online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

NYELVTAN III

nyelvtanfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
IGE ÉS MELLÉKNÉV VONZATTÁR
New English File Pre-Intermediate - Grammar Bank
OLASZ NYELV EMELT SZINT ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATSOR
Hangalak és jelentés viszonya a szavakban
Helyesírasunk alapelvei; az írasjelek
Szóelemek (morfémak)
 
bal also sarok   jobb also sarok

NYELVTAN III.


FELTÉTELES MONDATOK (IF ÉS BARÁTAI)


Amit a feltételes mondatokról tudni illik középfokon:

1. Legelőször azt a három if -es alakot kell megtanulnunk, amit nem lehet nem tudni.
Eszerint:
(i) If I see him, I will tell him everything. (Ha találkozom vele, el fogok neki mondani mindent.)
(ii) If I saw him, I would tell him everything. (Ha találkoznék vele, elmondanék neki mindent.)
(iii) If I had seen him, I would have told him everything. (Ha találkoztam volna vele, elmondtam volna neki mindent.)
Egy váratlan fordulattal, a fenti szerkezeteket first conditional, second conditional, illetve third conditional néven emlegetjük a későbbiekben.

2. Miután a fenti három szerkezetet sikerült megemésztenünk, és már éppen kezdenénk megingathatatlan igazságokként elfogadni őket, ideje azt is megnéznünk, hogy milyen esetben lehet a fenti sémáktól eltérni.

(i) ZERO CONDITIONAL
Itt egyszerűen csak arról van szó, hogy a feltételes mondat mindkét oldalán egyszerű jelen áll:
If you heat water, it boils.
Akkor használjuk őt, ha általánosan igaz dolgokról beszélünk (bármikor és bárki bárhol forralja a vizet, az bizony felforr).

(ii) IF I WERE/WAS
Itt if után múlt időt találunk, máris beazonosítottuk hát a second conditional -t. Érdekes, ám kevéssé igaz szabály, hogy ha second conditional -ben to be van (vagyis itt a was/were), minden alakban a were használatos (pl. If I/you/he/she stb. were...). Manapság ez a szabály nem igazán él, nyugodtan ragozzunk normálisan (vagyis If I was/you were/he was... stb.).

(iii) MIXED CONDITIONAL
Talán a neve is sugallja, hogy itt most az következik, amikor az eddig nagy szorgalommal és odaadással különválasztott szerkezetek összekeverednek.
Középfokra elég, ha az alábbi verziót ismerjük:
If I had not broken his leg, he would go to Spain with you. Ez semmiféle gondot nem jelenthet, teljesen logikus szerkezet; azért nem tud most elutazni, mert régebben eltörtem a lábát.

(iv) ESETLEG
Ha az if -nél még bizonytalanabbak vagyunk, az alábbi lehetőségek közül válogassunk:
(a) Tehetünk az if elé egy should -ot:
If I should see him, I will tell him everything.
(b) Tehetünk az if elé egy happen to -t:
If I happen to see him, I will tell him everything.
A bizonytalanban is bizonytalankodók esetleg mindkettőt használhatják egyszerre, bár ez nem igazán gyakori (viszont nyelvtanilag helyes).
Tehát:
If I should happen to see him, I will tell him everything.
Fontos, hogy ezeket a szerkezeteket a first conditional -ben próbálgassuk csak ki, a többiben ne nagyon erőltessük, nem igen lesz sikerünk.

(v) INVERZIÓ (azaz fordított szórend)
Bizonyos esetekben if -es mondatokból kihagyható az if. Ilyenkor a szórend is megfordul.
Hogy ez mit is jelent:
(a) If I should see him, I will tell him everything. - Should I see him, I will tell him everything.
(b) If I were you, I would tell him everything. - Were I you, I would tell him everything.
(c) If I had seen him, I would've told him everything. - Had I seen him, I would've told him everything.
Fontos, hogy first conditional esetén ragaszkodjunk a should -hoz, second conditional esetén csak akkor használjuk, ha az ige to be, valamint az is, hogy a third conditional -nél teljesen mindegy, hogy mi az ige, mindig használhatunk inverziót.
Tudnunk kell, hogy az inverzió elég hivatalos szerkezet, szívesen és gyakran használják mondjuk az angol parlamentben a költségvetési vitában, viszont kicsit idétlen lehet a hentesnél sertésköröm vásárlásakor.

(vi) IF BARÁTAI
Az if -en kívül több kötőszó is állhat feltételes mondatban, hellyel-közzel hasonló jelentésben. Ismernünk kell őket, hiszen nyelvtanuk az if-é! Tehát a legismertebbek:
provided/providing (that)/ on (the) condition (that)/ so long as/ as long as:
azzal a feltétellel ha, csak akkor ha
suppose/supposing (that): feltéve ha


(vii) COULD/MIGHT; COULD HAVE/MIGHT HAVE
A would helyett ők is szerepet kaphatnak, pici jelentésváltozással. Példák:
If I knew the truth, I might tell you. (lehet, hogy elmondanám)
If I knew the truth, I could tell you. (el tudnám neked mondani)
If I had seen him, I might have told him everything. (lehet, hogy elmondtam volna neki mindent)
If I had seen him, I could have told him everything. (el tudtam volna mondani neki mindent)

(viii) IN CASE - IF
Fontos a különbség: if =abban az esetben; in case=arra az esetre. Nézzük meg az alábbi mondatpárt:
I'll insure my car if it gets stolen.
I'll insure my car in case it gets stolen.
Az első mondat tulajdonképpen a biztosítók csődjét jelentené, hiszen csak akkor kellene biztosítást kötni az autóra, ha már ellopták.


3. Amit esetleg még érdemes lehet még megtanulni:

(i) Népszerű tévhit, hogy if után nem állhat will, iletve would . Ez általában igaz is, két esetben viszont nem:
(a) udvarias kérésnél lehet will és would:
If you will/would come this way, I would show you to the manager's office.
(b) "ha továbbra is csak azt csinálja"/ "ha nem hajlandó vmit csinálni" jelentésben:
Go up and see if she will receive me!
If he won't lend me the money, I'll stab him.

(ii) IF IT WEREN'T FOR/IF IT HADN'T BEEN FOR
Rafinált szerkezet, jelentése: "ha nem lenne", valamint "ha nem lett volna". Értelemszerűen a second illetve a third conditional -ben kaphatnak szerepet:
If it weren't for Joe, we wouldn't be sitting here now.
If it hadn't been for Joe, we wouldn't have survived the accident.
Fontos, hogy inverzióban nem használhatjuk az összevont alakokat. Vagyis:
Were it not for joe, we wouldn't be sitting here now.
(NOT Weren't it for ...)
Had it not been for Joe, we wouldn't have survived the accident.
(NOT Hadn't it been for ...)

(iii) BUT FOR
Az előző szerkezet "továbbfejlesztett" változata; használható second és third conditional esetében, jelentése: "ha nem lenne", valamint "ha nem lett volna".
But for Joe, we wouldn't be sitting here now.
But for Joe, we wouldn't have survived the accident.

(iv) WHAT IF?
Jelentése: "mi lenne, ha?".
What if we won the race. (Mi lenne, ha megnyernénk a ver 252b16c senyt?)
What if we had won the race? (Mi lett volna, ha megnyertük volna a versenyt?)

(v) IF SO; IF NOT
Ha egész if-es tagmondatra szeretnénk visszautalni, a fenti két szerkezettel elkerülhetjük, hogy megismételjük az egész előző mondatrészt. Nézzük csak:
'Will he come to the party?'
'If he comes to the party he will meet me at 6; if he doesn't come to the party, he will call me'.
Ezt a förmedvényt elmondhatjuk így is:
'Will he come to the party?'
'If so, he will meet me at 6; if not, he will call me.'

(vi) IF SB WERE TO
Vele is bizonytalankodhatunk. Jelentése: "ha esetleg netántán".
If he were to come, would you talk to him? (Ha esetleg eljönne, beszélnél vele?)
Ebben a szerkezetben is használhatunk inverziót, mégpedig így:
Were he to come, would you talk to him? Az "álmúlt" tulajdonképpen annyit jelent, hogy múlt idöt használunk néha olyankor is,
amikor a mondatunk jelent jelent.
A legjellemzöbb formáit gyorsan nézzük is át:


ÁLMÚLT (I WISH ÉS TÁRSAI)

Az "álmúlt" tulajdonképpen annyit jelent, hogy múlt idöt használunk néha olyankor is,
amikor a mondatunk jelent jelent.
A legjellemzöbb formáit gyorsan nézzük is át:

1. I WISH/IF ONLY:

Jelentésük 'bárcsak'. Középfokon nincs igazán értelme különbséget bogarászni köztük,
kimondhatjuk, hogy (legalábbis nyelvtanukat tekintve) nincs köztük különbség (középfokon).
Nézzünk egy példát:

1.a) I wish/If only I knew the answer. (Bárcsak tudnám a választ.)

