online kép - Fájl  tubefájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat onlinefedezze fel a legújabb online dokumentumokKapcsolat
  
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

Online dokumentumok - kep
  

Ivóvíz elöallítasfelso sarok

egyéb tételek

jobb felso sarok
 
 
bal also sarok   jobb also sarok

Ivóvíz elöállítás

 

Ürmöai Levente Mihály

Környezetmérnöki kar

II. év

 
Ivóvíz elöállítás


A víz és az ember

A víz az életfontosságú természeti javak nélkülözhetetlen eleme. Ősidök óta ki 515d38f emelt szerepe volt a földi élet, a termelés, a társadalmi-gazdasági fejlödésben.

Az ENSZ 1972. évi Stockholmi Környezetvédelmi Konferenciáján az alábbi határozatot hozta: A Föld természeti készleteit, beleértve a levegöt, a vizet, a szárazföldet, a flórát és a faunát, meg kell örizni a jelen és jövö nemzedék javára, elörelátó tervezés és megfelelö kezelés, gondozás útján.

Az egészséges vízellátás világprobléma: napjainkban az emberiség 50%-a nem talál egészséges ivóvizet otthona környezetében, és évente kb. 5 millió gyermek hal meg a fertözött víz által terjesztett betegségekben.


A víz jellemzöi:

A Föld felületének 70%-t víz borítja.

A földi vízkészlet 1338 millió km3, melynek 98%-a tenger.

Ezekböl az édesvíz 38 millió km3

Könnyen hozzáférhetö 325 ezer km3

Felszíni víz 125 ezer km3

A természetes vizek fajtái:

Légköri csapadék

Felszíni vizek

tenger, óceán

patak, folyó, tó, tározó

Felszín alatti vizek

talajvíz

rétegvíz

karsztvíz

Forrásvíz

A tengervíz: 3.5 m/m% sótartalmú víz, összetétele átlagosan:

Anionok

Kationok

Megnevezés


Megnevezés


Cl-

55.3

Na+

30.6

SO42-

7.7

Mg2+

3.7

CO32-

0.2

Ca2+

1.2K+

1.1

Oldott szervetlen anyagok a vízben:

Gázok   [liter/liter]

20°C

50°C

Oxigén

0.0310

0.0209

Nitrogén

0.0155

0.0109

Levegö

0.0187

0.0130

Szén-dioxid

0.8780

0.4360

Oxigén : Nitrogén = 21 : 79 (levegöben)

Oxigén : Nitrogén = 10 : 18 (vízben)

         Az oldott sók a vízben ionok formájában fordulnak elö:

          Kationok: Ca2+, Mg2+, Na+, Al3+, Fe2+, NH4+, K+

          Anionok: Cl-, SO42-, HCO3-, SiO32-, NO3-, NO2-

            A desztillált víz mérgezö az élölények számára (ozmózis).

A víz kémiai elemzésének adatait úgy szokták összeállítani, hogy az 1 liter vízben jelenlévö ionok mennyiségét adják meg mg-ban (vagy ľg-ban).

A víz keménysége

Az ipari és gyakorlati célokra használt víz Ca- és Mg-tartalmát külön is megadják számszerüen keménységi fokokban. Erre azért van szükség, mert Ca és Mg vegyületek (karbonátok, szilikátok stb.) formájában rakódnak le a kazánokban és egyéb vizes berendezésekben, amit vízkönek neveznek.

1 német keménységi fok (vagy nk°) = 10 mg CaO-dal egyenértékü Ca- és Mg-só 1 liter vízben.

ÖSSZES KEMÉNYSÉG = ÁLLANDÓ KEMÉNYSÉG + VÁLTOZÓ KEMÉNYSÉG

Változó, vagy karbonát-keménység: a vízben lévö hidrogén-karbonát ionokkal egyenértékü Ca- és Mg- ionok összessége. Forralással szén-dioxid fejlödése mellett megszüntethetö. Meghatározása: sav-bázis titrálással metilnarancs indikátor jelenlétében (pH 8.4 4.3 közt fogyott savval egyenértékü a víz HCO3 tartalma).

Állandó keménység: a vízben lévö egyéb anionokkal egyenértékü Ca- és Mg-ionok összessége. Meghatározható komplexometriás titrálással eriokrómfekete-T indikátor jelenlétében.

A vizek minösítése keménység szerint

Megnevezés

nk°

Nagyon lágy

0 - 4

Lágy

4 - 8

Közepesen kemény

8 - 12

Elég kemény

12 - 18

Kemény

18 30

Igen kemény

> 30

Szerves anyagok

Mért jellemzö: Kémiai Oxigénigény (KOI, angol megfelelöje COD) [O2 mg/liter]

Meghatározása: szennyvizek esetén K2Cr2O7-al, ivóvíz esetén pedig KMnO4-tal oxidáció tömény kénsavas közegben 150°C-on, 2 órás forralást követöen a reagens visszamérésével.


A BOI (biokémiai oxigénigény) és a TOC (összes szerves szén) gyüjtö paramétereket szintén a vizek szerves szennyezettségének jellemzésére alkalmazzák.

