áldozatkész szeretettel és a szeretni tudással függ össze. Az a nép akinek megadott, hogy a szívcsakra közelében éljen, ennek a népnek van a legtöbb feladata a föld szívcsakrájával kapcsolatban.


A magyarságnak kéne egyfajta példamutatással más népek felé az áldozatkész szeretet megvalósításában közremüködni. Van testi szeretete (érosz), lelki szeretet és van szellemi szeretet (agapé). Ezt a legmagasabb szintü szeretetet csak az ember képes megvalósítani, az állatok már nem. Csak az ember képes ingyen kegyelmet gyakorolni. Az állatvilágban az üss vagy fuss elve létezik. Harmadik megoldás nincs. Az ember azonban megteheti, hogy áldozatkész szeretet adásához fordul a másik felé, képes a rosszat is jóval viszonozni. Amég az embert csak az önérdek vezeti, az üss vagy fuss szintjén müködik, addig nem rendelkezik avval a fö princípiummal, ami öt kiemeli az állatvilágból. Ez lehet igaz egy egész népre is. Ha egy nemzet megreked az önzés, egoizmus szintjén, akkor az megreked az állatvilág viselkedésbeli szintjén.


A magyarság az elsö nép, ahol megjelent az áldozatkész szeretetnek a tanítása, az agapénak a gondolata. Ezért a magyar népnek az egyik ösi szimbóluma a Turul madár. A Turul, amely saját vérével táplál másokat, saját magát feláldozva segít másoknak. Ez az agapénak, a szellemi szeretetnek a szimbóluma. Jézusnál már nem Turul, hanem pelikán látható. A turul az áldozatkész szeretetet szimbolizálta, azt a fajta szeretetet amire csak az ember képes, és ami az embert kiemeli az állati létböl.


Ez a magyarság fö missziója. A szeretetben, szelídségben, áldozatkészségben való példamutatás a nemzet szintjén. Erre példa Atilla megkegyelmezése a teljes gyözelem pozíciójában; kegyelmet gyakorol a Római birodalom felett. Ez akkor felfoghatatlan volt. Vagy Mátyás király megkoronázása nem nagy egyházi ünnepkor tartották (a tervek szerint virágvasárnap és nem is Húsvétkor), mert Mátyás tudta hogy áldozatvállalás nélkül nincs feltámadás, így a koronázás idöpontját nem a feltámadás napjárta tette, hanem a megfeszítés napjára, Nagypéntekre. Ez komoly jel volt arra, hogy Mátyás lesz utolsó igazi nagy magyar királya a népnek.


Amég a magyarság nem képes más népek felé az áldozatkész szeretet megvalósítására

Addig a magyarságnak a feltámadása nem valósulhat meg!


Ez a hatalmas feladat nem mehet végbe egyedül, csak Isteni segítséggel, Isten kegyelmével és Krisztus áldásával. Kérd öket, hogy adjanak eröt ehhez a misszióhoz! . mert mind aki kér kap.

[i][i] Zolnay László, Lettrich Edit - Esztergom. Panoráma kiadó 1981 p78

[ii][ii] A középkori Buda királyi várpalotája és gótikus szobrai - Múzeum saját kiadvány Felelös: dr. Selmeczi László Történeti Múzeum Föigazgató Con-In Volánbusz p32

[iii][iii] Váradi Tibor: "Isten Áldd meg a magyart." Gondolatok a magyarságról elöadás Magyarok Háza 2001. október 9.

[iv][i] Paál Zoltán - Arvisura Igazszólás 1999 Püski Kiadó p233

[v][ii] Paál Zoltán - Arvisura Igazszólás 1999 Püski Kiadó p141 (forrás: kr.e. 3981)

[vi][iii] Paál Zoltán - Arvisura Igazszólás 1999 Püski Kiadó p360 (forrás: Kr.e. 1675)

[vii][i] Dümmerth Dezsö: Az Árpádok nyomában Panoráma kiadó 1977 p45

[viii][ii] Bánki Vajk Emil: Atilla Hun király élete. Laude kiadó 2001. p18

[ix][iii] Dümmerth Dezsö: Az Árpádok nyomában Panoráma kiadó 1977 p47

[x][iv] http://mongolia.worldvision.org.nz/mongoliaearly.html 2002-09-23

[xi][v] Pallas Lexikon IX. kötet - Hunnok címszó

[xii][vi] Bárány Éva - A hunok útján Uránusz Kiadó Budapest 1997 p60

Találat: 1447


Felhasználási feltételek