Láthatjuk hát, hogy sima múlt idöt használtunk, nem pedig jelent, még kevésbé valami mást. Viszont, mivel a múlt idöt elhasználtuk jelen idejü vágyainkra, jogosan merülhet fel a
kérdés, hogy mi lesz múlt idöben. A válasz egyszerü: past perfect. Vagyis:

1.b) I wish/If only I had known the answer. (Bárcsak tudtam volna a választ.)

2. I WISH/IF ONLY + WOULD

Kizárólag az 1.a) esetben, és szigorú megszorításokkal használható:
2.a) Ha valami olyasmiröl van szó, ami idegesít minket valakiben:
I wish he would stop skinning those cats. (Bárcsak abbahagyná azoknak a macskáknak a nyúzását.)
I wish he would stop shouting all the time. (Bárcsak ne üvöltözne állandóan.)

2.b) Ha tudjuk, hogy valami bekövetkezik, de szeretnénk siettetni:
I wish it would stop raining. (Bárcsak elállna az esö.)
I wish he would call me. (Bárcsak felhívna már.)

Bár ez a would-os dolog kicsit megfoghatatlannak látszik, általában segítenek a tesztírók,
és csak nagyon egyértelmü mondatokban kérik ezt számon középfokon!

3. WOULD RATHER

Itt nincs mindig álmúlt. Nézzünk egy példát:

I would rather stay home tonight. (Jobban szeretnék itthon maradni ma este.)
I would rather Fred stayed here tonight. (Jobban szeretném, ha ma ma este Fred itt maradna.)

Látjuk hát, hogy a csak a második mondatban használtunk álmúltat. Mégpedig azért, mert
itt nem egyeznek meg az alanyok (vagyis amíg az elsö mondatban ÉN szeretnék otthon maradni,
a második mondatban ÉN szeretném azt, hogy FRED itt maradjon).

4. IT IS (HIGH/JUST ABOUT) TIME

Hasonlóan a 3. Ponthoz, itt sem kötelezö mindig az álmúlt:

It's time to leave now. (Ideje indulni.)
It's time you left now. (Ideje indulnod.)

Láthatjuk tehát, hogy itt is csak akkor kell használnunk az álmúltat, ha az alanyok
különböznek.

Nagyjából ennyit fontos tudni az álmúlt rejtelmeiröl középfokon, nincs más hátra, mint
hogy nekiessünk a feladatoknak a Tesztbankban


JELZŐI MELLÉKMONDATOK (RELATIVE CLAUSES)

Hogy mik is ök? Az ami, aki ami, akit, aminek a.., akinek a, stb. szerkezetek. Nézzük apránként:

1. Élölények esetében a who és a that a helyes választás:

The boy who/that has skinned the cat is not my friend.
(A fiú, aki megnyúzta a macskát, nem a barátom.)

2. Élettelen dolgok esetében maradjunk a which, és a that névmásoknál:The cat that/which is playing on the bed is nice.
(A macska amelyik az ágyon játszik kedves.)

Az eddigiekböl azt szürhetjük le, hogy a that a legbiztonságosabb megoldás, ami
(általában) igaz is. Most fokozzuk egy picit a helyzetet, és gondolkozzunk el azon,
hogy az alábbi két mondat közül melyikböl hagynánk el szívünk szerint a that-et:

a) The book that is on the table is great.
b) The book that I've just finished is great.

Ha a szívünk helyesen súgott, akkor a (b) mondat tünik jónak that nélkül is. Eszerint
a két that között valami különbségnek kell lenni. Itt pedig segít a magyar
(végre egyszer nem gátol!). Nézzük a két mondat fordítását:

a) A könyv, AMI az asztalon van remek.
b) A könyv, AMIT éppen befejeztem remek.

Ilyen egyszerü: ha AMIT, akkor elhagyható, ha AMI, akkor nem (persze ezt
is lehet bonyolítani, csak minek).

4. Elérkeztünk egy újabb állomáshoz, ez pedig a prepozíciók kérdése. Mit tegyünk,
ha az alábbihoz hasonló mondattal kerülünk szembe:

- Az asztal, amin táncolsz új.
Nos, két lehetoségünk van:

a) a prepozíciót a névmás elé tesszük, és kész. Ez esetben CSAK a which használható!!!
The table ON which you are dancing is new.
b) hátravágjuk a prepozíciót, és kész. Itt jó a which, a that is, vagy akár
el is hagyhatjuk a névmást!
The table which/that/- you are dancing ON is new.

5. WHAT

Örök fejtörés, hogy mikor használhatunk what-ot, ha az nem kérdöszó
(vagis ha nem mi?, hanem ami jelentésben áll). Sok nyelvtanuló
tapasztalhatott egészen szélsöséges reakciókat tanárok részérol, amikor is puszta
jóindulatból, nyelvi igényességtol vezérelve az alábbi mondathoz hasonlót produkáltak:
*The book what I'm reading is good.

Nos, nézzük mit is tehetünk ennek a nagyon jellegzetes, páratlanul népszerü hibának az
elkerülése érdekében. Egy nagyon egyszerü egyenletet ajánlhatunk:
what = the thing that (ahol a thing bármilyen angol fönév) Tehát, ahhoz,
hogy az
I like the book that you gave me last week.
mondatba beletehessük a what névmást, a the thing that (vagyis a the book that)
részt kell kihagynunk.

Nézzük mi lesz a mondatunkból:
I like what you gave me last week.

Ezt a szabályt még tovább egyszerüsítve: fönév (pl. book) után that, ige
után what áll.
Úgy érezzük, hogy ez egy igen felhasználóbarát szabály, és az esetek nagy részében
muködik is. Természetesen van rengeteg apróság, érdekesség, amire itt nem térhetünk
ki részletesen, hiszen középfokon nem annyira fontosak, viszont, ha valakit ezek is
érdekelnek, annak ajánljuk az ULTIMATE ENGLISH
címü könyvet, ahol ezekkel mind megismerkedhet.

6. WHOSE

Itt következik az akinek a ..., aminek a ... rész. Borzasztó egyszerü,
használjuk a whose névmást. Tehát:

a) The boy whose car is new is nice.
b) The car whose window is broken is new.

Bizony, nem tévedés, a whose itt joker!

7. A VESSZOK

Nagy kérdés, hogy mikor tegyünk vesszöt, és mikor ne. Mielott belevetnénk magunkat a
magyarázatokba, néhány általános szabály:

a) ha nem tudjuk, hogy valahol kell vesszö, vagy nem kell vesszö, akkor az angol
szövegben inkább ne tegyünk; sokkal kevesebb vesszot használnak az angolok, mint mi!
b) that elé ne tegyünk vesszöt!

Persze ezek nem igazi szabályok, de azért érdemes megfogadni oket! Most nézzük a lényeget:
a) My neighbour, who is usually drunk, has just fallen off the stairs.
b) My neighbour who is usually drunk has just fallen off the stairs.

A két mondat között csupán a vesszö tesz különbséget. A kérdés, amit feltehetünk:
Melyik mondatban lakom emeletes házban (sok-sok szomszéddal), és melyik mondatban
ikerházban (egy szomszéddal)? A válaszhoz nézzük meg a mondatok fordítását:

(a/2) A szomszédom, aki általában részeg, épp most zúgott le a lépcsön.
(b/2) Az a szomszédom, aki általában részeg, épp most zúgott le a lépcsön.
Eszerint tehát a második mondatban lakom emeletes házban, hiszen ott több szomszédom is van.
Egy másik (talán még szemléletesebb) példa; melyik mondat helyes:

1) My mother who is 54 is kind.
2) My mother, who is 54, is kind.
A helyes válasz persze a 2), hiszen az 1) mondat fordítása eképp hangozhatna:
"Az az édesanyám, aki 54 éves nagyon kedves". ami pedig helytelen, hiszen,
mint tudjuk, "ANYA CSAK EGY VAN!"

8. MÉG VESSZOK

Nézzünk két példát, amiböl kiindulhatunk:
1) Joe tore up the picture which annoyed me.
2) Joe tore up the picture, which annoyed me.

Mint láthatjuk, itt is csak a vesszö a különbség. Kérdésünk: melyik mondatban
tett velem jót Joe?
Nézzük a fordítást, hátha közelebb visz a megoldáshoz:
1/b) Joe összetépte azt a képet, ami idegesített.
2/b) Joe összetépte a képet, ami idegesített. (ti. az, hogy összetépte!)

