online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Iskola-elökészítés jatékosanfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Iskola-elökészítés játékosan

A nagycsoportos óvodai foglalkozások felkészítik a gyermekeket az iskolára. Akinek nem elég a csoportos tevékenység, aki több odafigyelést, egyéni bánásmódot igényel, hogy kellöképpen fejlödni tudjon, annak ajánlott különfoglalkozásokon is részt venni, illetve otthon is érdemes odafigyelni a játékára. 

 Téri tájékozódás fejlesztése

Az elsö osztályos gyermekeknek tisztában kell lenniük a jobb és a bal, valamint az alatt, fölött, között, mögött, mellett, elött viszonyfogalmakkal. Ezeket ismerniük kell a saját testükön, a térben elhelyezett a tárgyak esetében, és síkban a feladatlapokon is.

Téri tájékozódás fejlesztése saját testen, saját testböl kiindulva

A gyerekeknek elöször saját testhatáraikkal, saját testrészeikkel kell tisztában lenniük ahhoz, hogy megértsék a jobb-bal irányokat, s azt papíron (síkban) is felismerjék és alkalmazzák.
 

Ezt leginkább mozgásos játékokkal fejleszthetjük. Játsszunk a testrészeik (fej, nyak, váll, törzs, hát, has, mell, derék, lábak-karok, majd késöbb: csukló, könyök, tenyér, kézfej, térd, comb, boka, sarok, talp) utasításra történö megmutatásával, majd fordítsuk meg a játékot, mi mutassunk rá, és a gyermek nevezze meg elöször saját testén, majd más testén is a részeket.

Ezután következik a saját testböl kiindulva a téri irányok fejlesztése kezdetben csak az alatt, fölött, mögött, között és a mellett irányokat gyakoroljuk. Pl. Nézz felfelé, fordulj gyorsan a hátad mögé, nézz a lábad elé!
Használhatunk labdát is: Emeld a labdát a fejed fölé, add át a labdát egyik kezedböl a másikba, tedd a labdát a két összezárt sarkad mögé, bokád elé, tedd a labdát az egyik majd a másik válladra, állj terpeszbe, tedd a labdát a két lábad közé, térden menj úgy végig, hogy a labdát e fejed fölött tartod, és mindkét kezeddel fogod!

Amíg még nem ismerik fel biztosan melyik a jobb-bal kezük, addig a jobb kezüket megjelölhetjük egy kis szalaggal, vagy a bal kezük fejére egy kis szívecskét rajzolunk.

Téri tájékozódás fejlesztése a térben kis tárgyakkal

Ebben a szakaszban a saját testböl indulunk ki, majd elvonatkoztatunk, s kis tárgyakat viszonyítunk egymáshoz. Kezdetben használjuk itt is még a kis szalagot vagy a szívecskét.

Elöször saját testükön kell a jobb-bal irányokat felismerni. Olyan feladatokat adhatunk, hogy emeld fel a bal kezed, mutasd meg a jobb lábad, fogd meg a bal kezeddel a jobb bokádat, vedd a labdát a jobb kezedbe, tedd a labdát magad mellé a földre a bal kezed felöli oldalra! Nagyon sokat segít a szalag (szívecske) használata abban is, hogy felismerjék társaik jobb-bal kezét, akkor is, ha egymás mellett állnak, akkor is, ha szemben vannak egymással. (Az a kisgyermek, aki, ha az édesanyja leül vele szembe, s megkéri arra, hogy mutassa meg elöbb melyik a saját jobb keze, majd melyik a vele szemben ülö édesanya jobb keze, s határozottan rámutat, az a kisgyermek már kialakult testsémával, biztos téri tájékozódással rendelkezik. Természetesen egy hosszú folyamat eredménye, s az iskoláskor kezdetére kell kialakulnia.

A következö lépés, mikor már egy kisautó, vagy egy baba lesz a kiindulópont, s ehhez viszonyítva kell kis korongokat, golyócskákat pakolni: Tedd az autó elé a golyót, tedd az autóra a golyót, tedd az autó fölé a levegöbe a golyót, tedd az autót két golyó közé, tedd az autó mellé a bal oldalra (a bal kezed felöli oldalra, melyik is a bal kezed?) a golyót!.. Késöbb már ezekre a segítségekre (fölé a levegöbe, melyik is a bal kezed) már nem lesz szükség. Mindig kérdezzünk vissza a játékos fejlesztés során a gyerekektöl: Hová tetted a golyót? Hol van golyó? Vedd el onnan a golyót! Honnan vetted el a golyót? Ez a foglalkozásnak egy nagyon fontos része, mellyel gyakoroltatunk, ellenörzünk, s gyakoroljuk a nyelvtanilag helyes kifejezéseket.

