online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Budapest Fövaros XI. Kerület Újbuda Önkormanyzatafelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Budapest Föváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzataa Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendeletnek a Budapest XI. kerület, Lágymányosi öböl és környéke (Duna folyam - Hengermalom út - Budafoki út - Dombóvári út által határolt terület) kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosításárólBudapest Föváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselö-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, az épített környezet alakításáról és védelméröl szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdése és a fövárosra vonatkozó 14. §-a felhatalmazása alapján a következö rendeletet alkotja:

1. §


(1) A XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet (a továbbiakban: KVSZ) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az RM-11 sz. melléklet megnevezése helyébe a következö rendelkezés lép:

"RM-11 Szabályozási tervlap a Budapest XI. kerület, Lágymányosi öböl és környékére (Duna folyam - Hengermalom út - Budafoki út - Dombóvári út által határolt terület)"


(2) A KVSZ 1. § (2) bekezdés b) pontjában az SZM-11 sz. melléklet megnevezése helyébe a következö rendelkezés lép:


"SZM-11 Kiegészítö elöírások a Budapest XI. kerület, Lágymányosi öböl és környékére (Duna folyam - Hengermalom út - Budafoki út - Dombóvári út által határolt terület)"

2. §


A KVSZ SZM-11 számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép (szöveges elöírások).

3. §


A KVSZ RM-11 számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép (szabályozási tervlap).


4. §


A KVSZ a következö alcímmel és az 50/K. §-sal egészül ki:


"I-XI/K-5

Közepes intenzitású intézményi övezet az Infopark déli részén


50/K. §


(1) Az építési övezet szabályozási határértékei az alábbiak:


Szintterületi


Kialakítható

Legki-sebb


Beépí-tettség

Építménymagas-ság

Zöldfelület

Terepszint

mutató

Övezet

legki-sebb

telek-

Beépí-tési

megen-gedettlegki-sebb

alatti beépítés

megen-ge-

jele

telek-terület

széles-ség

mód

legna-gyobb 535i82f

legki-sebb

legna-gyobb 535i82f

mértéke

legna-gyobb 535i82f

dett legna-


méretemértéke
mértéke

gyobb


mértéke

I-XI/K-5

3000 m2

25 m

SZ

40%

6,0 m

22,0 m

35%

65%

3,0


(2) Az övezetben kivételesen megengedhetö a 45 m építménymagasság, a szabályozási terven jelölt helyeken.

(3) Az építési övezetben elhelyezhetö épületek:

közintézmények épületei

oktatási és kulturális célú épületek

igazgatási épületek és irodaépületek

szálláshely-szolgáltató épületek

szolgáltatás, vendéglátás, kiskereskedelem épületei, egy épületen belül legfeljebb 15 000 m2 bruttó szintterületig

egyéb közösségi szórakoztató épületek

sportépületek

a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei

parkolóházak

valamint a felsorolt épületeket kiszolgáló és kiegészítö funkciójú épületek, amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg az intézményterületekre vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített határértékeket.


(4) Az építési övezetben nem helyezhetö el:

önálló ipari épület

önálló raktárépület

üzemanyagtöltö állomás

(5) Az építési övezetben a beépítési mód szabadonálló.

(6) A beépítettség 5%-kal növelhetö, ha a földszint nettó területének legalább 65 %-a közforgalom számára megnyitott terület, vagy közforgalmú intézmény.

(7) A 150 m2-t meghaladó bruttó beépített alapterületü épületek minimális építménymagassága 16,0 méter lehet.

(8) A zöldfelület mértéke nem csökkenthetö. A tetökert területét sem lehet a zöldfelületbe beszámítani.

(9) Épület homlokzata tüzfal nem lehet.

(10) Az elöírt parkolók legalább 80 %-át épületek és a terepszint alatt kell elhelyezni.

(11) Az övezetben az építés feltétele a Dombóvári út és a vasút alatti - kerületi szabályozási tervben szereplö - a tömegközlekedést is kiszolgáló gyalogos átjáró megépítése. A használatbavétel idöpontjáig az átjárónak is el kell készülnie."