A kérdésünkre tehát a helyes válasz: az elso mondatban tett velem jót Joe, míg a
másodikban inkább felháborított az, amit tett. Egy kis ellenörzés; helyettesítsd be
az alábbi mondatpárba a BE ige megfelelö múlt idejü alakját (azaz a WAS, illetve
a WERE igék egyikét):

1) We ate two pizzas which ____________ good.
2) We ate two pizzas, which ____________ good.
Természetesen az elsö mondatba illik a WERE, a másodikba pedig a WAS,
hiszen az elso mondatban a "pizzák" voltak jók, míg a másodikban a "pizza evés",
tehát itt jogos az egyes szám.

Még egy utolsó beugrató kérdés: melyik mondatban helyettesíthetjük a which-et
that
-tel?
Megoldás: 1) számú mondat; ha másért nem azért, mert that elött nincs vesszö!!

Nos, elég a szövegelésbol, most már mindenki mehet a tesztbankba feladatokat oldani
(intermediate szinten), vagy pedig keresgélhet a Tesztlapok között,
hátha készen van már a Jelzöi mellékmondatok rész!)
SOK SIKERT!


SEGÉDIGÉK

A segédigék sok nyelvtanulóban félelmet keltenek. JOGOSAN! A segédigék félelmetesek. Nem azért, mert nehéz öket megérteni, hanem azért, mert nagyon könnyü öket összekeverni. Most mi mégis a belemerészkedünk a segédige-vadonba. Nézzük szépen sorjában:

I. KÉPESSÉG

Kezdjük a legegyszerübbel:

1. Tudok úszni. - I can swim. Múlt idöben:

2. Tudtam úszni, amikor 5 éves voltam. - I could swim when I was five.

Most egy kis trükk:

3. Nem tudott angolul, de sikerült letennie a nyelvvizsgát. - He couldn't speak English, but he was able to pass the language exam.

couldn't speak English: nem tudott angolul (általában)

he was able to pass the exam: sikerült letennie a vizsgát (akkor, egyszer)

A could tehát általános, míg a be able to egyszeri képességre utal. Ebben a jelentésben a be able to mellett használatos még: manage to do sth (pl. He managed to get into university. - Sikerült bekerülnie az egyetemre.)

succeed in doing sth (pl. He succeeded in passing the exam. - Sikerült letennie a vizsgát.)

Tulajdonképpen mindegy, hogy a három szerkezet közül melyiket használjuk, a lényeg az, hogy ne keverjük össze öket. Akit érdekelnek a típushibák, esetleg a szerkezetek részletesen összehasonlítva, annak ajánljuk az ULTIMATE ERROR BUSTER címü könyvet, ami mindezt tartalmazza!

A rövid marketing kitérö után még egy fontos dolog: Ha olyan szerkezetben szeretnénk a can-t használni, amit gyárilag nem tud, akkor kénytelenek vagyunk a be able to-hoz folyamodni. Eszerint:

1. Három éve tudok zongorázni. - I have been able to play the piano for three years.


II. ENGEDÉLY KÉRÉS + ENGEDÉLY ADÁS

3 féle módon kérhetünk engedélyt segédigékkel:

- Can/Could/May I use your phone? - Használhatom a telefonodat?

Ha valakinek megengedünk valamit, akkor azt így tehetjük:

Yes, you can/may. (NOT - Yes, you could.!!)


III. BIZONYOSSÁG

1. Kijelentö mondatoknál a must használatos:

He must be Hungarian. - Ő bizonyára magyar.

Tagadni a can't segédigével lehet:

He can't be Hungarian. - Ő nem lehet magyar.

2. Múlt idöben egyszerüen alkalmazzuk a segédige+have+3. alak képzést:

He must have been Hungarian. - ö bizonyára magyar volt.

He can't have been Hungarian. - ö nem lehetett magyar.

A can't have been helyett szintén helyes a couldn't have been verzió is. Eszerint:

He couldn't have been Hungarian. = He can't have been Hungarian.

Mindebböl látszik, hogy a couldn't nem mindig a can't múlt idejü alakja, söt ... . Itt kell kitérnünk a mustn't használatára. Kérünk mindenkit, hogy ebben a jelentésben a must tagadására még véletlenül se válassza a mustn't megoldást. Persze a mustn't is bír jelentéssel, mégpedig:

3. You mustn't enter the room! - TILOS bemennie a szobába!

A mustn't tehát a tiltás eszköze, ne is akarjunk belöle mást csinálni!

IV. VALÓSZÍNŰSÉG

Vagyis, mit mondhatunk, ha valami lehet, de nem biztos:

1. He may/might/could be Hungarian. - Lehet, hogy magyar.

A fenti példából is látszik, hogy ebben a jelentésben a might nem a may múlt idejö alakja, söt, a két segédige többé-kevésbé egymás szinonimái. Múlt idöben egyszeröen alkalmazzuk a segédige+have+3. alak képzési szabályt:

1. He may have been/might have been/could have been Hungarian.

Ennyi az egész!

V. KÖTELESSÉG

Mit mondhatunk, ha valamit meg KELL tennünk? Az attól függ, hogy mennyire kell.

1. I have to do my homework. -- Meg kell írnom a házit.

2. I must do my homework. -- Meg kell írnom a házit.

3. You had better do your homework. -- Jobban tennéd, ha megírnád a házidat.

4. You should/ought to do your homework.-- Meg kellene írnod a házidat.

5. You might/could do your homework. -- Talán megírhatnád a házidat.

Megjegyzések:

a) népszerü a must és a have to között különbséget tenni, hogy ti. a must belsö- míg a have to külsö kényszerre utal. Ha valaki szívesen tanulja ezt meg, ám tegye, de azt érdemes esetleg megjegyezni, hogy alig-alig találkozhatunk ezzel a szabállyal az élö nyelvben.

b) A had better-rel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy nem a have és a good szabadon ragozható összetételéröl van szó! Nem képezhetük tehát *have better, *have had best stb szerkezeteket!

c) Az ought to kedvence a vizsgákat összeállítóknak, hiszen itt van to, míg általában a segédigék után nem állhat to. Fontos lehet még a tagadása: ought not to (vagy oughtn't to); NEM *ought to not!!

Most nézzük a múlt idöt:

1. I have to do my homework. - I had to do my homework.

2. I must do my homework. - I had to do my homework.

3. You had better do your homework. - You had better have done your homework.

4. You should/ought to do your homework. - You should have done/ought to have done your homework.

5. You might/could do your homework. - You might have done/could have done your homework.

Megjegyzések: a) nem tévedés, mind a have to, mind a must múlt ideje had to

b) a had better múlt idejü alakja szinte soha nem fordul elö középfokon, pusztán a teljesség kedvéért írtuk ki!


VI. KÉNYSZER HIÁNYA

Vagyis, mi van akkor, ha valamit nem kell megtennünk. Jelen idöben három megoldás is kínálkozik:

1. You don't have to go to school today.

2. You don't need to go to school today.

3. You needn't go to school today.

E három mondat jelentése tulajdonképpen megegyezik: "Ma nem kell iskolába menned".

Múlt idöben kicsit kuszább a helyzet:

1. I didn't have to go to school yesterday because it was Sunday.

2. I didn't need to go to school yesterday because it was Sunday.

Mindkét mondat jelentése: "Tegnap nem kellett iskolába mennem, mivel vasárnap volt.". Itt tehát nem kellett valamit megtennem, és nem is tettem meg!

3. I needn't have gone to school yesterday, but I forgot it was Sunday and I did.

Jelentése: "Nem kellett volna iskolába mennem tegnap, de elfelejetettem, hogy vasárnap volt, és elmentem.". Itt viszont megtettem valamit fölöslegesen, amit nem kellett volna megtennem. Biztos vagyok benne, hogy aki ezeken az oldalakon ismerkedett meg a segédigék sokrétü világával, az a magyarázatok ellenére is elveszettnek érezheti magát. Fel a fejjel! A segédigék használata általában csak rengeteg gyakorlás, illetve megoldott példa, mondatfordítás stb. után szokott kitisztulni. Vágjon hát bátran bele mindenki a segédigéket gyakoroltató feladatsorokba, és ha elbizonytalanodik, vagy nem ért valamit, akkor próbálkozzon tovább ...


DETERMINÁNSOK

Az elsö fontos alaptétel az, hogy vannak megszámlálható (pl. apple) és megszámlálhatatlan fönevek (pl. water), amelyek előtt sok minden állhat.

MEGSZÁMLÁLHATÓ ÉS MEGSZÁMLÁLHATATLAN DOLGOK

1. a) Elöször is, az egyszerüség kedvéért jegyezzük meg azokat, amelyek mindkettövel állhatnak. Ilyen az a lot of, lots of, plenty of (jelentésük 'sok') valamint a some (jelentése 'néhány/ valamennyi'). A megszámlálhatóak többes számban, a megszámlálhatóak egyes számú igével állnak. Például:

There was a lot of money in the box. - Sok pénz volt a dobozban.