Téri irányok felismerése a síkban

Ez a fejlesztés utolsó, legelvontabb szakasza. Ahhoz, hogy a b-d, p-b betüket, a 6-9 számokat meg tudják a gyerekek egymástól különböztetni, hogy írás közben képesek legyenek a vonalközben tájékozódni, tisztában kell lenniük a papíron is a téri irányokkal.
Rajzos szinten történik a fejlesztés: Rajzolj a lap közepére egy házat, a ház fölé (pontosan a ház teteje fölé) egy napot, a ház mellé jobb oldalra, (jobb kezed felöli oldalra) egy szál virágot, a ház alá füvet, a napocska mellé, baloldalra egy felhöt! Ennek a rajzolásnak természetesen számtalan változata lehetséges. Egészen odáig el tudunk jutni a gyerekekkel, hogy képesek lesznek egy írólapon felismerni azt, hogy hol van a közepe, a bal alsó-jobb felsö sarka!

A balról-jobbra való haladási irány kialakítása

Amikor olvasunk, amikor írunk, akkor balról haladunk jobbra. Olvasási, írási problémák iránytévesztésböl is adódhatnak. Ilyenkor elöfordulhat, hogy gyermekünk azt olvassa a kép helyett, hogy pék, ló helyett ól.
Ezért nagyon fontos, hogy nagycsoportban figyelmet fordítsunk a balról-jobbra való haladási irány kialakítására, megtanítsuk a gyermekeknek, hol kezdödik-végzödik a sor, mi a sor eleje, közepe, vége.

�Sorolvasással": Az asztalon különbözö tárgyakat helyezünk el egy sorba, s megkérjük, hogy az elejétöl a végéig (ezt kézmozdulattal is segítjük, rámutatunk az elsöre, s végighúzzuk kezünket az egész soron, az utolsónál is megállunk egy pillanatra) mondja el, miket raktunk le sorba egymás után. Kezdetben kérhetjük, hogy ahogy halad, mindegyikre mutasson rá. Így rögzítjük nála a haladási irányt.

Sorkirakással: Több kis tárgyat odakészítünk az asztalra, s arra kérjük, rakja öket úgy sorba, ahogyan mondjuk: Elsö legyen, a sor elején álljon a kék golyó, utána a béka, stb. a végén a kacsa. (Ne emlékezetböl kelljen kirakni, hanem folyamatosan rakhassa, míg mondjuk.) �Olvasd el", hogyan raktad öket egymás után! Melyikkel kezdted? Melyik következik utána? Melyik az utolsó, a sor végén álló? Nézd csak meg az egeret! Mutass rá! Mi jön az egér után? Nézd még mindig az egeret! Mi van az egér elött? A béka mi után következik? Keresd meg a nyuszit! Melyik két játék között van a nyuszi? (Apró figurák, kis játékok nagyon jól használhatóak.)

Képkirakás, képolvasás
Ugyanazokat a játékokat végigjátszhatjuk kis képecskékkel is, mint amiket a tárgyakkal, a lényeg a balról jobbra történö képek egymás utáni megnevezése.
Ha több sorba rakjuk a képeket, ügyeljünk, hogy mindig visszatérjen a kéz a sor elejére, baloldalra. Nehogy a sor végén visszaforduljon a gyermek, és visszafelé olvasson.

Számlálással: Korongokat rakunk sorba, s megkérjük, hogy számolja meg. Nem mutatjuk, csak megkérjük, hogy kezdje az elején. Itt már alkalmaznia kell a balról-jobbra való haladási irányt. Ezt a fajta feladatot felhasználhatjuk a sorszámnevek gyakorlására is: Mutasd meg melyik az elsö? Az utolsó hányadik a sorban? Eleinte közösen számoljunk, így tanítsuk meg neki a sorszámneveket: Gyere, keressük meg együtt melyik az ötödik! (Eleinte csak 6-8 korong legyen összesen a sorban.)

"Fessük együtt a kerítést!": Nagyon jól használhatóak az írószer boltokban kapható színes pálcikák. Elkezdek egy mintát: piros-kék, piros-kék, piros-kék, s megkérem, folytassa tovább, most már neki kell e minta szerint tovább festenie a kerítést! Nehezíthetjük úgy is, hogy három szín váltakozik, illetve két egyforma, és egy másik szín. Miután kirakta, olvassa el a sort, majd kérdezzük meg töle melyik az elsö, az utolsó, mi jön a piros után, mi van a zöld elött, mi van a kék és a sárga között, stb.

