online kép - Fájl tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Forgalomtechnika és közlekedésbiztonsag összefüggései

autofelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
Opel Astra 1.8 Sport
A vezetéstechnika és fejlesztésének szerepe a közlekedésbiztonsag javítasaban
A baleset-megelőzési tevékenység célja, feladata, szerepe, jelentősége és szervezése
Autosiskola
A fiatal és/vagy kezdő személygépjarmű vezetők magatartasa. A jarművezetés folyamata. A jarművezetés folyamataban elkövetett hibak, és azok elkerülésé
 
bal also sarok   jobb also sarok

Forgalomtechnika és közlekedésbiztonság összefüggései


A közúti pálya és a forgalombiztonság összefüggései


Az utak kialakítása nagymértékben befolyásolja a járművezetők viselkedését, ennek következtében a forgalombiztonságot is. Statisztikai vizsgálatokkal megállapítható, hogy bizonyos útkialakítások esetén kevesebb, másféle kialakítás esetén pedig több baleset következik be.


A közutak jellemzői közül néhány fontosabbat, amelyek a forgalombiztonságot döntően befolyásolják.


Útkategória, útosztály (pl. autópálya 414h74e , autóút, főútvonal, külterület stb.)

 • Az egyes útkategóriák forgalombiztonságát tükrözik a 10 millió járműkilométer forgalmi teljesítményre jutó fajlagos baleseti mutatók a balesetek kimeneteli kategóriái szerint.

Tervezési sebesség

Keresztszelvény

 • Útkorona elemei
 • Útkoronán kívüli rész (KRESZ fogalmi meghatározása szerint, úttest és úttesten kívüli terület.)
 • Az utak keresztszelvénye útkoronából és az útkoronán kívüli részből áll.

Vonalvezetés

 • Az út vonalvezetését, azaz térbeli elhelyezését úgy kell megtervezni, hogy a tervezési sebességgel haladó jármű biztonságosan és gazdaságosan haladhasson.
 • A vízszintes vonalvezetés elemei az egyenes, a körív és az átmeneti ív. Az egyenes szakaszok hosszát az egyhangúság elkerülése érdekében korlátozzák (1,2-6 km).
 • A magassági vonalvezetés tekintetében az utak legnagyobb emelkedőit azért korlátozzák, hogy a járművek sebessége ne csökkenjen le túlzott mértékben.
 • A magassági vonalvezetésben alkalmazott függőleges ívek sugarát a megfelelő látótávolság figyelembevételével kell kialakítani.

Az útpálya burkolata

 • A magyar országos közúthálózat mintegy fele (majdnem 15000 km) aszfaltbeton burkolatú.
 • Az országos hálózaton mintegy 13 000 km-es összhosszúságban utántömörödő aszfaltmakadám burkolat alkotja a kopóréteget. Ez a burkolattípus már építési technológiájánál fogva viszonylag egyenetlen, a nehéz forgalom hatására a felületi hibák, a kátyúsodás viszonylag hamar kialakulnak.

Az eddig említett aszfaltburkolatok közös jellemzője a fekete szín, amely - főleg tűző napsütésben - a gépkocsivezető káprázásához vezethet, és így balesetek forrásává válhat.


Az úttest részei:

forgalmi sávok

autóbuszsávok

kerékpársáv

buszöböl

gyorsítósáv

kapaszkodósáv


Az úttesten kívüli részek:

járda

parkoló

kerékpárút

útpadka

gyalogút


Az útkialakítás további biztonsági szempontjai


Az útkialakítás számos jellemzőjét a járművezető nem érzékeli közvetlenül. Például a tervezési sebesség, az ívsugár, a forgalmi sáv szélessége.

A tapasztalat mégis azt mutatja, hogy az útkialakítás jellemzői közvetett módon sokkal erősebben befolyásolják a járművezetők viselkedését, mint a tételes szabályok vagy egy-egy jelzőtábla.

Ezért az útkialakításnak a forgalombiztonságra is döntő befolyása van.


Új utak és meglévő utak


A meglévő útállomány legnagyobb része korábbi utak nyomvonalán alakult ki, nem várható el az, hogy mindenütt megfeleljenek az új utakra vonatkozó előírásoknak.A különböző paraméterek összhangja


A forgalom biztonsága szempontjából nem kívánatos, amikor az út egyes jellemzői nagy sebesség kifejtésére csábítják a járművezetőket, más paraméterei viszont nem teszik lehetővé ezt a sebességet.


Az előírtnál jobb jellemzők


Látszólag kívánatosnak tűnhet, hogy a forgalombiztonság érdekében az előírtnál jobb jellemzőket alkalmazzunk. Az ilyen eltérések várható következményeit mindig gondosan mérlegelni kell, mert lehet, hogy az intézkedés a szándékkal ellentétes eredményre vezet.


A közutak forgalomtechnikai kialakításának két, egymástól eltérő alapvető elve alakult ki:


elválasztás elve.

"közös úthasználat" elve.


A közös úthasználat elve megvalósul:

lakó- és pihenő övezet

gyalogos és kerékpárút

egyenrangú kereszteződés esetében.


Az elválasztás elvét valósítják meg:

autópálya

gyalogos aluljáró

kerékpárút

jelzőlámpás csomópont.