There were a lot of names on the list. - Sok név volt a listán.

We had some problems and needed some time to think. - Volt néhány problémánk, és szükségünk volt némi idöre, hogy gondolkodni tudjunk.


ALL - ÖSSZES/MINDEN

b) Ha azt akarjuk mondani, hogy 'összes/minden', akkor az all szerepelhet mind megszámlálható, mind megszámlálhatatlan fönevekkel, állító és kérdö mondatokban (ne feledjük azonban, hogy tagadásban nem):

All the milk has disappeared. - Eltünt az összes tej.

All children love playing computer games. - Minden gyerek szeret számítógépes játékokat játszani.

Did all the children enjoy themselves at the party? - Minden gyerek/Az összes gyerek jól érezte magát a bulin?


NONE - SEMENNYI/SEHÁNY

c) 'Semennyi/Sehány' jelentésben a none (+of szerkezet), a no (+fonév) és az any állhatnak tagadásban. Az any kérdésekben is állhat. Itt is érvényes az a szabály, hogy a megszámlálható fönevek többes számban, a megszámlálhatatlanok önmagukban egyes számú igével állnak. Gyorsan a példák:

There isn't any coffee in the cup./There is no coffee in the cup. - Nincs kávé a csészében.

There aren't any apples in the basket./ There are no apples in the basket. - Nincsenek almák a kosárban.

We didn't see any of the people./ None of the people were there. - Senkit nem láttunk./Senki sem volt ott.

They didn't eat any rice./ None of the rice was eaten. - Nem ettek semennyi rízst.

Is there any rain here in January? - Van esö Januárban errefelé?

Are there any elephants in the zoo? - Vannak elefántok az állatkertben?


CSAK MEGSZÁMLÁLHATÓAK

2. a) Megszámlálható fönevek elött állhat csak a many, az a few, a few, a several és az a number of. A fönév persze mindig többes számban van. (pl. We saw a number of people at the party.) A részletek pedig alább találhatóak.

A FEW OR FEW - NÉHÁNY VAGY KEVÉS

b) Lehet, hogy az elöbbi felsorolásban furcsán hatott a few kétszer, de nézzük csak van-e valami különbség a kettö között? Az imént következö két mondat közül melyik esetben vagyok boldog, mert van egy pár barátom?

I have a few friends. - I have few friends

Nos, az elso mondat az, amelyik egy boldog ember szájából hangzik, míg a második szomorú. Az a few fordítása tehát: pár, néhány. A few jelentése pedig: csak kevés.

MANY - SOK

c) A many használatáról csak annyit, hogy önmagában föleg kérdésben és tagadásban használjuk, vagy pedig olyan kifejezésekben, mint too many, not too many, so many stb. Példák:

Were there many people at the exhibition? - Volt sok ember a kiállításon?

There were so many people that we couldn't move. - Olyan sok ember volt ott, hogy meg sem tudtunk mozdulni.

BOTH - MINDKETTO

d) Ha kettö van valamiböl, akkor ezekböl a szavakból válasszunk: both. Jelentése: midkettö, és állító mondatban, többes számú fönévvel és igével áll.

Both children were crying for the mom to come. - Mindkét gyerek az anyja után sírt.

EITHER - BÁRMELYIK/EGYIK SEM

e) Az either állhat állító mondatban és kérdésben (jelentése: bármelyik a ketto közül), valamint tagadásban (amikor is jelentése: egyik sem a kettö közül). Az either után simán is lehet a fönév egyes számban (either boy), vagy állhat of + többes szám is utána (either of the boys). Az érdekes dolog az, hogy az ige így is úgy is egyes számú.

'Which of the two books do you want?' 'Either book/ Either of them is fine for me.' - 'Melyik könyvet kéred?' 'Bármelyik(ük) jó lesz nekem.'

I haven't seen either of the two films you recommended last week. - Nem láttam egyik filmet sem a kettö közül, amit múlt héten ajánlottál.

NEITHER - EGYIK SEM

f) A neither-t tagadásban és kérdésben használjuk (jelentése egyik sem a kettö közül). Ugyanúgy mint az either-nél, simán is lehet a fönév egyes számban (neither boy) vagy állhat of + többes szám is utána (neither of the boys). Az elöbbi esetben az ige csakis egyes számú (neither boy knows it), viszont a második esetben egyes és többes szám is szerepelhet (neither of the boys know/knows it).

Has neither letter arrived yet? - Egyik levél sem érkezett meg még?

Has/Have neither of the letters been sent yet? - Egyik levelet sem küldték még el?

ALL - ÖSSZES

g) Ha három vagy több van valamiböl, akkor választhatjuk az all-t állító és kérdö mondatban többes számú fönévvel és igével.

All of the neighbours are gossiping about them. - Az összes szomszéd róluk pletykál.

ANY - BÁRMELYIK/EGYIK SEM

h) Az any állhat állító mondatban és kérdésben (jelentése: bármelyik a sok közül), valamint tagadásban (amikor is jelentése: egyik sem a sok közül). Az any után simán is lehet a fönév egyes számban (any song), vagy állhat of + többes szám is utána (any of the songs). Az érdekes dolog az, hogy az ige így is úgy is egyes számú.

Any teacher can tell you the answer. - Bármelyik tanár meg tudja mondani a választ.

Does any of the girls in the class intend to get married? - Szándékozik valamelyik lány férjhez menni?

NONE - EGYIK SEM

i) A none-t tagadásban és kérdésben használjuk (jelentése 'egyik sem a sok közül'). A none csak of szerkezettel jó, viszont az ige utána lehet egyes és többes számú is.

He has three daughters and none of them has/have got married yet. - Három lánya van, de még egyikük sem ment férjhez.

EVERY AND EACH - MINDEGYIK ÉS MINDEN EGYES

j) Ne feledjük, hogy 'mindegyik' és 'minden egyes' jelentésben az every és az each állhat. Az every mindig csak egyes számú fönévvel (pl. every boss), az each viszont egyes számú fönévvel (pl. each son) és of + többes számmal (pl. each of the sons) is jó. A lényeg az, hogy az ige mindig egyes számban áll.

Every girl wants to be an actress in my class. - Minden lány színésznö akar lenni az osztályomban.

Each girl wants to be an actress in my class. - Mindegyik lány színésznö akar lenni az osztályomban.

Each of the girls wants to be an actress in my class. - Mindegyik lány színésznö akar lenni az osztályomban.

A WHOLE, THE WHOLE/ALL (OF) THE - EGY EGÉSZ, AZ EGÉSZ

k) Ha egy egészre gondolunk, használjuk az a whole kifejezést, ha az egészre gondolunk jó a the whole és az all the is.

He drank a whole bottle of whisky last night. - Egy egész üveg viszkit megivott tegnap.

She spent the whole day shopping./ She spent all (of) the day shopping. - Az egész napot vásárlással töltötte.


CSAK MEGSZÁMLÁLHATATLANOK

3. a) Megszámlálhatatlan fonevek elott láthatjuk a much, az a little, a little, az an amount of és az a great deal of kifejezéseket.

She needed a large amount of money for the journey. - Sok-sok pénzre volt szüksége az utazáshoz.

A LITTLE OR LITTLE - NÉMI VAGY KEVÉS

Emlékszünk még a fenti kis különbségre? Melyik az optimista, az a little vagy a little?

I have a little money. - Van némi pénzem.

I have little money. - Csak kevés pénzem van.

(A különbség pontosan az, ami az a few és few között volt.)

MUCH - NÉMI/VALAMENNYI

b) A much használatáról csak annyit, hogy önmagában föleg kérdésben és tagadásban használjuk, vagy pedig olyan kifejezésekben, mint too much, not too much, so much stb.

How much money have we got? - Mennyi pénzünk van?

They have so much in common that it is quite unbelievable. - Annyi közös vonásuk van, hogy az szinte hihetetlen.

ALL (OF) THE - AZ ÖSSZES

c) Ha megszámlálhatatlannál akarunk az egészre utalni akkor tegyük ezt az all (of) the kifejezéssel. Az of elhagyható. (Itt egy egész nem lehet, hiszen nem lehet megszámolni.)

The baby was crying all (of) the time. - A kisbaba egész idö alatt sírt.

Nos, e kis áttikintés után akár neki is vághat mindenki a Tesztlapok nak az adott témában. Sok szerencsét!


NÉVELŐK

A névelök - határozatlan, határozott és semmi (a/an, the, 0) Elöször is meg kell jegyeznünk, hogy az angolban a legtöbb esetben nem élhetünk a magyar névelöhasználattal (ezért is van az, hogy a magyaroknak még magasabb szinten is ez a nyelvtan okozza a legtöbb nehézséget). Lássuk tehát, hogy mi is az, amit középfokon elvárhatnak tölünk.

