online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Brindisi Szent Lörinc 1559 - 1619felso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Brindisi Szent Lörinc 1559 - 1619A szentek életrajzának áthagyományozója Brindisi életpályáját egy másik szer­zetes, fra Paolo Sarpi személyével párhuzamos utakon tárja elénk. Mindkettöjükröl feljegyezték, hogy képességei 636c23g k szerint nagy dolgokra voltak hívatva, de amíg Brindisi el­érte az életszentséget, Sarpi kikö­zösített, tragikus egyháztörténeti személy lett. Mindketten gyakran megfordultak Velencében, és en­gesztelö áldozattá akartak válni az emberekért. Sarpit egészen lebilin­cselte a páduai egyetemen tapasz­talt humanista szellem, míg Lörinc a Bibliát olvasta legszívesebben, így rövidesen kiváló szónok lett, prédikációit ma is több kötet örzi. Mindketten rendjeik legmagasabb posztjait kapták, de Lörinc soha­sem szünt meg egyszerü szerzetes maradni. A kor hatása révén kike­rülhetetlenül sodródtak a társadal­mi ügyek felé. Amikor Sarpit Velence meghívta a köztársaság teo­lógusának, annyira elvakította a pápa elleni gyülölet, hogy a protes­táns fejedelmekkel akár háború kirobbantását is elképzelhetönek tar­totta. H. Jedin egyháztörténész a XVII. század pápaság elleni legveszedelmesebb irodalmi ellenfelé­nek nevezi. Lörinc igyekezett mind­végig higgadt közvetítö maradni és nem támadta Sarpit, bár mindenki ezt várta töle. További érdemei kö­zött szerepel a Katolikus Liga lét­rejötte, mint békeközvetítö Párma és Mantua háborújában, valamint a Savoyai-ház és Milánó közötti el­lenségeskedésben. Lelkiségét jól kifejezi az az eset is, amikor egy missziós útja alkalmával Miksa herceg testörökkel akarta ellátni, de ö így reagált: "Nem ilyen fegyverekkel kell megvédeni a hitün­ket, hanem a tanítók és prédikálok szent életével és az üldözések türel­mes viselésével. Nem a kard, ha­nem a meggyözödés nyeri meg a szíveket".

Brindisi Szent Lörinc Lissza­bonban halt meg 1619. július 22-én. Életének értékét Miksa bajor herceg így tárja elénk: "Egész Németország, söt, az egész keresz­ténység örök hálára van kötelezve Lörinc atya iránt".

"Istenünk, ki neved dicsöségére és a lelkek üdvösségére Szent Lö­rinc áldozópapot a legnehezebb ügyekben is megajándékoztad a jótanács és az erösség lelkével, ké­rünk, segíts minket, hogy ugyanat­tól a leiektöl vezérelve, teendöinket felismerjük és meg is tegyük."


Találat: 1459


Felhasználási feltételek