Mindkét elv - helyesen alkalmazva - hozzájárulhat a forgalombiztonság növeléséhez. A forgalomtechnikai tervezés legveszélyesebb hibája, ha hamis biztonságérzetet ad a forgalom résztvevőinek. Ilyen helyzet áll elő, ha pl.:

gyalogos-átkelőhelyet jelölnek ki olyan helyen, amely nem belátható a járművezetők számára,

egy jó keresztmetszeti kialakítású út nagyobb sebességre ösztönzi a járművezetőket, de vonalvezetése erre nem alkalmas,

hosszabb szakaszon elsőbbséggel rendelkező, jó vonalvezetésű úton egy csomópontban elsőbbséget kell adni.Forgalomtechnika és közlekedésbiztonság

Folyópálya forgalomtechnikai kialakítása

Optikai vezetés:

 • Útburkolati jelek
 • Vezetőoszlopok.
 • A nyíl alakban sávozott forgalomterelő tábla
 • Optikai és akusztikai vezetést valósit meg a bordázott festés
 • Fényvisszaverő útburkolati szögek (prizmák)

Vezető- és védőberendezések

Kialakításuk olyan legyen, hogy


a jármű ne juthasson az elzárt veszélyes helyre,

ne dobja vissza a járművet az útra,

az ütközés felfogása közben a lehető legkisebb károsodás keletkezzék a járműben.


Megvalósítási lehetőségek:


acél vezetőkorlát

beton vezetőelemeket

gyalogoskorlátok

vadállatoknak az úttól való távol tartására különféle típusú kerítéseket alkalmaznak.


Sebességszabályozás


A helyi sebesség szabályozás közvetlen eszközei:


sebességkorlátozást előíró jelzőtábla,

kötelező legkisebb sebességet előíró jelzőtábla.


A sebességet közvetett módon is szabályozhatják:


a forgalmi sáv szűkítésével,

mesterséges bukkanók kialakításával,

veszélyt jelző tábla elhelyezésévei,

egyes járműfajták forgalmának megtiltásával,

összehangolt jelzőlámparendszerrel.


A forgalmi sávok használatának szabályozása


Előzési tilalom bevezetése

Azonos irányú sávok használatának szabályozása

A behajtás szabályozása

A megállás és a várakozás szabályozása

Csomópontok forgalomtechnikai kialakítása

Az áthaladási elsőbbség kijelölése

A csomópontban megengedett mozgások

Az útbaigazító táblák

Útirányjelző táblák


Jelzőlámpás forgalomirányítás:


A berendezésbe épített biztonsági áramkörök gondoskodnak arról, hogy még üzemzavar esetén se állhasson elő hamis biztonságérzetet eredményező jelzéskép (pl. hogy az elsőbbséggel rendelkező főirányban kiég a vörös izzó és az alárendelt irány jelzője zöldet mutat).


Korszerű forgalom és foglaltság érzékelőkkel vezérelt jelzőlámpás forgalom irányítás


Körforgalmú csomópontok

Körgeometriájú többsávos csomópontok

Gyalogosok, kerékpárosok, forgalomcsillapítás


Az útpályaburkolat minőségének hatása a közlekedésbiztonságra


A gépkocsi menetdinamikai állapota, kormányozhatósága és menetstabilitása a kerekek gumiabroncsainak tenyérnyi nagyságú felfekvő felületein lejátszódó folyamatoktól függ. A gumiabroncsuknak meghajtó-, fékező- és oldalvezető erők átvitelére kell alkalmasnak lenniük. Menet közben a kerék kerületén mérhető sebesség értéke eltér a jármű sebességének értékétől. A kétféle sebességérték közötti különbséget csúszásnak nevezik. Minél nagyobb a hajtó- vagy a fékezőnyomaték, annál nagyobb lesz a kerékcsúszás.


a) A gumiabroncs tapadási tényezőjének alakulása különböző útminőségek esetén

b) A csúszósúrlódási tényező alakulása, a sebesség és az útállapot közötti összefüggés


A gépkocsi menetirányába eső fékezőerő a kerékcsúszás fokozatos növekedése közben először eléri az útfelület minőségétől függő maximumát, majd fokozatosan csökken. A 100%-os csúszásnál a kerék "blokkol":


Kerékcsúszás menetirányban:  a jármű fékezésekor a nem teljesen blokkoló még forgó kerekek mellett az útburkolaton lévő gumifelület csúszik is az éppen ráható erő irányában.


A gumiabroncs esetében a tapadási tényezőt alapvetően meghatározza:


a felületi nyomás,

a csúszás sebessége,

a felületek hőmérséklete.


Az útfelület minőségének befolyása a tapadási tényezőre


A gumiabroncs profilmélységének hatása a tapadási tényezőre

A tapadási tényező alakulása a profilmélység és a mintázat függvényében

A víz hatása a tapadási tényezőre


Vizes útfelületen a tapadási tényező a sebesség növekedéséveI erőteljesen csökken.

Nagyon veszélyes, amikor az eső egy hosszabb száraz időszak után éppen elkezd esni. Ekkor a tapadási tényező kezdetben és rövid időre jóval a nedves úttest tapadási tényezőjének értéke alá csökken.


Aquaplaning : a gumiabroncs futófelülete nem érintkezik közvetlenül az útfelülettel, mert a víz nem tud eltávozni a kerék és a talaj közül.


Az aquaplaninget befolyásoló tényezők:

Út

Gumiabroncs

Gépkocsi sebessége


A hó és jég hatása a tapadási tényezőre


Hóesésben, jeges úton az úttest állapotát rendszeresen szükséges ellenőrizni.

A tapadási tényező értékét, a jég hőmérséklete jelentősen befolyásol.

A jég tapadási tényezője a hőmérséklet csökkenésével növekszik.: 6981


Felhasználási feltételek