5. §


A KVSZ a következö alcímmel és az 50/L. §-sal egészül ki:


"I-XI/K-6

Közepes intenzitású intézményi övezet a Lágymányosi öböl partján


50/L. §


(1)  Az építési övezet szabályozási határértékei:


Szintte-rületi


Kialakítható

Legki-sebb


Beépí-tettség

Építménymagas-ság

Zöldfe-lület

Terep-szint

mutató

Övezet

legki-sebb

telek- széles-

Beépí-tési

megen-gedettlegki-sebb

alatti beépítés

meg-enge-

jele

telek-terület

ség

mód

legna-gyobb 535i82f

legki-sebb

legna-gyobb 535i82f

mértéke

legna-gyobb 535i82f

dett legna-


méretemértéke
mértéke

gyobb


mértéke

I-XI/K-6

3000 m2

25 m

SZ

40%

6,0 m

25,0 m

35%

65%

3,0


(2) Az övezetben kivételesen megengedhetö a 45 m építménymagasság, a szabályozási terven jelölt helyeken.


(3) Az építési övezetben elhelyezhetö épületek:

- közintézmények épületei,

- oktatási és kulturális célú épületek,

- igazgatási épületek és irodaépületek,

- szálláshely-szolgáltató épületek,

- lakóépületek,

- egyéb közösségi szórakoztató épületek,

- sportépületek,

- a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei,

- valamint a felsorolt épületeket kiszolgáló és kiegészítö funkciójú épületek,

amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg az

intézményterületekre vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített határértékeket.

(4) Az építési övezetben nem helyezhetö el:

- önállóan a szolgáltatás és kereskedelem épületei,

- önálló ipari épület,

- önálló raktárépület,

- parkolóház,

- üzemanyagtöltö állomás.

(5) Az építési övezetben a beépítési mód szabadonálló.

(6) A lakóépületek elhelyezéséhez elözetes környezetvédelmi vizsgálat szükséges. Csak ott helyezhetö el lakóépület, ahol a környezeti feltételek megfelelöek.

(7) A beépítettség 5%-kal növelhetö, ha a földszint nettó területének legalább 65 %-a közforgalom számára megnyitott terület, vagy közforgalmú intézmény.

(8) A 150 m2-t meghaladó bruttó beépített alapterületü épületek minimális építménymagassága 16,0 méter lehet.

(9) A zöldfelület mértéke nem csökkenthetö. A tetökert területét sem lehet a zöldfelületbe beszámítani.

(10) Épület homlokzata tüzfal nem lehet.

(11) Az elöírt parkolók legalább 80%-át épületek és a terepszint alatt kell elhelyezni."6. §


A KVSZ a következö alcímmel és az 50/M. §-sal egészül ki:


"I-XI/K-7

Közepes intenzitású intézményi övezet vízisport számára


50/M. §


(1) Az építési övezet szabályozási határértékei:


Szint-területi


Kiala-kítható

Legki-sebb


Beépí-tettség

Építménymagas-ság

Zöldfe-lület

Terep-szint

mutató

Övezet

legki-sebb

telek-széles -

Beépí-tési

megen-gedettlegki-sebb

alatti beépítés

meg-enge-

jele

telek-terület

ség

mód

legna-gyobb 535i82f

legki-sebb

legna-gyobb 535i82f

mértéke

legna-gyobb 535i82f

dett legna-


méretemértéke
mértéke

gyobb


mértéke

I-XI/K-7

3000 m2

25 m

SZ

50%

- m

7,5 m

35%


1,2


(2) Az építési övezetben elhelyezhetö épületek:

- csónaktároló,

- szolgáltatás, vendéglátás épületei,

- szálláshely-szolgáltató épületek kiegészítö jelleggel,

- egyéb közösségi szórakoztató épületek,

- sportépületek,

- valamint a felsorolt épületeket kiszolgáló és kiegészítö funkciójú épületek,

amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg az

intézményterületekre vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített határértékeket.