1. A vagy AN

a) Habár a magyarban az a jelentése az a bizonyos, az angolban ez pont az ellenkezöjét jelenti: Az a book nem 'a könyv', hanem 'egy könyv'. Akkor használjuk legtöbbször, ha egy 'nem konkrét' dolgot említünk, vagy ha általánosságban beszélünk megszámlálható dolgokról.

There was a knock on the door. - Kopogtattak.

A swimmer has to practise a lot. - Egy úszónak/Az úszóknak sokat kell gyakorolni.

b) Foglalkozásoknál az angolban mindig tegyük ki azt, hogy egy ...

He is a lawyer and I am an archeologist. - ö ügyvéd, én pedig régész vagyok.

c) Ha valami valahányszor történik egy bizonyos idön belül, akkor a recept: once/twice/three times a ... . Például:

We go running once a week, and play tennis twice a month. - Egy héten egyszer futunk, és egy hónapban kétszer teniszezünk.

d) Ha valakinek egy valamijére/valakijére utalunk, akkor ezt így tehetjük: a ... of somebody's (tehát a vége birtokos).

Michael is a good friend of mine and also a friend of my father's. - Mihály jó barátom és az apámé is.

e) Még egy utolsó elötti dolog a what a/an (Milyen egy...! ) és a such a/an (olyan egy...), ami után logikusan megszámlálható fönév áll.

What an ugly hat! - Micsoda ronda kalap!

It was such a funny joke that everyone started to laugh. - Olyan jó vicc volt, hogy mindenki elkezdett nevetni.

És az utólsó apróság: a/an + fönév és valami extra info (álatában to-infinitive-vel vagy relative clause-zal).

He is not a man to give up the fight easily. - Ő nem olyan ember aki könnyen feladná a harcot.

They showed me a photo of myself that I had not seen before. - Mutattak egy olyan képet amit még soha se láttam azelött.


2. THE

a) A leggyakoribb esetben akkor van the, ha valamiröl konkrétan (tehát nem általánosságban) beszélünk. Tehát vagy már korábban esett szó róla, vagy utána pontosítjuk (ezt egy relative clause-zal (2. példa) vagy egy of szerkezettel (3. példa) tehetjük).

There was a cat in the garden. The cat was black. - Volt egy macska a kertben. A macska fekete volt.

The book that you lent me was very interesting. - Könyv amit kölcsönadtál, nagyon érdekes volt.

The population of China is increasing. - Kína lakossága egyre nö.

b) The-t használunk akkor is, ha olyan dolgot említünk, amiböl egyetlenegy van. Ilyenek a: the sun, the moon, the world, the earth, the future, the weather, the countryside stb.

c) Felsöfokú melléknevek elött is van the:

He was the most talented boy in the class. - Ő volt a lgtehetségesebb fiú az osztályban.

d) Találmányok, hangszerek és állatfajok esetén is van the. A mozi, színház és a rádió elött se sajnáljuk.

The television was invented in the 20th century. - A televíziót a huszadik században találták föl.

She can play the piano. - Tud zongorázni.

The tiger is in danger. - A tigris(ek) veszélyben van(nak).

Shall we go to the cinema tonight? - Menjünk moziba este?

e) A nemzetiségeket két csoportra oszthatjuk, az elsö csoportba tartoznak azok amiknek -an a végzödése (Hungarian, American). Ezeket többes számban használjuk és eldönthetjük, hogy teszünk-e eléjük the-t vagy sem.

(The) Russians love vodka. - Az oroszok szeretik a vodkát.

A második eset az, ha a nemzetiség végzödése -sh, -ch, -ese, -ss. Ilyenkor nem tesszük többes számba a szót (nehéz is lenne), viszont az igét utána igen! És a hab a tortán a the, ami mindig ott van.

The French are excellent cooks. - A franciák kitűnö szakácsok.

The Chinese eat a lot of rice. - A kínaiak sok rízst esznek.

f) Bizonyos emberekre utaló melléknevek ugyanúgy viselkednek mint az elöbbiek. Ilyenek a the old, the young, the rich, the poor, the unemployed, the blind, the handicapped stb. ne feledjük a the-t és a többes számot utánuk!

The poor should be helped. - A szegéneyeket segíteni kellene.

The young are lucky. - A fiatalok szerencsések.

g) THE MORE ..., THE MORE ... , azaz minél ... annál. Ez a csodálatos szerkezet úgy működik, hogy the + középfok, méghozzá mind a két oldalán a mondatnak. Ja, és egyenes szórend. Legegyszerűbben példákon keresztül jegyezhetjük meg:

The more you learn, the more insecure you are. - Minél többet tanulsz, annl bizonytalabb vagy.

The friendlier we are, the happier people will become. - Minél barátságosabbak vagyunk, annál boldogabbak lesznek az emberek.

The more she worked, the more tired she got. - Minél többet dolgozott, annál fáradtabb lett.


3. SEMMI

a) Induljunk ki abból, hogy ha valamiröl általánosságban beszélünk, a magyarral ellentétben nem áll elötte semmi. Ha a szó megszámlálható, akkor többes számban áll; ha megszámlálhatatlan, akkor önmagában. Példák:

Apples are healthy. - Az alma egészséges.

Men and women want different things in life. - A férfiak és a nök mást akarnak az életben.

Coffee is the best drink in the world. - A kávé a legjobb ital a világon.

b) Nem áll semmi bizonyos szavak elött, ha a szó az intézményre és a benne levö cselekvésre utal: school, university, (ha diákokról van szó) hospital (ha betegekröl), prison (ha bűnözökröl), church (ha hívökröl), bed (ha alvásról). A TV elött sincs, ha a műsorra utalunk.

My daughter goes to school and I go to work. - A lányom iskolába jár, én pedig dolgozom.

It was great to go to bed after a tiring day. - Jó volt ágyba bújni, egy fárasztó nap után.

When she fainted, she was taken to hospital immediately. - Amikor elájult, azonnal kórházba vitték.

What's on TV tonight? - Mi van ma a tévében?

c) Nem tudni miért, de nincs semmi tavak és egyes hegyek nevei elött. És természetesen a legtöbb ország és város neve elött sem.

Lake Balaton is full of tourists in summer. - A Balaton tele van turistákkal nyáron.

Mount Everest is hard to climb. - A Mont Everest-et nehéz megmászni.

She spent a year in Mexico. Egy évet töltött Mexikóban.

London is very exciting. - London nagyon izgalmas.

d) Még egy-két apróság a semmiröl: Az étkezések (breakfast, lunch, dinner) és a napok, hónapok, valamint az évszakok elött sem kell the (a macerások kedvéért: az utóbbinál lehet) és a napszakok esetében a noon, night és a midnight szavaknál. És végül a járművek elött sincs semmi, ha utazásról van szó.

We usually have breakfast at seven o'clock. - Általában 7-kor reggelizünk.

They went home at midnight every day in (the) summer. - Nyáron mindennap éjfélkor mentek haza.

She went by bus, and he went by car. - A lány busszal ment, míg a fiú kocsival.

Ennyi hát, amit tudnunk illik, vagyis kell a középfokú nyelvvizsgán, aki még ennél is részletesebb információra vágyik, annak javasoljuk, hogy nézze meg az Ultimate English című felvételi elökészítö könyv vonatkozó fejezetét!


FÜGGŐ BESZÉD (REPORTED SPEACH 1.)

Mi is az a 'Függő beszéd'? Egész egyszerűn az, ha valakit nem szóról szóra idézünk. Azaz nem azt mondjuk, hogy

"Nagyon szeretem Icát" monja Marci - 'I love Ica' says Marci

hanem azt, hogy

Marci azt mondja, hogy nagyon szereti Icát. - Marci says that he loves Ica.

Feltételezzük, hogy ezzel még nem mondtunk nagyon sok újat senkinek, viszont elérkeztünk az első szabályhoz, ami már lehet újdonság:

Ha egy mondatot 'függővé' szeretnénk tenni, mindig azt nézzük meg, hogy a főmondat jelen, vagy múltidőben van (ti. hogy úgy kezdődik-e hogy he says, vagy úgy hogy he said!). Ha jelenidejű, akkor megkönnyebülten fújjuk ki a levegőt, dőljünk hátra, és mosolyogva álljunk neki a feladatnak. Itt ugyanis semmilyen 'nehéz' változás nincs, csak az, ami logikus. Példa:

Joe says 'I love Jill'. - Joe says that he loves Jill.

