online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Magasraktarak csoportosítasa, technikai alrendszerei és jellemzésefelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Magasraktárak csoportosítása, technikai alrendszerei és jellemzése


Magasraktározási rendszeren darabáruk olyan állványos tárolási rendszerét értjük, melyben a tárolási magasság az általános célú emelötargoncák által elérhetö átlagos tárolási magasságot meghaladja.

Az áruknak állványokra helyezésést és levételét állványok közötti folyosókban mozgó felrakógépek vagy felrakótargoncák végzik.

A magasraktározási rendszerben föleg rakodólapos rakományok tárolhatók, de kisebb méretü egységrakomány-képzö eszközök esetében is alkalmazható rendszer.

A magasraktárakat az áru tárolására alkalmas tárolótér, az árugyüjtö és -elosztó tér, az ügyviteli és irányítási hálózat, valamint az ezekhez tartozó techn 828e42i ikai elemek alkotják.

Elterjedésének okai: - korszerü elosztási rendszerek fejlödése,

- termelési folyamatok automatizálása

- raktártechnika fejlödése

- területkihasználás fokozása


A magasraktárak csoportosítása:


a, a raktár rendeltetése alapján:

teljes egységrakományok tárolására alkalmas: megbontatlan egységrakományokat tárolnak. Az árugyüjtö és elosztó anyagmozgatást emelötargoncák vagy folyamatos müködésü szállítógépek (pl. görgös szállítópályák) végzik. Ennél a típusnál érhetö el a legmagasabb gépesítési illetve automatizáltsági szint.

komissiózó magasraktár: lehetövé teszi a kiszállítási egység különbözö árufajtákból való összeállítását. A komissiózást a tárolótérben, az állványon lévö egységrakományból végzik úgy, hogy a gyüjtési jegyzéken feltüntetett mennyiségeket a gépkezelö ládába gyüjti össze, majd az elökészítö térbe továbbítja. Korszerü megoldás esetén a komissiózó gép az állványból kiemelt árut folyamatos müködésü szállítógépnek adja tovább, amely azt az elökészítö térbe szállítja. Automatizált rendszer esetén vezetönélküli targoncára telepített robotok emelik ki az árut az állványok rekeszeiböl.

kombinált magasraktárban: a tároló- és komissiózó tér egy egészet képez. A tárolótér egy része a tartalékraktár, másik része az élöraktár szerepét tölti be. A beérkezö egységrakományokat a tartalék raktárrészbe betárolják, majd szükség szerint innen töltik fel az élöraktárrészt (komissiózó). Árúgyüjtést így csak a komissiózó raktárrészben lehet végezni.


b, az állványok magassága szerint:

középmagas raktárak: 6-10m magas állványokkal

magasraktárak: 10m-nél nagyobb állványmagassággal.


c, a tárolótér építészeti kialakítása szempontjából:

felrakógéppel vagy felrakótargoncával üzemelö csarnokraktárak: hagyományos eljárással épített, egylégterü épületek. Elsösorban meglevö raktárak anyagmozgatási és tárolási technológiájának korszerüsítése esetén, valamint komissiózó magasraktárak kialakítása esetén alkalmazható. A tárolási magasság általában: 6-12m

felrakógéppel üzemelö állványtartós (önhordó) magasraktárak: sajátos kialakítású létesítmények. Az állványok egyben az épület tartóelemei is. Tárolási magasság akár 10-35m magas is lehet.


A raktári anyagáramlás mindkét esetben fej- vagy átmenö elrendezésü lehet:

Fejelrendezés esetén a tárolótérnek ugyan azon a végén, átmenö elrendezés esetén a tárolótér két végén végezhetö a tárolási egységek be- és kitárolása.d, az automatizáltsági szint alapján:

gépesített: az irányítási müveleteket kézzel kell végzeni.

részlegesen automatizált: a tárolótéri mozgatási müveletek egy része automatizált. A gép automatikusan a programozott helyre megy, majd a kezelö a teherfelvevö szerkezetet müködésbe hozza.  

teljesen automatizált magasraktárak: a teljes folyamat automatizált.Technikai alrendszerei:

a, tárolótéri kiszolgáló gépek,

b, állványok,

c, az árugyüjtö és elosztó rendszer,

d, raktárépület,


a, tárolótéri kiszolgáló gépek: a magasraktárak sajátos anyagmozgató gépei; az állványok közötti folyosókban közelítik meg a kívánt tárolóhelyet. (emelö és haladó mozgás).