(3) Az építési övezetben olyan épület ami nem a sportolás, rekreáció céljait szolgálja, nem helyezhetö el:

(4) Az építési övezetben a beépítési mód szabadonálló.

(5) Állandó tartózkodásra, alvásra szolgáló helyiség padlóvonala csak a mértékadó árvízszint felett lehet.

(6) Terepszint alatt a telek nem beépíthetö.

(7) Épület homlokzata tüzfal nem lehet.

(8) Az elöírt parkolókat az épületek alatt (ha lábakon áll) és a terepszinten, fásított parkolóban kell elhelyezni."7. §


A KVSZ a következö alcímmel és az 54/C. §-sal egészül ki:


"IZ-XI/3

Jelentös zöldfelületü intézményi övezet a Lágymányosi öböl mellett


54/C. §


(1) Az építési övezet szabályozási határértékei:


Szint-területi


Kiala-kítható

Legki-sebb


Beépí-tettség

Építménymagas-ság

Zöldfe-lület

Terep-szint

mutató

Övezet

legki-sebb

telek- széles-

Beépí-tési

megen-gedettlegki-sebb

alatti beépítés

megen-gedett

jele

telek-terület

ség

mód

legna-gyobb 535i82f

legki-sebb

legna-gyobb 535i82f

mértéke

legna-gyobb 535i82f

legna- gyobb


méretemértéke
mértéke

mértékeIZ-XI/1

4000 m2

30 m

SZ

35%

6,0 m

30,0 m

50%

50%

2,4


(2) Az övezetben kivételesen megengedhetö a 45 m építménymagasság, a szabályozási terven jelölt helyeken.

(3) Az övezet Dombóvári út melletti része az árvízvédelmi mü áthelyezése után válik beépíthetövé. A területen a rendezett terepszint a 104,40 m Bf fölé kell kerüljön.

(4) Az építési övezetben elhelyezhetö épületek:

- szálláshely-szolgáltató épületek,

- szolgáltatás, vendéglátás,

- egyéb közösségi szórakoztató épületek,

- sportépületek,

- irodaépületek,

- közintézmények épületei,

- oktatási és kulturális célú épületek,

- valamint a felsorolt épületeket kiszolgáló és kiegészítö funkciójú épületek,

amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg az

intézményterületekre vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített határértékeket.

(5) Az építési övezetben nem helyezhetök el:

- igazgatási épületek,

- a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei,

- önállóan a kereskedelem épületei,

- parkolóházak,

- ipari épület, vagy funkció,

- önálló raktárépület,

- üzemanyagtöltö állomás.

(6) Az építési övezet területén az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.

(7) A legkisebb építménymagasságot csak a 150 m2-t meghaladó bruttó beépített alapterületü épületek esetén kell alkalmazni.

(8) Az építési telek legkisebb szélessége 40 m lehet.

(9) A zöldfelületi arány számításakor levonható a telek területéböl a közhasználat céljára átadott burkolt felület.

(10) Épület homlokzata tüzfal nem lehet.

(11) Az elöírt számú parkoló legalább 2/3-át terepszint alatt kell elhelyezni."


8. §


A KVSZ a következö alcímmel és az 57/A. §-sal egészül ki:


"IP-ET-XI/1

Kelenföldi Höerömü iparterülete


57/A. §


(1) Az építési övezet szabályozási határértékei:


Szintterületi


Kiala-kítható

Legki-sebb


Beépí-tettség

Építménymagas-ság

Zöld-felület

Terep-szint

mutató

Övezet

legki-sebb

telek- széles-

Beépí-tési

megen-gedettlegki-sebb

alatti beépítés

megen-gedett

jele

telek-terület

ség

mód

legna-gyobb 535i82f

legki-sebb

legna-gyobb 535i82f

mértéke

legna-gyobb 535i82f

legna- gyobb


méretemértéke
mértéke

mértékeIP-ET-XI/1

3000 m2

40 m

SZ

45%

9,0 m

22,0 m

25%

30%

2,4


(2) Az építési övezetben elhelyezhetö minden olyan épület, építmény, melyet a keretövezet lehetövé tesz.