Joe ugyanis önmagáról nyilatkozott. Később az összes változást felsoroljuk, most viszont térjünk át a nehezebb dologra, amikor a főmondat igéje múltidejű (pl. he said...). Itt már több a gond, hiszen a múltidő miatt csúszkálnak az igeidők. Nem kell azért pánikba esni, logikusan csúszkálnak, és nincs sok kivétel. Tehát, példamondatokon keresztül így néz ez ki:

DIRECT SPEECH

REPORTED SPEECH

1. He said 'I am interested in music'.

1.2 He said (that) he was interested in music.

2. He said 'I'm reading a book.'

2.2. He said (that) he was reading a book.

3. He said 'I skinned the cat.'

3.2 He said (that) he had skinned the cat.

4. He said 'I have never seen him.'

4.2 He said (that) he had never seen him.

5. He said ' I had never seen him before that day'

5.2 He said (that) he had never seen him before that day.

6. He said 'I've been reading this book for two hours.'

6.2 He said (that) he had been reading that book for two hours.

7. He said 'I had been reading that book for two hours before lunch.'

7.2 He said (that) he had been reading that book for two hours before lunch.

8. He said 'I was reading a book before lunch.'

8.2 He said (that) he had been reading a book before lunch.

9. He said 'I will call you.'

9.2 He said (that) he would call me.

10. He said 'By the end of this year I will have finished school.'

10.2 He said (that) by the end of that year he would have finished school.

Ennyi az, amit általánosságban tudni kell, és most jöjjenek a szemét kis kivételek rövid pontokba szedve:

1. Segédigék függő beszédben:

Általában elmondhatjuk, hogy azoknak a segédigéknek használjuk a múltidejű alakját, amelyiknek van ilyen. Tehát:

can

could

will

would

may

might

must

had to (VAGY must: lásd alább!!)

have to

had to

shall

should

Amennyiben nincs múltidejú alak (pl. should, would, could, might, must), akkor nincs változás.

Itt fontos kitérni egy picit a must-ra:

- must-ból must lesz, HA 'kell' jelentésben áll (pl. He said 'I must go.' ---- He said he had to go.),

nincs változás viszont, ha 'bizonyára' a jelentés (pl. He said 'He must be a policeman.' ---- He said he must be a policeman.)

Hát ennyi ...

2. Egyéb változások függő beszédben:

A fentieken túl fontos, hogy néhány határozó is megváltozik. Íme egy lista a fontosabbakról:

Direct speech

Reported Speech

here

there

now

then

this/these

that/those

today

that day

yesterday

the day before/the previous day

tomorrow

the next day/ the following day

ago

before

next week/month/year etc.

the following week/month year etc.


3. Feltételes mondatok függő beszédben:

A három feltételes mondat (lásd If és társai, ezeken az oldalakon!) közül általában az 1. Conditional változik, a 2.-3. Conditional általában nem. Tehát:

He said 'If I have some money, I will buy you a drink.' ---- He said if he had some money he would by me a drink

He said 'If I had money, I would buy you a drink'. ---- He said if he had some money he would buy me a drink.

Mindezek láttán jogosan tolulhat ajkunkra a kérdés: 'honnan tudjuk, hogy mikor melyikkel találkozunk???' A válasz: így sehonnan, viszont ha még hozzáteszünk valamit a mondathoz, akkor a szövegkörnyezet segít eligazodni. Például:

He said if he had money, he would buy me a drink, so I suggested going to a pub nearby.

He said if he had some money he would buy me a drink, but he is flat broke, as he has lost his job.


4. A kötőmód (álmúlt) változásai (lásd: Az álmúlt - I wish és a többiek fejezet):

Ez könnyű: nincs változás:

She said: 'I wish I had some money'. ---- She said she wished she had some money.

She said 'I would rather he left.' ---- She said she would rather he left


5. Általános igazságoknál nem szükséges a változás:

He said ' The Earth goes round the Sun.' ---- He said that the Earth goes round the Sun.

Tudniillik, még mindig ott megy.

Hasonlóléppen nem kell változtatni, ha még mindig igaz amit mondtunk. Például:

She said 'I have a brother.' ---- She said she has a brother. (mert ugye még mindig megvan!)


Röviden ennyit a függő beszédről, ezt a fejezetet kiegészítik még a Függő Kérdés (Reported Speech 2.), illetve a Felszólítás (Reported speech 3.) című fejezetek, valamint a rengeteg kérdés a Tesztbankban, illetve a Tesztlapokban! Úgyhogy van még mit tenni!


FÜGGŐ KÉRDÉS (REPORTED SPEACH 2.)

Az előző fejezetben láttuk, hogy mi történik függő beszédben a kijelentő mondatokkal. Most a kérdéseken a sor, ésa legelső szabály az, hogy minden érvényes a krdésekre,ami a kijelentő mondatokra, csak van néhány plusz szabály. Nézzük hát:

1. Yes-No questions (eldöntendő kérdés) - mennyivel találóbb az angol név ... Szóval:

Ezek azok a kérdésed, amire igennel, vagy nemmel lehet válaszolni (pl. Do you understand? - Érted?). Mindez függő kérdésként így hat:

She asked me 'Do you understand?' ---- She asked me if I understood.

Következtetések:

a) Függő kérdésnél (mivel nincs kérdőszó) a kérdőszó helyett két kötőszót használhatunk: if, whether. Középfokon szabadon választhatunk e két szó között, bár tudnunk kell, hogy felsőfokon találhatunk köztük különbségeket (ha nagyon keresünk!). Tehát:

She asked me IF/WHETHER I understood.

b) Második következtetés: a szórend kiegyenesedik. Tehát:

*She asked me if did I understand. ---- She asked me if/whether I understood.


2. Wh questions (kiegészítendő kérdés):

Itt minden ugyanaz, mint a 'yes-no question' esetében, egy különbséggel: itt van kérdőszó, tehát nem szükséges az if/whether.

She asked me 'Where were you yesterday?' ---- She asked me where I had been the day before.

Minden egyébben megegyezik az előző kérdéstípussal!


FELSZÓLÍTÁS (REPORTED SPEACH 3.)

Roppant egyszerű részhez értünk, nem is értem, miért külön fejezet, de most már mindegy. Szóval:

She said: 'Go home.' ---- She TOLD me to go home

Annyit kell megjegyezni, hogy felszólításnál mindig el kell hagynunk a say igét, viszont tell mellett rengeteg mást is használhatunk. Néhány példa: order, command, recommend, beg, remind, suggest etc.

Természetesen minden szó picit mást jelent, ezzel finom különbségeket is ki tudunk fejezni (javasol, utasít, parancsol, könyörög stb). Azonban rendkívül nehéz ezeket használni, mivel minden egyes igének nagyon sok vonzata lehet, illetve nagyon sok vonzat nem jó. Csak egy példa:

I recommended him to see that movie. ---- I recommended that he should see that movie.

*I suggested him to see that movie. ---- I suggested that he should see that movie.

Rengeteg igéről van szó, és rendszertelen vonzatokról. ha valakit ezek részletesen érdekelnek, ajánljuk az ULTIMATE ERROR BUSTER című nyelvhasználati szótárt, ahol az összes fontos igének, illetve melléknévnek a fellelhető összes lehetséges vonzatát igyekeztünk összeszedni közel 100 oldalban, magyar jelentéssel. Azokban az esetekben, ahol a több vonzat közti különbség jelentésben is változást jelent, illetve nehézséget okozhat a magyar tanulónak, ott ezeket a könyv első részében külön szócikkben tárgyaljuk.

CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDATOK (CLAUSES OF PURPOSE)

E misztikus nevű nyelvtani fogalom azokat a mellékmondatokat takarja, amelyek az 'azért, hogy' kifejezésére szolgál. Nézzük sorjában ezt is:

1. Ha az alanyok megegyeznek. Példa:

I went home to watch a film. ---- Hazamentem, hogy megnézzek egy filmet.

Vagyis ÉN mentem haza, és ÉN néztem a filmet. Itt a következő kötőszók helyesek:

I went home TO / IN ORDER TO / SO AS TO watch a film.

A három lehetőség közül mindenki kiválaszthatja neki a legszimpatikusabbat. Tagadásban viszont jobban kell figyelnünk:

I left the party IN ORDER NOT TO / SO AS NOT TO meet Samuel.

Láthatjuk hát, hogy tagadásban nem helyes a not to (*I left the party not to meet Samuel.)


2. Ha az alanyok nem egyeznek meg. Példa:

I left the party SO THAT / IN ORDER THAT Bill did not see him.

Ebben a mondatban ÉN mentem el a buliból, hogy BILL ne lásson meg. Könnyen belátható tehát, hogy itt a két tagmondat alanya különböző, ezért hát eszerint kell megválogatnunk a kötőszavakat is (itt viszont NEM jó az 1. pontban leírt 3 kötőszó!!)