Rajzoljunk sort! Elörajzolok egy sormintát (kocka-háromszög, vagy virág-gomba-nap, s ezeket kell neki folytatnia tovább. Itt gyakoroltathatjuk a folyamatos haladási irányt oly módon is, hogy mikor a sor végére ér, akkor a következö sort is a bal szélén kell neki kezdenie, s így kell majd szöveget is olvasni!

Iránygyakorlatok a Varázsbetüvel

Mint már említettem, az olvasás, számolás helyes irányának kialakításhoz a gyermeknek fontos tudnia, hogy a lapon hol van a fönt, lent, bal, jobb irány. Sajnos a diszlexiás problémákkal küszködö gyerekek az iskoláskor kezdetére még nem tudják készségszinten alkalmazni ezeket. A Varázsbetü Térképész, Szólánc, Hol van? Merre mutat? címü feladatai segítenek játékosan elsajátítani, elmélyíteni a síkbeli irányokat. Nagy segítséget nyújt az iránytévesztéssel küszködö diszlexiás gyermeknek önsegítö módon fejlödni, a jutalmazással kitartásra, észrevétlen tanulásra ösztönöz.

A programcsalád Bábel tagja segíti a helyesírási nehézségekkel küzdö gyermekeket. A szótagolást, a mondatok szavakra tagolását, a helyes ékezethasználatot mind-mind lehet vele gyakorolni.

 A fejlesztö foglalkozásokat is ki lehet egészíteni a program nyújtotta változatos szóanyag segítségével. Ha épp a magánhangzók idötartamát gyakoroljuk a foglalkozásokon, akkor a  szóbeli, tapssal kísért titkos nyelven eljátszott bevezetö után megoldhatunk ékezetpótló feladatokat papíron is, de a számítógépes programmal is. Ez utóbbi elönye a szinte végtelen variáció, és a gép ellenörzö funkciója. Ha hibásan tette a szóra a gyermek az ékezetet, nem lép tovább, javítása kötelezö, nem lehet átsiklani a következö szóra, csak a helyes megoldást követöen. A munkafüzetben vagy a papíron, amit maga töltöget a gyermek, gond nélkül továbblép a hibás feladaton, észre sem veszi, hogy hibázott. Ha a javítást nem közösen végzik a fejlesztövel, akkor abból a gyermek szinte semmit sem tanul. A Varázsbetüvel többször próbálkozhat, illetve a képre kattintva elolvashatja a helyesen írt szót, amit aztán már ö is el tud látni a megfelelö ékezettel. A magánhangzók helyesírásának gyakorlására az Ékezetpótló játék az egyik legalkalmasabb eszköz.

Játékötlet

Kép-szóolvasás balról-jobbra, különbözö irányokban, és szóvillám kicsit másképp

Az alábbi játékot ovisok képekkel, iskolások szavakkal játszhatják. Az én tanítványaim imádják.
A gyerekek elé teszünk egy papírlapon táblázatosan elrendezett képeket vagy szavakat. Elöször soronként balról jobbra haladva megnevezzük, elolvassuk az összes képet, szót. Ezután a gyermekek az ujjukat a bal felsö sarokban lévö ablakhoz helyezik, és megnevezik az ott lévö képet vagy szót. Egymás után, sorban fognak olvasni, én mondom az olvasás irányát. Olvasd el az alatta lévöt, következö olvasó a jobbra, aztán az alatta, balra, fölötte lévöt, és így haladunk az általam bemondott irányoknak megfelelöen össze-vissza a papírlapon, míg vissza nem terelem öket a legelsö ábrához, szóhoz.
Iskolásoknál nagyszerü gyakorlási lehetöség betüdifferenciálásokra is, olyan szavakat írunk fel, amelyek könnyen téveszthetö betükböl állnak.
A szóvillám egy versenyfeladat, pontgyüjtö játék. Óra végi levezetö játéknak kiváló. A lapról mondok egy szót, amelyikük a leghamarabb rábök, és mondja, hogy: "Itt van!", az kap korongot. A játék végén megszámoljuk, ki volt a legügyesebb szótaláló. Egy minta szókészletet elkészítettünk Önnek. A pdf formátumú játékot innen töltheti le: http://www.varazsbetu.hu/betudiffpdf.htm

Jó szórakozást a játékokhoz!Találat: 2347


Felhasználási feltételek