A felszíni vizek minösége


        Felszíni vizek minösége, minöségi jellemzök és minösítés:  MSZ 12749:1993 szabvány szerint.

        Vízminöségi jellemzök:

         A csoport:            oxigénháztartás jellemzöi

         B csoport:            a nitrogén és foszforháztartás jellemzöi

         C csoport:            mikrobiológiai jellemzök

         D csoport:            mikroszennyezök és toxicitás

       D1 alcsoport:  szervetlen mikroszennyezök

       D2 alcsoport:  szerves mikroszennyezök

       D3 alcsoport:  toxicitás

       D4 alcsoport:  radioaktív anyagok

         E csoport:            egyéb jellemzök


Vízminöségi osztályok


I. osztály

Kiváló víz

Kék

II. osztály

Jó víz

Zöld

III. osztály

Türhetö víz

Sárga

IV. osztály

Szennyezett víz

Piros

V. osztály

Erösen szennyezett víz

Fekete


Vízfelhasználási adatok

        Hazai lakosegyenérték: 

A háztartások átlagos vízfelhasználása

       Nem ipari tevékenység vízfelhasználása


Ipari jellegü vízfelhasználás

Iparág, termék

Vízfelhasználás

Dimenzió

Acél hengerlés

1900

l / t

Vasöntöde

4000

l / t

Vegyszerek

5

l / l

Sörfözde

5

l / l

Textilfestés

80

l / kg

Papíripar

54 000

l / t

Galvanizálás

15 000

l / t

Autóipar

5000

l / jármü

Aluminiumgyártás

8500

l / t

Húsfeldolgozás

16

l / kg
Az ivóvíz

Az ivóvíz nem tartalmazhat nem megengedhetö koncentrációban egészségre káros anyagokat, azonban tartalmaznia kell mindazon anyagokat (ásványi anyagokat, nyomelemeket), amelyekre az emberi szervezetnek szüksége van és amelyeknek a felvétele az ivóvízzel biztosítható.

A vízcsöhálózatból kikerülö ivóvíznek esztétikai szempontból is kifogástalannak kell lennie, színtelen, szagtalan, friss és jóízü legyen.

Az ivóvíz lehetöleg ne okozzon korróziót, csapadékképzödést.

A vízszolgáltató feladata, hogy mindenkor megfelelö mennyiségü és minöségü ivóvíz álljon rendelkezésre kellö hálózati nyomáson.

Általános érvényü, hatályos nemzetközi elöírás az ivóvíz minöségére nincs.

-Az országos szabványok a mérgezö anyagokra és az egészségre közvetlenül káros anyagokra nézve általában követik a WHO ajánlásait.

-Az Európai Gazdasági Közösség (EEC) 80/778/EWG ivóvíz minösítési szabályzata ˙direktívája´1985 óta kötelezö lenne a tagországokra.

-Magyarországon  az ivóvíz minöségét az MSZ450/1-78 számú szabvány rögzíti. A határértékek némelyikét rendelet módosítja.

Adott komponens határértékét a kockázatbecslés alapelvei szerint állapítják meg.

Toxikus anyagok esetén a toxikológiai adatbázis a napi megengedhetö dózisértéket veszi alapul [anyag tömege, mg vagy ľg mennyiségben 1kg testtömegre vonatkoztatva, amely naponta a szervezetbe jutva még semmilyen káros hatást nem fejt ki]. Ez az érték sok esetben csak állatkísérletek adatai alapján becsülhetö, ezért a napi megengedhetö dózist egy
70kg-os átlagos testtömegü emberre vonatkoztatva, több nagyságrenddel csökkentve ún. biztonsági tényezök figyelembevételével állapítják meg.

Karcinogén, mutagén és teratogén anyagok esetén a megengedhetö napi dózis megállapításakor olyan anyagmennyiséget vesznek figyelembe, amely mellett a kóros elváltozás kockázata 10-5 (10 mikrorizikó) nagyságrendü.

A megengedhetö napi dózisnak, figyelembe véve az egyéb expozíciós utakon a szervezetbe kerülö anyagmennyiségeket is, a vízzel csak ~20%-a kerülhet a szervezetbe. 2 liter/fö,nap vízfogyasztással számolva ez eredményezi a kérdéses anyag határértékként megjelenö koncentráció adatát az ivóvíz minöségi követelményeket feltüntetö adatbázisban.

Vízszerzési módok

Vízszerzés történhet felszíni vagy felszín alatti vízböl. A felszín alatti vizek közül is az elsö vagy második vízzáró réteg alatti rétegvizet nyerjük ki.

A felszín alatti vízszerzése lsösorban különbözö típusú kutakból történik: Parti szürésü kutak

Fertötlenítés

. Klórozás

- Az oldott szerves anyagot oxidálja

- A mikroorganizmusokat enzimjeik roncsolásával pusztítja

- Reakciók:


. Ózonozás

. UV-besugárzás

. Katadyn eljárás

. Klórdioxid alkalmazása

. Hidrogén-peroxid

. Kombinált módszerekIvóvíz elöállításTalálat: 1811


Felhasználási feltételek