(3) A védett épületekkel kapcsolatos építési tevékenységekre a müemléki védettség általános és egyedi szabályait kell alkalmazni.

(4) Új üzemi építmény elhelyezéséhez elözetes környezetvédelmi hatástanulmány készítése szükséges.

(5) Az építési övezet területén az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.

(6) A speciális építmények, mint pl. a kémények magasságát a környezetvédelem szempontjai és más jogszabályok szerint kell meghatározni.

(7) A védett épületek körül 20 m-es sávban terepszint alatt építmény nem építhetö.

(8) A parkolás szempontjából az erömü területén az épületek föhelységeinek azokat a helyiségeket lehet tekinteni, ahol folyamatos munkavégzés folyik, pl. irodák, mühelyek, stb."


9. §


A KVSZ a következö alcímmel és a 68/B. §-sal egészül ki:


"KV-EN-XI/1

Energiaszolgáltató terület


68/B. §


(1) Az építési övezet szabályozási határértékei:


Szint-területi


Kiala-kítható

Legki-sebb


Beépí-tettség

Építménymagas-ság

Zöld-felület

Terep-szint

mutató

Övezet

leg-kisebb

telek-

Beépí-tési

megen-gedettleg-kisebb

alatti beépítés

megen-gedett

jele

telek-terület

széles-ség

mód

legna-gyobb 535i82f

leg-kisebb

leg-nagyobb

mértéke

legna-gyobb 535i82f

legna- gyobb


méretemértéke
mértéke

mértékeKV-EN-XI/1

3000 m2

30 m

SZ

35%

4,5 m

22 m

35%

65%

2,0


(2) Az építési övezetben elhelyezhetö minden olyan épület, melyet a keretövezet lehetövé tesz.

(3) Az építési övezet területén az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.

(4) Az építési telkek legnagyobb megengedett szintterületi mutatója 2,00.

(5) A telkek beépítettsége legfeljebb 35% lehet.

(6) A parkolás szempontjából az építési övezetben az épületek föhelységeinek azokat a helyiségeket lehet tekinteni, ahol folyamatos munkavégzés folyik, pl. irodák, mühelyek, stb."


10. §


A KVSZ a következö alcímmel és a 77/A. §-sal egészül ki:


"Z-KP-XI/D1

Lágymányosi öböl és Kopaszi gát közpark területe


77/A. §

(1) Az övezetben elhelyezhetö épületek, építmények:

- vendéglátó épület,

- pihenést, testedzést szolgáló épületek, ezen belül:

- a vízisport épületei

- kikötöépületek, kivéve az üzemi jellegü épületeket, raktárakat,

- egyéb sportépítmények,

- ismeretterjesztés épületei,

- a terület fenntartásához szükséges építmények,

- nyilvános illemhelyek,

- valamint a zöldterület használatát nem zavaró, kiszolgáló és kiegészítö

funkciójú épületek, amennyiben azok terhelési határértéke nem haladja meg a

közparkokra vonatkozó egyéb jogszabályban rögzített határértékeket.

(2) Terepszint alatt semmilyen építmény, építményrész nem helyezhetö el, kivéve:

-a meglévö müemléki védettség alatt álló mütárgyak, funkcióváltás esetén is,

-a közmüvek mütárgyai.

(3) Épületet elhelyezni csak a szabályozási terven jelölt helyeken lehet.

(4) Az övezet területén a beépítési mód szabadonálló.

(5) A telkek beépítettsége a mindenkori keretövezetben meghatározott érték.

(6) Az övezet területe közhasználat számára megnyitott. A közhasználat elöl elzárt terület csak a keretövezetben meghatározott arányú (10%) lehet, de összefüggöen legfeljebb 8000 m2 területü, hossza a 150 m-t nem haladhatja meg.

(7) A legnagyobb megengedett építménymagasság 5 m az épületekre vonatkozóan.