A kiszolgálógépek sínpályán mozgó felrakógépek vagy sínpályához nem kötött felrakótargoncák lehetnek:


   Felrakógépek: különbözö változatai rendeltetésük (egységrakományos forgalomra, komissiózó forgalomra, univerzális forgalomra), vezérlési módjuk (kézi, félautomatikus, célvezérlésü, automatikus vezérlésü) és a pályával való kapcsolatuk (padlóra helyezett sínpályán mozgó, kétoldali állványok felsö peremére szerelt síneken mozgó, födémtartókra szerelt vagy függesztett sínen mozgó felrakófépek) alapján osztályozhatók.

A felrakógépek száma célszerüen megegyezik a folyosók számával.


Hosszú állványsorok és nagy forgalom esetén minden állványok közötti folyosóba egy-egy felrakógép telepíthetö. Ellenkezö esetben lehetövé kell tenni a gép tolópaddal vagy önáthelyezös kialakítással való folyosóváltását.


   Felrakótargoncák: emelési magassági 10-14m, az igényelt folyosószélesség 1,5-1,8m. A nagy emelési magasság a hagyományos emelötargoncáktól eltérö, sajátos emelöoszlop és megfogószerkezet kialakítást kíván, továbbá különleges biztonsági berendezések beépítését is szükségessé teszi.


b, állványok az állványok anyaga acél vagy vasbeton, esetenként a kettö kombinációja is lehet.


   Az állványrendszerek függöleges és vízszintes irányú rekeszosztását, továbbá mélységét a következö föbb jellemzök figyelembe vételéve kell meghatározni: - a tárolási egységek befoglaló méretei,

- az egyes rekeszekben elhelyezett tárolási egységek száma,

- tárolási egységek elhelyezésének módja,

- számításba vehetö állványok típusa,


c, az árugyüjtö- és elosztó rendszerek:

Árugyüjtö és elosztó rendszerekkel szembeni követelmények:

Kellö számú várakozóhelyet biztosítsanak a rakományok számára a felrakógépek megfelelö idöbeni kihasználása érdekében.

A befoglaló méreteik, alakjuk miatt nem megfelelö egységrakományok elkülöníthetök legyenek.

Az egységrakományokat betárolásra alkalmas helyzetbe tudják hozni.

Az egysgérakományokat pontosan helyezzék át a felrakógép átadóasztalára.

Szállítás közben ne keletkezzenek nagy dinamikus igénybevételek.

Különbözö befoglaló méretü, tömegü és kialakítású egységrakomány-képzö eszközök szállítására is alkalmasak legyenek.

Megbízhatóságuk és üzemképességük nagyfokú legyen.Az árugyüjtö- és elosztórendszerek egymáshoz viszonyított kapcsolata szerint:

- különálló (egyidejüleg, egymástól függetlenül végezhetö be- és kitárolással kapcsolatos árumozgatás)

- kombinált rendszerek (be- és kitárolással kapcsolatos mozgatási müveletek egymással összekapcsoltak).


Az árugyüjtö- és elosztórendszerek összetevöi:

Az árugyüjtö- és elosztórendszerek szakaszos vagy folyamatos müködésü anyagmozgató gépekböl, átadó-, elágaztató- és összekapcsoló elemekböl, illetve ezek kombinációiból alakíthatók ki.


Az anyagmozgató gépek közül emelötargoncák, hajtott görgös szállítópályák, két- vagy többsoros szállítóláncok, esetenként szállítószallagok is számításba vehetök.


Az átadó-, elágaztató- és összekapcsoló elemek a folyamatos müködésü anyagmozgató gépek egyenes szakaszai közé kell beépíteni. Föbb típusai: síkfelületü emelöasztal, görgös emelöasztal, görgös fordítóasztal, görgös átadókocsi, görgös átadóasztalos átadókocsi.


