online kép - Fájl  tube fájl feltöltés file feltöltés - adja hozzá a fájlokat online fedezze fel a legújabb online dokumentumok Kapcsolat
   
 

Letöltheto dokumentumok, programok, törvények, tervezetek, javaslatok, egyéb hasznos információk, receptek - Fájl kiterjesztések - fajltube.com

 

Online dokumentumok - kep
   
kategória
 

Biológia állatok Fizikai Földrajz Kémia Matematika Növénytan Számítógépes
Filozófia
Gazdaság
Gyógyszer
Irodalom
Menedzsment
Receptek
Vegyes

 
 
 
 

 
 

Összetett adattípusok (halmazok, tömbök, rekordok)

számítógépes

Fájl küldése e-mail Esszé Projekt


egyéb tételek

 
Az írasjelek kódolasa
OSZTOTT FOLYAMATIRÁNYÍTÓ RENDSZEREK
Halózatok csoportosítasa kiterjedés és topológia alapjan
Az operaciós rendszerek osztalyozasa
Vírusprogramok
Színkezelési rendszerek
Az adatbazis fogalma, fontosabb összetevöi, felhasznalasi módjai
Szöveges adatbazisok
Grafalgoritmusok: grafok bejarasa, útmatrix, legrövidebb utak matrixanak meghatarozasa.
 
 

Összetett adattípusok (halmazok, tömbök, rekordok)

Az eddigiekben ismertetett típusokkal nem kell törődnünk, ami a típusazonosítást illeti (magyarul: nem kell a type mögött felsorolni). A következőkben olyan típusokról lesz szó, amelyek összetettek. Az ilyen típusú változók több meghatározott értéket is felvehetnek. Ezeket a típusokat azonban a type kulcsszó után ismertetni kell.

a) A felsorolt típus: Az ilyen típust úgy adjuk meg, hogy valamennyi lehetséges értékét felsoroljuk. Az értékeket zárójelben, egymástól vesszővel kell felsorolnunk:

Madarak = (fecske, golya, sas, bagoly);
Lanyok = (Anna, Jolan, Eva, Adrienn);
Napok = (Hetfo,Kedd,Szerda,Csutortok,Pentek,Szombat,Vasarnap);
Az egyes értékekhez sorszámokat rendel a Pascal (0, 1, 2, 3, ... ).

b) Az intervallum típus: Hasonló az előzőhöz, de itt egy intervallumot, pontosabban annak alsó és felső határát adjuk meg. Tulajdonképpen az intervallum típus egy már létező sorszámozott típus intervalluma. Példák:

Betuk : 'A'..'Z';
MunkaNapok : Hetfo..Pentek;

Az első példa a char típus, a második példa pedig az előző pontban ismertetett Napok sorszámozott típus intervalluma. Az intervallum megadásánál megfigyelhetjük, hogy a Pascal az intervallumok jelölésére két pontot (..) használ.

c) A rekord típus: A rekord tulajdonképpen egy adatmező, amely különböző típusokból állhat, de egy egységként kezelhető. A változókat a record és az end kulcsszavak között soroljuk fel. Nézzünk egy példát:

     Datum = record
               Ev : 1900..2000;
               Ho : 1..12;
               Nap : 1..31;
             end;
     Hallgato = record
                  VezNev, KerNev : string[20];
                  SzulIdo : Datum;
                  TanKor : string[4];
                  TanAtlag : real;
                end;

Lehetőség van arra is, hogy a rekord változói között egy másik rekordot alkalmazzunk. Példánkban így van beágyazva a Hallgato nevű rekord típusú változóba a Datum nevű. A programban egy ilyen rekordos változóra a következőként hivatkozhatunk: Hallgato.TanKor.

d) A tömb típus: A tömb típust a kulcsszava után array típusnak is nevezik. A típus meghatározott számú és típusú elemből áll. Az elemek számát (pontosabban intervallumát) szögletes zárójelbe írt indexekkel adjuk meg, az elemek típusát pedig az of kulcsszó után jelöljük. Az elemekre a programban az index alapján hivatkozhatunk. Példák:

     Oszlop = [1..10] of real;
     Sor = array[1..20] of real;

A fenti deklarációban szereplő adatokra például az Oszlop[3] vagy a Sor[15] formában hivatkozhatunk. A két deklaráció egyesítéséből kétdimenziós tömböt (táblázatot) hozhatunk létre:

     Tablazat = array[1..10,1..20] of real;

A hivatkozás módja ebben az esetben: Tablazat[3][15], vagy egyszerűbben: Tablazat[3,15].

Az array típus háromdimenziós tömb létrehozására is használható:

     Tomb = array[1..10,1..20,1..4] of real;

e) A halmaz típus: A halmaz egy sorszámozott alaptípus intervallumának összességét foglalja magában. Például:

     KarakterKeszlet = set of char;

Az ismertetett típusokon kívül van még néhány olyan, ami nem képezi a tananyag részét (objektum, állomány, mutató típusok). Ezekről a Pascal referenciakönyvek adnak tájékoztatást.

Találat: 2627