(8) A telkek területének legalább 75%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani.

(9) Az egyes épületek között legalább a tüztávolságot kell tartani, de épület homlokzata tüzfal nem lehet.

(10) Az övezetben elhelyezett építményeket (kikötöhelyek, stégek is) döntöen természetes anyagok felhasználásával kell megtervezni és megépíteni.

(11) Az övezet területén csak az ott elhelyezett létesítményeket kiszolgáló gépkocsiforgalom és parkolás engedélyezhetö."


11. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejüleg a KVSZ RM-1. sz. melléklete jelen rendelet 2. sz. mellékletében foglalt építési övezetek szerint módosul.Budapest, 2005. október 18.


Molnár Gyula

polgármester

dr. Filipsz Andrea

jegyzöBudapest Föváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 49/2005./X.28./ XI.ÖK sz. rendelet 1. sz. melléklete


"Budapest Föváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 34/2003./X.21./ XI.ÖK sz. rendelet SZM-11 sz. melléklete


Kiegészítö rendelkezések a Budapest XI. kerület, Lágymányosi öböl és környékére (Duna folyam - Hengermalom út - Budafoki út - Dombóvári út által határolt terület)I.

A szabályozási tervlap szabályozási elemei


1. A szabályozási tervlap kötelezöen betartandó szabályozási elemei:


a)          övezeti határ

b)          tervezett szabályozási vonal,

c)          a terület rendeltetése, a földrészleteken elhelyezhetö funkciók

d)          az építési övezetek paraméterei,

e)          építési helyek és területek

f)           a magasház elhelyezésére kijelölt építési hely

g)          építési vonal

h)          terepszint alatti építményekre vonatkozó elöírások

i)            a közterületek kialakítása,

j)            a telepítendö fasorokra és zöldfelületekre vonatkozó elöírások,

k)          megszüntetés


2. A kötelezö érvényü szabályozási elemek csak új szabályozási terv keretében módosíthatók.


II.

Kiegészítö rendelkezések

1. Tömb- és telekalakítás

1.1. Telket alakítani a teljes területen csak telekalakítási tervet is tartalmazó kérelem alapján kiadott elvi telekalakítási engedéllyel lehet, a kialakuló telkek számától függetlenül.

1.2. A szabályozási terven ábrázolt övezet, és építési övezet határok egyben kötelezöen megtartandó meglévö, vagy kötelezöen kialakítandó tervezett telekhatárok.

1.3. A tömböket egymástól közterülettel, közúttal, vagy magánúttal kell elválasztani a szabályozási tervlapon feltüntetettek szerint. A közterületek, közutak és magánutak kialakítása a terv szerinti helyen és paraméterekkel kötelezö, ettöl eltérni jelen terv keretei között nem lehet.

1.4. Tömbön belül a telkek, épületek megközelítésére magánutat is ki lehet alakítani a vonatkozó fövárosi és egyéb jogszabályoknak megfelelöen.

1.5. Az öböl ingatlan nyilvántartási besorolását (öböl) megváltoztatni nem lehet.


2. Magánút

2.1. A magánutat önálló helyrajzi számon telekként kell kialakítani, de értelemszerüen nem vonatkoznak rá az építési övezetben érvényes, építési telkekre vonatkozó elöírások.

2.2. A magánút által feltárt telkek szolgalmi jogait (megközelítés, közmü) a telekkönyvbe a kialakításukkor be kell jegyeztetni. Ennek hiányában a telkek nem válnak építési telkekké.

2.3. A magánút és az építési telek közötti telekhatár az építmények elhelyezhetösége szempontjából szabályozási vonalnak tekintendö.


3. A beépítésre vonatkozó általános elöírások

3.1. Az egyes telkek beépítéséhez, az övezetekre, illetve azokból kialakuló tömbökre kiterjedö elvi építési engedélyezési eljárás keretében kell az egységek beépítését tisztázni. A beépítési tervnek tartalmaznia kell az épületek és területek kialakítását, be kell mutatnia az egység illeszkedését a terület egészéhez.