Rakományvizsgáló berendezések: a rakomány és az egységrakomány képzö eszköz állapotának betárolás elötti megvizsgálása. Két változata: álló rakományt vizsgáló, mozgó rakományt vizsgáló berendezés. Méreteltérés, nem megfelelö állapot esetén mindkét rendszer kitéröpályára továbbít.


Az árugyüjtö- és elosztórendszerek kialakításának föbb változatai:

A tárolást megelözö és követö mozgatási müveletek elvégzésére görgös szállítópályás és a szállítóláncos megoldások a legelterjedtebbek. A szállítójármüvek rakodását rendszerint emelötargoncák végzik.


o      Az emelötargoncás anyagmozgatás: a nem automatizált árugyüjtö- és elosztórendszerek legelterjedtebb változata. Legegyszerübb megoldás, amikor az emelötargoncák közvetlenül a felrakógépek átadóasztalára adják fel, illetve onnan veszik le a rakományt.

o      Görgös szállítópálya: az állványokra meröleges. A szállítópálya és a felrakógép közötti kapcsolat szállítólánccal vagy emelökocsival valósítható meg. Szállítólánc esetében a görgöpályán érkezö rakományokat a szállítólánc továbbítja az átadó asztalra. Emelökocsis megoldásnál a görgös szállítópályán érkezö egységrakományokat az automatikusan vezérlö berendezés a kijelölt állvány elött megállítja, majd az emelökocsi a rakodólapot a görgösorról a felrakógép átadóhelyéig szállítja.


d, raktárépület:

építészetileg két térre oszthatóak:


1.            Elökészítötér: a magasraktár árufogadás és árukiadás céljaira kialakított része. Az elökészítötérben elvégzendö feladatok nem teszik szükségessé a nagy belmagasságot, ezért erre a részre alacsonyabb épületrész is kialakítható. (fejépület).

Amennyiben az árufogadás és kiadás céljára kialakított tér nem válik külön fejelrendezésü magasraktárról beszélünk.

Amennyiben a tárolótér egyik végén a fogadóteret, másik végén a kiadóteret alakították ki, átmenö elrendezésü magasraktárról beszélünk.


2.            Tárolótér: a magasraktár tárolási célra kialakított része. Belmagassága az anyagmozgatási és tárolási rendszerhez igazodik. Akár a 25-30m magasságot is elérheti.


Épületszerkezet:


1.            Acélszerkezetes: az állványok tartják a tárolt árukon kívül az épület tetöszerkezetét és oldalfalait is.

2.            Vasbeton szerkezetek alkalmazásakor: az állványszerkezet függetleníthetö az épületszerkezettöl.

3.            Könnyüszerkezetes: lényegesen csökken a helyszíni építési idö, jelentös mértékben rövidebb az épületek kivitelezési idötartama.

Magasraktárak elönyei:


Viszonylag kis alapterületen nagy tárolási kapacitás (nagy tárolási magasság, keskeny közlekedöfolyosók)

Gyors ki- és betárolás, nagy áruforgalom lebonyolítását teszik lehetövé (felrakodógépek nagy mozgási sebessége)

Anyagmozgatási munkák gépesítése illetve automatizálása lehetséges (létszámcsökkentés, kézi munkavégzés arányának csökkentése, kedvezö munkakörülmények)

Megkönnyítik az irányítási munkák gépesítését, illetve automatizálását, a számítógépes technika nyújtotta lehetöségek kihasználását, a folyamatos készletnyilvántartást, a fifo-elv megtartását, a gyors és megbízható adta- és információáramlást, a tévedési lehetöségek kizárását.


Magasraktárak alkalmazásának területei:

A magasraktárak létesítése elsösorban a következö körülmények, illetve feltételek megléte esetén mérlegelhetö:


v  A raktár magas szervezettségi színvonalú termelési-üzemi folyamatrendszert, illetve térbeli elosztási rendszert szolgál ki

v  A tárolandó árukészlet homogén egységrakományokba összefogható áruféleségböl áll.

v  Viszonylag nagy a raktár áruforgalma

v  A raktár létesítésére rendelkezésre álló terület kicsi

v  Magasak a telekárak vagy a telekhasználati díjakTalálat: 4048


Felhasználási feltételek