Nézzünk egy kis érdekességet is:

I left the party so that/in order that I didn't see Bill.

A fenti mondatban láthatjuk, hogy az alanyok megegyeznek, ám mégis so that/in order that volt a kötőszó. Ideje hát, hogy picit pontosítsunk a szabályon. Nem csak az számít, hogy megegyeznek-e az alanyok, hanem az is, hogy ki vannak-e írva. Ha mindkét alanyt kiteszem, akkor nem rövidíthetek semmiképpen sem!

Most pedig irány a Tesztbank és a Tesztlapok! Sok sikert. Akit pedig felsőfokon is érdekelnek célhatározói mellékmondatok finomságai, annak ajánljuk az Ultimate English című felvételi és felsőfokú nyelvvizsgaelőkészítő kézikönyvben, ahol mindez rengeteg feladattal és példával elsajátítható.


UGYE UTÓKÉRDÉS (QUESTON TAG)

Itt a visszakérdezések kerülnek terítékre. Példa:

He is nice, isn't he? ---- Kedves, ugye?

Három alapvető szabályt szűrhetünk le a fenti példamondatból:

1. az utókérdés mindig a főmondat segédigéjét tartalmazza (vagyis: ha is volt a főmondatban, akkor is lesz az utókérdésben is!

2. ha a főmondatban tagadás van, akkor az utókérdésben nem; és viszont (azaz: He is nice, isn't he? DE He isn't nice, is he?; nem nelyes tehát a *He isn't nice, isn't he? megoldás)

3. a szórend megfordul, tehát a he is az utókérdésben isn't he lesz.


Minden rendben is volna, semmi nehézség sehol, gondolhatnánk. Valóban elég egyszerű a nyelvtan, de van néhány fontos kivétel, amit feltétlenül ismernünk kell, hiszen vizsgákon csak ezekkel találkozhatunk (szinte):

1) Felszólításnál will használatos (pl. Go home, will you? de itt jó a Go home, won't you? megoldás is!).

2. Let's tartalmú javaslatoknál használjuk a shall-t (pl. Let's go, shall we?).

3. Have és have got picit különbözik (You have children, don't you?, iletve You've got children, haven't you?)

4. Egyes szám első személyben az am átváltozik, és are lesz (pl. I am nice, aren't I?). Hülyén is hangzana: *I am nice, amn't I? Jó viszont a következő: I am nice, am I not?.

5. Everybody után egyesszám áll, viszont utókérdésben töbesszámmá változik (pl. Everybody is here, aren't they?).

6. Negatív határozók után nem állhat tagadás az utókérdésben (pl. She seldom/rarely/never/hardly ever calls, does she?)

7. Ha több tagmondat van, akkor az elsőre kérdezünk vissza (pl. He said he had been to Spain, didn't he? NEM pedig *He said he had been to Spain, hadn't he?)

8. A 7. pontban leírtak alól kivételt képez egyesszám első személyben (ti. I) a véleményt kifejező igék (pl. think, believe, stb.) esete: itt pont a második tagmondatra kérdezünk vissza (pl. I think he's been to Spain, hasn't he?). Természetesen, amennyiben filozófikus önmarcangolás közben kap el minket egy utókérdés, akkor még az is előfordulhat, hogy:

I think he has been in Spain, don't I? ---- Azt hiszem, hogy sohasem járt Spanyolországban, vagy nem hiszem azt? (hát, nem kizárt tulajdonképpen ... )

Ennyit a száraz nyelvtanról, irány a Tesztbank!


MŰVELTETÉS (THE CAUSATIVE)

Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy valamit nem én csinálok meg, hanem valakivel megcsináltatom.

A legfontosabb kérdés az, hogy tudom-e, hogy kivel csináltattam meg valamit, avagy nem. Hogy miért fontos ez? Nézzük meg példákon keresztül. Tehát:

1. Nem tudom (legalábbis nem mondom), hogy kivel csináltattam meg valamit.(például: Megcsináltattam a házimat. vagy Lemosattam az autómat.)

Ebben az esetben két lehetőség kínálkozik számunkra, ezek pedig a HAVE, illetve a GET igével képzendők! Így néz ki tehát a két mondat fordítása:

a) Megcsináltattam a házimat. ---- I HAD/GOT my homework DONE.

b) Lemosattam az autómat. ---- I HAD/GOT my car WASHED.

Azaz: a have és a get beillesztése után jön a tárgy (ti. az amivel/akivel mindez történik) majd pedig az ige HARMADIK ALAKBAN!!! Könyörögve kérünk mindenkit, hogy CSAK a harmadik alakot használja, és ne azokat a szörnyűségeket, amiket most nem írunk le, mert félünk, hogy azt tanulja meg mindenki! Annyit azért még el kell mondanunk, hogy itt eszébe ne jusson senkinek a make-kel operálni szegénnyel.


2. Tudom (vagy csak azt hiszem, hogy tudom, mindenesetre mondom), hogy kivel csináltattam meg valamit.

Itt már három ige (HAVE, MAKE, GET) is van, csak hogy még jobban összezavarodjunk. Itt a következő lehetőségeink vannak (az egyszerűség kedvéért egy váratlan kreatív fordulattal visszatérünk az előző két mondathoz, csak most megmondjuk, hogy kivel csináltattuk meg a 'házit', illetve a 'kocsimosást'. Legyen ez mondjuk Sam). Tehát:

a) I HAD Sam DO my homework. / I HAD Sam WASH my car.

b) I MADE Sam DO my homework. / I MADE Sam WASH my car.

c) I GOT Sam TO DO my homework. / I GOT Sam TO WASH my car.

Mit is tettünk? Először kiválasztottuk a szimpatikus igét a három közül, majd utána odaraktuk annak a nevét, akivel csináltattunk valamit (itt ez ugye most Sam), majd pedig kulturáltan kiegészítettük a szerkezetet az ige ELSŐ ALAKJÁVAL!!! Nehogy itt is a harmadik alakkal próbálkozzunk, nem jön be!!

Furcsa még, hogy a have, és a make után to nélküli infinitive van (azaz nem to do, hanem simán do), míg a get után kell egy TO is. Hát, ez van ... el kell fogadni.

Itt szokott jönni a kérdés: mi a különbség a három változat között, amire azt szoktuk válaszolni, hogy középfokon tulajdonképpen semmi olyan, amit tudni kellene. Ha erősségi sorrendet kellene felállítani, talán ezt mondhatnánk: have, get, make (ti. a ''kényszerítés'' erősségét tekintve). Középfokon azonban még nem találkoztunk olyan tesztkérdéssel, ahol ezt kellett volna mérlegelni. Elég itt megtanulni a helyes alakokat is!

Természetesen a műveltetésnek is vannak kisebb finomságai, aki ezek után is érdeklődik, annak ajánljuk az Ultimate English című könyvet, ahol mindezekre választ kaphat!


IGEIDŐK:

JELEN

Talán a legnehezebb nyelvtani témakör a magyaroknak. Bár nincs felmérés a birtokunkban, valószínűsíthető, hogy a legtöbben ezen a ponton tántorodnak el az angol nyelvtől. A legnagyobb probléma talán az, hogy nem igazán tudjuk mihez kötni az igeidőket magyarul működő agyunkban.
Ebben a fejezetben igyekszünk ezen a problémán úrrá lenni, átnézzük szépen sorjában az igeidőket, majd megnézzük, hogy egymáshoz hogyan viszonyulnak. Ez az oldal egy dologban azért picit eltér a hagyományos nyelvtankönyvektől: ha lehet nem csak magyarul ad szabályokat, hiszen akkor egy olyan dolgot próbálnánk leírni magyarul, amelyek magyarban nem igazán léteznek; ezért logikusnak tűnik, hogy a magyar nyelvű nyelvtani szabályok ritkán segítenek ki minket (persze van amikor igen). Nyelvtani szabályok helyett igyekszünk olyan jelenségeket kiemelni, amelyek magyar aggyal ugyanúgy érthetőek.


1. SIMPLE PRESENT / EGYSZERŰ JELEN Alakok: I go to school. / Do you go to school. / I don't go to school.
Egy fontos dolog: tagadni, és kérdezni a do-val lehet!

Használata:
i) Rendszeresen ismétlődő cselekvések, szokások leírására (pl. I go to school every day.=Minden nap iskolába megyek. / I usually do my homework in the evening.=Általában este csinálom meg a házimat.

ii) Általnos igazságok, vagy (természeti) törvények kifejezésére (pl. The Earth is round. / The sun sets in the West.)

iii) Vannak bizonyos igék, amiket nem tehetünk folyamatos alakba (részletesen lásd: PRESENT CONTINUOUS / FOLYAMATOS JELEN), ilyenkor az egyszerű jelen segít ki minket. Ide tartoznak az érzékelést jelentő igék (pl. hear, see, smell, taste), a birtoklást kifejező igék (pl. belong to, own, have, possess), továbbá: like, love, hate want, suppose, prefer, need, think, realise, mean, understanding, consist, depend, believe, remember, seem, suppose, wish, refuse, notice, recognise. Természetesen a lista hosszabb, de középfokra ennyi is bőven elég.