3.2. Az építési engedélyezési eljárás során az engedélykérelemhez a telekre vonatkozóan:

a meglévö növényzetet és méteres rétegvonalakat ábrázoló geodéziai felmérést,

talajmechanikai szakvéleményt (feltöltések, változó magasságú és agresszív talajvíz),

talaj és talajvíz szennyezettségére vonatkozó vizsgálatot, szükség esetén a kármentesítésre vonatkozó terve,

kertépítészeti terve,

amennyiben szükséges, tereprendezési tervet is be kell nyújtani.

3.3. Az építési engedélyezési eljárás során a 150 m2- szintterületnél és minden többszintes épületnél az engedélykérelemhez az épületre vonatkozóan:

akusztikai munkarészt

fövárosi tervtanácsi állásfoglalást kell benyújtani.

3.4. Gépkocsitárolót - a gazdasági és különleges területeket és a 5. pontban megfogalmazott eseteket kivéve - a terv területén sem épület földszintjén, sem önálló földszintes épületben kialakítani nem lehet.

3.5. Indokolt esetben kivétel tehetö a 4. pont alól, ha a rendezett terepszint a különbözö homlokzatokon jelentösen eltér; ez esetben az alacsonyabban fekvö épületrész földszintjén parkoló elhelyezhetö.

3.6. A gazdasági és különleges területeken az üzemeltetéshez szükséges gépjármüvek a földszinten, illetve önálló épületben is elhelyezhetök.

3.7. A közhasználat részére átadott területre, vagy magánútra nézö homlokzatokra a közterület felé nyíló homlokzatokra érvényes elöírások vonatkoznak.

3.8. Hirdetöberendezés, hirdetés a területen a kerületi rendelet alapján helyezhetö el.

3.9.A közmüvek építményei minden övezetben, építési övezetben elhelyezhetök.

3.10. 20 féröhelynél nagyobb felszíni parkolót minden esetben burkolattal, olaj- és homokfogóval ellátva kell kiépíteni. A csapadékvizet csak ezen keresztül lehet a befogadóba (közcsatorna) bevezetni.


4. A kulturális örökség védelme

4.1. A terv teljes területe régészeti lelöhely, ezért a területen tervezett, földmunkával járó beruházások, illetve telekalakítások engedélyezési eljárásába be kell vonni a régészeti lelöhelyekért felelös Hivatalt, és alkalmazni kell a kulturális örökség védelmére vonatkozó jogszabályokban a régészeti lelöhelyekre vonatkozó elöírásokat.


5. Kerítések

5.1. A terv területén általában kerítés nem építhetö, kivéve:

a müemlékvédelem alatt álló kerítésszakaszt

ahol valamilyen biztonsági okból elengedhetetlenül szükséges.

5.2. Az intézmény-, és jelentös zöldfelületü intézményterületeken, a biztonsági okból elengedhetetlenül szükséges kerítést is csak az építési határvonalra, vagy azon belül lehet elhelyezni, a szabályozási vonalon és az elökertben kerítés semmiképp nem építhetö.

5.3. A telekhatárokon épített kerítés -az ipari és városüzemeltetési területeken- tömör része maximum 1,20 m magas lehet, felette 2,5 m-es magasságig legalább 80 %-ban áttörten alakítható ki. Két és fél méternél magasabb kerítés nem építhetö.

5.4. Müemléki védettség alatt álló épület homlokzata elött tömör kerítés nem építhetö, a biztonsági okból szükséges kerítés is legalább 90 %-ban áttört legyen.


6. Zöldfelületek

6.1. Az övezetben telket alakítani, utat, gyalogutat, gépkocsi-várakozóhelyet létesíteni, új épületet elhelyezni csak kertépítészeti tervet is tartalmazó telekalakítási, építési engedélyezési terv alapján lehet. A kertépítészeti terv léptéke legalább m 1:250.

6.2. A kertépítészeti tervet a szabályozási terven jelölt elemek figyelembe vételével ütemezetten is el lehet készíteni. Egy ütem területe legalább 2,5 Ha.

6.3. A park kialakításához szükséges részletes kertépítészeti kiviteli terv kertépítészeti koncepciót, favédelmi, tereprendezési, növénykiültetési, kitüzési tervrészeket, valamint a védelem alatt álló vízpart, vízfelület rehabilitációját kell tartalmazza.


7. Építmények elhelyezése közterületen

7.1. Közterületen, parkban épületet elhelyezni csak a tervlapon ábrázolt helyeken lehet.

7.2. Közterületen a legnagyobb megengedett építménymagasság 3 m.

7.3. A közmüvek, a távközlés és a közlekedés építményei a városképi szempontok figyelembevételével bárhol elhelyezhetök.


8. Az Öbölre vonatkozó elöírások

8.1. Az öböl területén létesítményt úgy lehet elhelyezni, ha

-az közérdeket nem sért, az öböl más jellegü használatát nem teszi lehetetlenné

-a szárazföldön a létesítmény kiszolgálása és parkolása megoldott

8.2. A Nagy-Dunára való kijutás biztonságos lehetöségét minden sportcélú hajóval biztosítani kell

8.3. Állóhajók kikötése csak a terven jelölt partszakaszokon lehetséges.


9. Árvízvédelem

9.1. Az árvízvédelmi mü tervezett helye a szabályozási terven meghatározott. Ettöl kismértékben el lehet térni, ha müszakilag szükséges.

9.2. Az árvízvédelmi mü nyomvonalának áthelyezése ütemezetten is végrehajtható, de csak a folyamatos vezetés biztosítása mellett.

9.3. A telekalakítás elött az érintett szakaszon az árvízvédelmi mü nyomvonalát ki kell tüzni és ki kell alakítani.

9.4. Az árvízvédelmi vonal a burkolt sétány tengelyétöl az öböl felöli oldalon 5 m-re halad.

9.5. Az árvízvédelmi mü szintjét a védelemért felelös szervezettel kötött megállapodásban kell rögzíteni.

9.6. Az árvízvédelmi mü vonalától a mentett oldal felé 10 m széles szabad sávot kell hagyni, melyen belül nem helyezhetö el semmilyen oldhatatlanul rögzített építmény, fás növényzet.


10. A magasházakra vonatkozó különleges elöírások

10.1. A megvalósítás során meg kell tartani a magasházaknak, a beépítésben kialakult helyét és térbeli rendszerét, az egyeztetés folyamatában elfogadott építészeti koncepciót.

10.2. A magasházakat azonos építészeti elképzelés és egységes elvek alapján, építészeti együttesként kell megtervezni és megépíteni.

10.3. A megépítendö épületek anyaghasználata, homlokzatképzése azonos elvek alapján alakuljon ki. A különálló épülettömegek horizontális és vertikális tagolása legyen egységes karakterü, környezeti kapcsolataik hasonlóak.

10.4. Fokozatos átmenet alakuljon ki az épületek és a terepszint között. Összefüggést kell teremteni a külsö és belsö terek között, átmeneti terek alkalmazásával. A terepszintet a magasházak környékén plasztikaként kell kezelni.

10.5. A tömegformálásnál kerülendök a merev, derékszögü épülettömegek és az egybefüggö síkfelületek, a természeti képzödményekhez hasonló, karcsúsodó, sudarasadó épülettömegek alakuljanak ki.

10.6. A korszerü építéstechnika alkalmazása mellett a földközeli részeken természetes anyagokat kell alkalmazni, kö, fa, beton és növényzet ötvözésével.

10.7. A magasházak 50 méteres körzetében, illetve a terület egészén, az öböl telekhatárától számított 100 méteren belül az épületek magassága nem lehet nagyobb, mint 25 méter. Kivételt képez ezen elöírás alól az az épülettömeg, ami a magasházzal együtt, mint építészeti együttes tervezett és egyszerre épül meg.Találat: 1459


Felhasználási feltételek