FONTOS! A iii) pontban leírt szabály általában igaz, ám vannak kivételek. Ilyen esetekben az ige más jelentést kap. Hogy ez mit is jelent: valóban nem helyes, ha azt mondom, hogy *I'm seeing an interesting movie., viszont, ha azt mondom, hogy I'm seeing my dentist., az igenis jó, csak más a jelentése, (ti. Randizom a fogorvosommal.). Szóval tanuljuk meg a szabályt, de ne csodálkozzunk, ha találkozunk kivételekkel!

A fentiek tartalmazzák a legfontosabbakat az 'simple present' igeidőről, most még nézzünk meg néhány különleges esetet:
i) Időhatározói mondatokban jövő idő helyett (when, as soon as, before, after):
As soon as I arrive, I will call you.

ii) Feltételes mondatokban jövő idő helyett (1st conditional):
I will call you if I have time.

iii) Használhatjuk jövő idő kefejezésére is, de csak akkor, ha órarend, vagy menetrend szerint történik valami:
The train leaves at 10 a.m.


2. PRESENT CONTINUOUS / FOLYAMATOS JELEN Alakok: I'm reading a great book. / What are you reading? / I'm not reading anything now.

Használata:
i) a legjellemzőbb használata: éppen most zajló cselekvések leírása (pl. I'm doing my homework now.=Éppen a házimat csinálom. / What is he doing?=Mit csinál éppen most?)
ii) furcsa, de használhatjuk akkor is, ha mostanában csinálunk valamit: pl. I'm working on an interesting project. It'll take me about two weeks to finish. Ebben a mondatban értelemszerűen nem azt akartuk mondani, hogy a nap 24 órájában dolgozunk, hanem azt, hogy 'mostanában' ezen dolgozunk.
iii) használhatjuk jövő idő kifejezésére is (általában közeljövőben, eltervezett cselekvésre) gyakran időhatározóval.
Are you doing anything tonight?
iv) ismétlődő, idegesítő, bosszantó cselekvés leírására is használhatjuk (ilyenkor leggyakrabban az always, continually határozókkal áll):
He is always smoking in bed. / You are always taking my dictionary without asking me.

3. PRESENT PERFECT / BEFEJEZETT JELEN Alakok: I have done my homework. / Have you done your homework? / I haven't done my homework.

Elérkeztünk az első igazán nagy kihívást jelentő igeidőhöz: igazi 'mumus', sokak szerint szinte megtanulhatatlan. Ez egy jelen idő, ami múlt idő, vagy talán éppen fordítva? Egy picit tegyük most félre a megtanult szabályokat (pl. a 'present perfect' múltban kezdődő, a jelenben is tartó, vagy a jelenre kihatással lévő cselekvés leírására szolgáló igeidő stb.) Ezek a szabályok rendkívül igazak, ám a bevezetőben leírt korlátok miatt gyakorlatilag használhatatlanok. Próbáljuk picit gyakorlatiasabban szemlélni a dolgokat. Ehhez bele kell kevernünk egy új igeidőt, a 'simple past'-ot. Alakjait, és egyéb információt alább szerezhetünk róla SIMPLE PAST).

Használata: i) vegyünk egy nagyon egyszerű példát: a következő mondatot szeretném angolul mondani: Megcsináltam a házimat. Józan magyar ésszel közelítve azt mondanánk, hogy ez egy egyszerű múltidejű mondat, tehát a fordítása: I did my homework. Nem is tévedünk nagyot, hiszen pl. amerikai angolban ez a helyes fordítás. Mindenesetre nézzük meg, hogy brit angolban ez hogy is néz ki.
a) Amennyiben nem összetett a mondat (vagyis nincs benne több ige, több cselekvés), akkor maradjunk a 'present perfect'-nél (I have done my homework.).
b) Kivétel ez alól, ha van időhatározó a mondatban. Ilyen esetekben a 'simple past' a helyes (pl. I have done my homework. DE I did my homework yesterday/last week/two days ago.).
c) This is the first/second/third etc. time/book/beer etc. jellegű szerkezetekben ragaszkodjunk a 'present perfect'-hez (pl. This is the third time I have met them.=Ez a harmadik alkalom, hogy találkoztam velük.)
d) Soha ne használjunk 'present perfect'-et, ha WHEN kérdészóval kezdődik a mondat. A when a 'simple past' biztos jele (pl. nem*When have you done your homework?, hanem When did you do your homework?).
e) bizonyos határozókkal a 'present perfect' szeret állni. Példák:
- I have already done my homework.
- Have you done your homework yet?
- I have just done my homework.
- Have you ever been in the USA?
- I have never been in the USA.
- Have you seen him lately/recently?
f) Hasonló, picit mégis más a FOR és a SINCE. Példák:
- I have lived here since 1984.
- I have lived here for two years.
A különbség: a for időtartamra (ti. két éve), a since pedig időpontra (ti. 1984) utal. Szokás azt hinni, hogy a for is kizárólag 'present perfect'-tel állhat. Nézzük meg az alábbi két mondatot:
1- I have lived in England for two years.
2- I lived in England for two years.
Mindkettő helyes, csak mást jelent. Kérdés: melyik mondatban biztosan nem lakom már Angliában? Válasz: a másodikban; itt két évig laktam Angliában (pl. 1994 és 1996 között), míg az első mondatban két éve lakom Angliában (azaz 1999 és 2001 között, és nem is biztos, hogy elköltözöm). Tulajdonképpen valami ilyesmit jelent az, hogy 'a múltban kezdődő, a jelenig tartó cselekvés leírása' definíció.
g) Időhatározói mondatokban jövő idő helyett is használhatjuk (lásd még: SIMPLE PRESENT (when, as soon as, before, after):
As soon as I have arrived, I will call you.


4. PRESENT PERFECT CONTINUOUS / FOLYAMATOS BEFEJEZETT JELEN
Alakok: I have been reading for two hours./ Have you been running all morning? /He hasn't been working.

Használata:
i) hasonlóan a 'present perfect'-hez, a 'present perfect continuous' is használható folyamatos cselevésre/állapotra. Példa:
- I have lived here for two years.
- I have been living here for two days.
Tulajdonképpen a fenti mondatok magyar fordítása ugyanaz lesz:" Két éve élek itt". Bár itt megtévesztő a hasonlóság, nézzük most a két igeidő közötti különbséget. Két példamondat:
- He has been losing his hair.
- He has lost his hair.
Kérdés: melyik mondatot mondja a kopasz ember? Válasz: a másodikat (az első jelentése: Hullik a hajam., míg a másodiké Kihullott a hajam.). Láthatjuk tehát, hogy a 'present perfect continuous' a folyamatot írja le (itt a hajhullást), míg a 'present perfect' az eredményt (itt a kopaszság).
ii) ha valamit éppen most fejeztünk be, és látszik a (gyakran fizikai) eredménye. Példák:
He has been swimming. He is wet all over.
What have you been doing? Your clothes are so dirty!
iii) Fontos, hogy ne keverjük össze a két PERFECT igeidőt SIMPLE társaikkal. Tipikusan hibás mondatok:
* I am living here for two years.
* I am here since two o'clock.
Legegyszerűbben a következő módon tanulhatjuk ezt meg: ha nem tudjuk eldönteni, hogy SIMPLE, vagy PERFECT igeidőt használjunk, nézzük meg, hogy a mondatban van-e for, vagy since. Ha van, 99%-os eséllyel rossz a SIMPLE igeidők bármelyike!
iv) Nézzük meg az alábbi mondatot:
I have been living here since 1984.
Valóban nincs benne semmi különös, nekünk most mégis érdekes. Azt mondtuk, hogy a 'simple past' általában időponthoz kötődő igeidő, az 1984 pedig időpont. Ha tehát ki szeretném cserélni egy tagmondatra, akkor annak 'simple past'-ban kell lennie. Tehát:
I have been living here since we got married.
Ez már csak azért is érdekes, mert egyébként meg kell tanulnunk, hogy a 'perfect' igeidők nem nagyon állhatnak egyéb múltidejű alakokkal. Erre részletesen kitérünk még, csak a nyomaték kedvéért szeretnénk itt is megjegyezni. Néhány elrettentő példa:
* I have been living here for two years when we met. (lásd: PAST PERFECT CONTINUOUS)
* I have read a book before he had arrived. (lásd: PAST PERFECT)


Találat: 9170


Felhasználási feltételek